33859

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be a királyhelmeci gyülekezet megválasztott második lelkipásztorát, Molnár Istvánt.

Az alkalmon igét hirdetett Fazekas László püspök. A megválasztott lelkipásztort a Zempléni Református Egyházmegye esperese Molnár Elemér iktatta be tisztségébe.

„Az Úr csodásan működik – erről megbizonyosodhattunk április 29-én a verőfényes vasárnap délelőtti ünnepi istentiszteleten a királyhelmeci református templomban, amely szép számmal megtelt lelkészekkel, vendégekkel és a gyülekezet tagjaival. Az ünnepség Fazekas László püspök igeszolgálatával vette kezdetét. Molnár István második lelkésszé való beiktatását Molnár Elemér, a zempléni egyházmegye esperese végezte, ami azért is volt rendkívüli, mivel nem sokaknak adatik meg, hogy saját fiát iktassa be lelkipásztori szolgálatba.
Bányácski Béla gondnok köszöntötte igével a beiktatott lelkipásztort, aki Varga János gondnoktársával együtt átadta a gyülekezet ajándékát, a palástot. A fiatalok énekkel és egy magvetésről szóló verssel köszöntötték Molnár Istvánt. A beiktatott lelkipásztor a szószékről tett bizonyságot a hitéről és elmondta, hogy miért vállalta a magvetés szolgálatát abban a gyülekezetben, amelyikbe közel húsz éve érkezett lelkészgyermekként, és ahol nyolc évig szolgált segédlelkészként.
Az igeszolgálat után Fazekas Erzsébet tolmácsolásában hangzott el Nádudvari Nagy János Biztató köszöntés című verse. A királyhelmeci gyülekezet részéről Kulcsár Eleonóra presbiter köszöntötte a beiktatott lelkipásztort, megköszönve a szorgalmát, hűségét és Isten áldását kérve szolgálatára, valamint életére.
A pólyáni leányegyházközség részéről Kocsis Géza gondnok, a szolnocskai szórványgyülekezetből Csoma Barnabás is köszöntötte a lelkipásztort, de a szinyéri gyülekezet is kifejezte jókívánságát. Ezt követően a zempléni és az ungi egyházmegye, illetve más gyülekezetek lelkészei köszöntötték egy-egy igével a beiktatott lelkipásztort” – tudósított az eseményről Kulcsár Eleonóra királyhelmeci presbiter.

Reformata, Felvidék.ma