33571

21. századi „budibilding” kultúra alcímmel Mihályi Molnár László írását tesszük közzé, melyben tükröt tart a társadalom számára, olyan igazságokról szól, melyeket sajnos még csak kevesen látnak.

Az ókori görögökre már felesleges hivatkozni: sem ez, sem pedig a még régebbi, több ezer éves tapasztalatokból kikristályosodott bölcsességek nem érdeklik a felnövekvő nemzedéket. Mintha elszakadt volna az emberiség facebook-jának idővonala. A fiatalok már nem ezt látják, nem ezt tanulják, nem ezt tapasztalják. Az ép testben ép lélek útmutatása vagy a test és a lélek harmóniájának értelme legfeljebb csak a feng sui filmek fantasztikumában jelenik meg, mint egy csakis kiváltságos réteg számára fenntartott misztikus lehetőség az átlényegülésre. Aztán a filmvetítésre rátelepedett reklám húszpercenként visszatereli az elbámészkodó suttyókat a vályúhoz, vagyis a szupermarketek génmanipulált, hormonkezelt és tisztára és fényesre vegyszerezett akciós kínálatához. AZ A TIÉD, AMIT MEGESZEL! Vegyél fel jelzáloghitelt, építs fel egy házat… mi pedig mindenről gondoskodunk! – hangzott néhány éve minden szennycsatornán, amiről mostanában nem igyekeznek ugyanilyen vehemensen beszámolni az elárverezett családok, az öngyilkos illetve családjukat is kiirtó családfők sorsának láttán, és azt sem teszik mindig hozzá, hogy az uzsorázó bankok „jóvoltából” csődbe juttatott családok tízezreinek vagyona végül a bankoké lett, amelyek hatalmas valódi vagyonra tesznek szert ilyen módon, pedig csak élősködnek a társadalom testén. Munka nélkül, az általuk megvesztegetett vezérek, császárok, parlamentek segítségével lehetőséget kapva erre a valójában emberiség ellenes, szélsőségesen aljas és elvetemült tevékenységre. Kölcsönt adnak, aztán lezüllesztenek, csődbe juttatnak, s végül ingyen ráteszik a kezüket az egyszerű nép verejtékével létrehozott értékekre. S ennek következtében vagy talán éppen ennek elködösítése céljából elkezdődik egy szervezett, módszeres és széles körű erkölcsi és emberi értékrombolás: a propaganda, sajtó, film és reklám felvásárlása után oda terelik a kergévé tett birkanyájat, ahová akarják, s jól vigyáznak, hogy fel ne lázadjanak, megfélemlítő vagy elbambító filmsorozatokkal, bárgyú vetélkedőkkel, félrevezető politikai vitaműsorokkal (ahol szándékosan nem tárják fenn a valóság igazságait). Illetve, ha lázadás, akkor azt ők szervezzék, mint Egyiptomban, Líbiában és egyéb helyeken, ahol igyekeznek olyan mértékű rombolást véghezvinni, hogy az általuk hatalomba ültetett új bábuk kénytelenek legyenek „jólelkű” bankoktól kölcsönt felvenni (amit aztán soha visszafizetni nem tudnak), de fenyegetésül a kamatok törlesztési határidejét napirenden tartják, mint a diktátorok az akasztófát a haláltábor közepén vagy a város főterén.

