reformatus07-400

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Irodája által közzétett adatok alapján az előző év adataihoz viszonyítva az elmúlt évben emelkedett a keresztelések, a házasságkötések és a temetések száma is, viszont kevesebben tettek vallást a hitükről.

Az elmúlt évben 811 keresztelőre került sor a református egyház kilenc egyházmegyében, 37-tel többre, mint egy évvel korábban. A keresztség sákramentumát a legtöbbször, 154 alkalommal a komáromi egyházmegyében szolgáltatták ki. A legkevesebb keresztelőt, 46-ot a barsi egyházmegye jegyez. Istentisztelet keretében 2011-ben 753 gyermeket és 58 felnőttet kereszteltek meg, ez utóbbiból a  legtöbbet a pozsonyi egyházmegyében. Az előző évhez viszonyítva 42-vel nőtt meg a gyermekkorban megkereszteltek száma.
A Zsinati Iroda adatai alapján 2011-ben 666-an konfirmáltak, 76-tal kevesebben, mint 2010-ben. A legtöbben a komáromi és a pozsonyi egyházmegyében tettek vallást a hitükről a gyülekezetek közössége előtt, a legkevesebben a nagymihályiban. A konfirmáltak száma a pozsonyi és a gömöri egyházmegyében növekedett meg, a többiben csökkenést jegyeztek.
Jó hír viszont, hogy jelentősen, mintegy harminccal megnövekedett a házasságkötések száma.  2010-ben 257 ilyen alkalomra került sor a református templomokban, 2011-ben pedig 287-re. Az egyházi esküvők száma a legjelentősebben a gömöri, zempléni és az ondava-hernádi egyházmegyében növekedett meg. A házasulandók közül viszont csupán 96 pár volt tisztán református vallású, 161-en viszont más felekezethez tartozót választottak maguknak házastársul. A 2010-es évhez viszonyítva 27-tel növekedett meg a vegyes házasságot kötők száma.
Nemcsak a házasságkötések és a keresztelések száma növekedett meg az elmúlt évben, hanem sajnos a temetéseké is. Míg 2010-ben 1369 alkalommal hirdették a lelkipásztorok a feltámadás igéjét a koporsóknál, addigra ez a szám 2011-re 24-gyel lett magasabb. Az arányokat tekintve szinte ugyanannyi férfi halt meg az elmúlt évben, mint nő. A 2010-es évben viszont a férfiak közül távoztak többen az élők sorából, viszont 2011-ben több mint harminccal halt meg több nő, mint egy évvel korábban. A legtöbb temetést a komáromi egyházmegye jegyzett az elmúlt évben.

Reformata, Felvidék.ma