reformatus05-400

 A Reviczky Társulás Léva és vidéke helytörténeti szakosztálya szervezésében a Történelmi előadássorozat keretében Mgr. Kassai Gyula tart előadást „Lévai református közgyűlések és zsinatok” címmel 2012. május 30-án, szerdán 17.00 órától a lévai Reviczky Házban.

A lévai reformátusok története több mint négy évszázados múltra tekint vissza. Kiemelkedő események mindig voltak az egyházközség életében. Olyan neves személyek szolgáltak a gyülekezetben, mint a 16. századi gyülekezetalapító és a barsmegyei kánonokat első helyen aláíró Gyöngyösi Gondán András, a 17. századi történetíró Perlaki Könczöl Márton, a gályarab Czeglédi Péter és Rimaszombati Kis János, majd a 20 században Birtha József a Nemzetgyűlés képviselője és kormánybiztos, Antal Gyula a losonci teológia tanára és Léva város polgármestere, Czeglédy Pál, aki az egyházjog és történetírás területén jeleskedett, vagy Szabó Antal püspökhelyettes. Olyan neves személyek is ellátogattak a közösségbe, mint Pap Gábor dunántúli püspök, aki az 1848-49-es szabadságharcban harcolt és századosi rangig vitte, vagy Antal Gábor dunántúli püspök, továbbá gróf Tisza Kálmán és fia gróf Tisza István Magyarország miniszterelnökei, a református egyház világi vezetői. A trianoni országvesztésig két dunántúli közgyűlésnek (1889 és 1912) adott otthont Léva városa. Trianon után 1923-ban és a diktatúra éveiben 1952-ben, a szlovenszkói, ill. a csehszlovákiai csonka református egyház életének és törvényi kereteinek adott alkotmányos alapot a két lévai zsinat. Mindezekről emlékezik meg a Reviczky Társulás által szervezett történelmi előadássorozat 60. előadásán Kassai Gyula helyi református lelkész. – tájékoztatta a szervezők nevében Felvidék.ma-t Wirth Jenő.

Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szervezők.

Felvidék.ma