33934

Huszadik születésnapját ünnepli a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány. A jubileumi rendezvényre május 23-án kerül sor, Pécsett.

A pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 1992-ben alakult azzal a céllal, hogy megteremtse a határon túli magyarsággal való rendszeres kapcsolattartás és együttműködés lehetőségeit, formáit. Előtérbe helyezte mindazon tevékenységek szervezését, amelyek elősegítik az anyanyelvi kultúra ápolását, a magyarságtudat megerősítését, a hagyományos közösségi értékek bemutatását, továbbfejlesztését és ezáltal megteremtse az országhatároktól független kulturális információcserét. A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány Kuratóriuma Dr. Bokor Béla elnökletével kiemelt törődéssel szervezte a hagyományos közösségi kulturális értékek bemutatását, a tanulók oktatási feltételeinek segítését, valamint közreműködött a Kárpát-medencei magyarság szociális helyzetének javítása érdekében.

A kuratóriumnak felvidéki tagja is van Mézes Rudolf (Csemadok országos alelnöke, galántai titkára, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke) személyében, aki egyik alapítója is volt a szervezetnek. “A Csemadok a kezdetektől fogva szorosan együttműködött az Alapítvánnyal. Kivette részét az Alapítvány pélmonostori (horvátországi) kapcsolatainak építésében. Ugyanakkor az Alapítvány is képviseltette magát a Csemadok több országos ünnepségén. Az Alapítványnak évente több, már hagyományosan megtartott rendezvénye van, ezek közül a legismertebb az ún. Kárpát-medencei Napok, mely során közéleti és kulturális szervezetek képviselői találkoznak, melyen megvitatják a civil szféra erőteljesebb érvényesülésének lehetőségeit” – tájékoztta portálunkat Mézes Rudolf. Elmondta, hogy sajnos, az idei jubileumi ünnepségen ő személyesen nem tud részt venni, mert a csíksomlyói zarándoklatra kíséri a galántai vendégeket, de a Csemadok vezetősége azonban képviseltetni fogja magát a rendezvényen.

A május 23-i ünnepi rendezvények keretében Pécsett Kulturális tőke – társadalmi haszon címmel nemzetközi konferenciára várják az érdeklődőket. A konferencia célja, hogy átfogó képet nyújtson a kulturális ágazat társadalmi és gazdasági szerepéről Magyarországon és a Kárpát-medence államaiban. “A kultúrát társadalmi erőforrásként, piaci tényezőként értelmezzük, vizsgálat alá vesszük az állami és civil ellátórendszerek szerepét, valamint a fenntarthatósági és környezetvédelmi szempontokat. Kiemelt szerepet kapnak a horvát-magyar határon átnyúló együttműködések, amelynek kulturális hozadékait több előadás tárgyalja.” – olvasható a meghívóban. A rendezvényen tekintélyes előadók, kutatók és közéleti személyiségek vesznek részt Magyarországról, a közép-európai államokból, valamint az Amerikai Egyesült Államokból. A konferenciát tartalmas kísérőprogramok, képzőművészeti és kézműves kiállítások, szakmai látogatások teszik teljessé. Helyszín: PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.)

Délután a határon túli magyar regionális képviselők és civil szervezeti vezetők találkozójára kerül sor. “A csaknem egy évtizedes múlttal rendelkező fórumon a határon túli magyarság képviselői, kulturális intézmények vezetői, közéleti személyiségek, tudósok számára biztosítunk lehetőséget a találkozásra, a magyar kultúrát érintő aktuális kérdések megvitatására, és közös cselekvési tervek kialakítására. Első alkalommal adjuk át az Alapítvány “Nemzetért” Díját határon túli civil szervezeteknek és intézményeknek, valamint Elismerő oklevelet azoknak a személyiségeknek, akik évtizedeken át dolgoztak a magyar közösségek megmaradásáért, a határon átnyúló kapcsolatok fenntartásáért.” – írják a szervezők. A fórumon ünnepi köszöntőt mond Potápi Árpád János országgyűlési képviselő, a Parlament Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke.Helyszín: Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)
A fórum zártkörű, a részvétel a határon túli vendégeken kívül előzetes regisztrációhoz kötött.

További információk: www.htma.hu, info@htma.hu

A rendezvény védnökei: Dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere és Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke
Társszervezők, szakmai partnerek: PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara, Eszéki Népkör Magyar Kultúregyesület, Pannon Kultúra Alapítvány, Míves Mag Műhely
Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Együttműködési Alap, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Baranya Megyei Önkormányzat, Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program, VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztiaki Nonprofit Kft., Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., PannonPower Holding Zrt.

Felvidék.ma