33446

Április 14-én keresztyén vers- és prózamondó versenyre kerül sor Jókán. 16-án Felsőpatonyban szerveznek egyházmegyei bibliaórát. Április 17. és május 12. között pedig 5 alkalommal lesznek KOEN bemutató napok, melyek a nyári gyülekezeti táborra való felkészítést szolgálják.

Keresztyén vers- és prózamondó verseny Jókán

Az Emmaus Polgári Társulás szervezésében április 14-én negyedik alkalommal kerül sor a keresztyén vers- és prózamondó versenyre a jókai Betlehem Missziós Központ épületében. A délelőtt tíz órakor kezdődő megmérettetésre negyvennégyen neveztek be a Komáromi és a Pozsonyi Református Egyházmegyék gyülekezeteiből és iskoláiból, de római katolikus gyermekek és fiatalok is jelezték részvételi szándékukat.

„A keresztyén vers- és prózamondó verseny célja, hogy a gyermekek, ill. a fiatalok megismerjék az Úr Jézus Krisztust, mint Isten Fiát, a Megváltót, valamint a keresztyén irodalom ápolása és népszerűsítése. A versenyre ebből adódóan csak keresztyén tartalmú és témájú versekkel és prózával lehetett benevezni. Az alkalmon résztvevőket értékes keresztyén könyvjutalomban részesítjük” – tájékoztatta a Reformata honlapot Andrássy Zsuzsa a verseny szervezője, az Emmaus Polgári Társulás koordinátora.

Egyházmegyei bibliaóra Felsőpatonyban

Április 16-án, hétfőn 18.00 órai kezdettel Felsőpatonyban kerül sor a Pozsonyi Református Egyházmegye idei negyedik egyházmegyei bibliaórájára. A gyülekezet templomában megtartandó alkalom témáját: “Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék” Vámos Béla helyi lelkipásztor vezeti be a Kolossé 1,13-23 alapján.

A 18.00 órakor dicsőítéssel kezdődő alkalmon a témához illően sor kerül rövidfilm-vetítésre, az Ige üzenetéről való beszélgetésre és imaközösségre is. Az alkalmat szeretetvendégség zárja, melyre minden érdeklődőt – felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül – szeretettel hívogatnak.

KOEN bemutató napok – Nyári gyülekezeti táborra való felkészítő alkalmak

Április 17-e és május 12-e között az idén öt helyszínen rendezik meg a KOEN bemutató napokat, melyen sor kerül a nyári gyülekezeti napközi táborok programjainak bemutató alkalmaira, ill. lehetőség nyílik a táborra való felkészülésre. Az első alkalomra április 17-én, Bátorkeszin, a Fireszke Gyermek-, Ifjúsági és Konferenciaközpontban kerül sor.
Az alkalmak helyszínei és időpontjai:
2012. április 17., 9:00 – Bátorkeszi, Fireszke Gyermek-, Ifjúsági és Konferenciaközpont
2012. április 20., 10:00 – Nagysalló, Missziós Központ
2012. április 21., 10:00 – Királyhelmec, Református gyülekezeti otthon
2012. május 5., 9:30 – Rozsnyó, Csemadok székház
2012. május 12., 9:00 – Nagymegyer, Református Lelkészi Hivatal
A tábori program támogatói díja 5,- €. Aki igényelt óvodai hittankönyvet, a bemutató napon átveheti. Ez utóbbi ára 10,- €.

Reformata, Felvidék.ma