És ha valahol valaki mégis megpiszkálná a háttérben húzódó bankárok polipkarjait, netán származásukat is, illetve az így elrabolt százmilliárdokból pár milliót vissza merne követelni például bankadó formájában, az aztán megnézheti magát, mert olyan háborút akasztanak a nyakába, amibe belerokkan: nekiront a sajtó, a pénzvilág, az egész szélsőséges, emberiség ellenes, liberális kóceráj, akik eddig a XX. században pénzelték a szakszervezeteket, amelyekkel kordában tartják a nagyvállalatokat, hogy melyik banktól vegyenek fel kölcsönt. Pénzelték a kommunizmus terjesztését, hogy segítségükkel lemészárolják a földvagyont birtokló réteget, majd csődbe juttassák az országokat, hogy szabad prédává tehessék üzleti befektetéseik előtt. Ezek tervezték el, szervezték meg, propagandájukkal ezek készítették elő az első és második világháborút, hogy egy új területi elrendezéssel bankjaik minden országban egyeduralomra juthassanak (a feldarabolt Magyarország területén létrehozott utódállamok a franciaországi Rothschild bankok prédája lettek). És már az is kiderült, hogy az 1929-es világgazdasági válságot is szándékosan idézték elő, hogy aztán egymás ellen ugrasztva Hitlert (akit ők segítettek hatalomra, hogy a háborús fenyegetés beindítsa a jövedelmező hadiipari termelést, amihez először is kölcsönre volt szükségük!) és Sztálint (aki viszont likvidálta a bankok Oroszországba küldött ügynökét, Bronstein-Trockijt), hogy ezt a megszerzendő területet egymás ellenében kivéreztesse. Ezért nem volt szalonképes a bankok markában tartott angol lordok háza előtt a király (titkosított ülésen le is mondatták ezért), amikor kiderült, hogy a németekkel egy kommunizmus elleni szövetséget akart kötni 1935-ben! Ám a propaganda még mindig egy csipkerózsikás mesét ápol, mint pl.: a Wikipédia: „beleszeretett egy amerikai, férjes asszonyba, bizonyos Mrs. Simpson-ba, aki Eduárd trónralépése után ugyan elvált férjétől, de a király az anglikán egyház előírásai miatt nem vehette feleségül. Mivel a nőt bojkottálta mindenki, alkotmányos válság tört ki, Eduárd pedig inkább a szerelmét, mint a koronát választotta, s pár hónapi uralkodás után lemondott a trónról.” Pedig ezt csak azért találták ki, hogy az angol és nemzetközi közvéleményt eltereljék arról a tényről, hogy Sztálin veszedelmesebb Hitlernél is, hiszen már 1936-ig húsz milliónál több ártatlanul legyilkolt vagy halálra éheztetett ember vére tapadt a „művelt nyugat” előtt áldásosnak nevezett tevékenységéhez. Előtte az egyik legvérengzőbb tömeggyilkos éppen a New Yorkból oda küldött Trockij volt, és Lenin is benne látta utódját a hullahegyekből épülő szocializmus élén. Velük persze köthetett szövetséget a Brit Gyarmatbirodalom, méghozzá olyat, hogy a háború végén azt is deklarálták, hogy háborús bűnöket csak a veszteseknek fognak felróni!

És hogy mindezekről (pedig ez csak a jéghegy csúcsa!) nem olvashatunk a tankönyvekben: egyszerű. Az akadémiák pénzügyi támogatása és a tankönyvkiadás is ennek a nemzetközi maffiának a kezében van, vagyis ők pénzelik a helyi lélekromboló műhelyeket! És nevezhetjük ezt pl. Új Szónak vagy Nap Kiadónak is! Még a szlovákiai magyar irodalomkönyvek is a liberális lepratelep agyszüleményei közvetítésével készülnek, ahol azt lehet megtanulni például József Attiláról, hogy azért nagy költő, mert megtagadja Istenét és szüleit! (pedig a költő csupán jelenti, nemzedékét is jellemezve: NINCSEN, és ha így nő fel egy nemzedék, az bűnözővé lehet, akiket fel lehet akasztani, de a pusztulás követi ezt a világot, vagyis a „halált hozó fű”). És olyanok írnak tankönyveket, akik ezt szándékosan félreértelmezik, nehogy épeszű, gondolkodó, világosan látó magyar fiatalok lépjenek a felnőttek világába… akár választóként is!

Ez bizony a szörnyű valóság, és ideje lenne a szőnyeget felemelni, ami alá a liberális agysorvasztó propaganda beseperte az igazságot, hogy az általuk tálalt szemetet lássuk csupán szép új világnak! Legyünk végre bátrabbak, és mondjuk ki együtt: NEM KÉRÜNK BELŐLE! Magyar nemzetünk egysége azzal kezdődhetne el, hogy ebben kezdenénk el egységesek lenni. Nem célként, hanem a cél felé vezető akadály felmutatása okából. Csak ezek után lesz világossá előttünk az, amit eddig a propaganda ködgépeivel eltakartak.

A két évszázados kozmopolita és istentagadó elhomályosítás után most már valóban felvilágosodásnak kellene elkezdődnie!

Mihályi Molnár László, Felvidék.ma