32717

Érsek Árpád közlekedési államtitkár a minap az Új Szó napilapnak azt nyilatkozta, hogy a vasúttársaság kérvény alapján a kiteszi a magyar településnevet. A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom nyílt válaszban reagál:

Nyílt válasz az Új Szó február 22-i számában megjelent nyilatkozatokra

Érsek Árpád közlekedési államtitkár a minap az Új Szó napilapnak nyilatkozott a vasútállomások és megállók kétnyelvű tábláival kapcsolatban. Elmondta, hogy a település magyar nevének elhelyezését a helyi önkormányzatnak kell kérvényeznie, és a kérvény alapján a vasúttársaság kiteszi azt.

Szeretnénk az államtitkár úrtól pontosítást kérni a következőkről:
1. Milyen jogszabály rendelkezik arról, hogy a tábla elhelyezését a helyi önkormányzatnak kell kezdeményeznie?
2. Milyen jogszabály kötelezi a vasúttársaságot arra, hogy a kérvény alapján valóban kitegye a magyar táblát?

A cikkben hivatkozott kisebbségi nyelvhasználati törvény nem ez a jogszabály. Az ugyanis semmi olyasmit nem tartalmaz, amit az államtitkár úr említ. Mindössze megengedi, hogy a táblák ki legyenek téve. Azonban sem kezdeményező, sem kötelezett szervről nem szól, és ilyeneket más törvény sem említ, úgyhogy nem tudjuk mire vélni Érsek Árpád szavait.
Ha az államtitkár úr esetleg olyan nemrég elfogadott minisztériumi vagy vasúttársasági belső rendelkezésre vagy utasításra hivatkozott, amely valóban tartalmaz ilyen rendelkezéseket, úgy két további kérdésünk van:

3. Miért nem tájékoztatták a közvéleményt ezek létéről? Ha valóban elfogadtak valami ilyesmit, nem gondolja, hogy az érintett községeknek és a nyilvánosságnak is tudnia kellene róla?
4. Az eljárás miért a község kérvényétől teszi függővé a tábla kihelyezését, miért nem jár el a vasúttársaság automatikusan a helységnévlista alapján?

A törvény alapján a táblák elhelyezése a vasúttársaság döntésén múlik. A vasúttársaság nem köteles a község kérvényét sem pozitív, sem negatív értelemben figyelembe venni. És főleg nem köteles a táblákat kirakni. Ezért félrevezetőnek, és közösségünkre nézve méltánytalannak tartjuk az államtitkár úr nyilatkozatát. Érsek Árpád minisztériumának lett volna lehetősége arra, hogy a vasúttársaságot a táblák kihelyezésére utasítsa. Erre kiváló példa lehetett volna a frissen felújított Pozsony – Dunaszerdahely nyomvonal, melynek minden állomásán és megállóhelyén új /egynyelvű/ táblák kerültek elhelyezésre. Ez azonban nem történt meg. Ha ennek voltak objektív okai, azok a közvélemény érdeklődésére tartanak számot. Azonban azt nem tudjuk elfogadni, hogy politikai képviseletünk kifogásokat keresve és a problémát másra hárítva a törvény félremagyarázásával további zűrzavart okoz az állampolgárok számára már így is átláthatatlan nyelvhasználati szabályozásban.
Mi nem csupán azt szeretnénk, hogy legyen „lehetőség” kirakni a táblákat. Ez nem „siker”, bármennyire annak próbálják is eladni nekünk. Mi a táblákat szeretnénk látni. Egyelőre egy sincs kint.

Kétnyelvű Dél-Szlovákia, Felvidék.ma