33996b

Bényben úgy döntöttek, létrehozzák a Csemadok Párkányi Területi Választmányát, azaz a Párkány környékén működő Csemadok-szervezetek kiválnak az Érsekújvári Területi Választmányból.

Még 2011 októberében a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányában beállt válságos helyzet miatt, az elnökség egyik tagja kilépett a vezetőségből (kettő szintén nem értett egyet az ott történtekkel), s ekkor fogalmazódott meg, hogy egy kisebb régióban szeretne dolgozni (csemadokozni) a Párkány környéki alapszervezetek egy része.

Főleg azon 10 szervezet vezetői fogalmazták meg igényüket, amelyek nem értettek egyet a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányának váratlan és nyilvánosságra nem kerülő döntésével, és az elnöki tisztséget betöltő személy munkájával – s igényüket elküldték az országos elnöknek, titkárnak. Háromszori találkozó után, és az évzárók tagsági szavazata alapján 2012. május 3-án Bényben úgy döntöttek, hogy minden áron kitartanak döntésük mellett. Amennyiben a Csemadok Országos Elnöksége (amely eddig még csak nem is foglalkozott az üggyel, holott több levélben is kérték) ezzel egyetért, és megadja a szükséges statisztikai nyilvántartási számot is, semmi rendhagyó dolog és alapszabály ellenes dolog nem történne a járásban, csupán egy kisebb régióban, egymásra figyelve, egymást segítve, szeretnének dolgozni az alapszervezetek. Természetesen ehhez anyagi segítséggel is kell, hogy járjon, de ennek sem kellene problémának lenni, hisz az eddig egész járásra járó központi (magyarországi) támogatást kellene alapszervezetek és taglétszám szerint kettéosztani. Ugyanis még a legjobb igyekezet mellett is nehéz a 120 km-s körzetű járás apró falvait figyelemmel tartani az egyre nehezebb gazdasági helyzetben.

Az ügy mellé álló több mint 1200 létszámú tagság ezt abszolút előnynek vette, hisz így még remény lenne arra is, hogy a Párkány környéki apró falvak magyarjai ne hagyják teljesen el a magyar kulturális életet, hisz valamennyiben egykor működött a Csemadok alapszervezete. A tapasztalat az, hogy segítség nélkül, egymásra figyelés nélkül nem megy. Igaz, a legnagyobb alapszervezet, a párkányi, nem is tárgyalta a témát, s így – egyelőre szalkai székhellyel működne a területi választmány. A Párkány környéki volt 22 alapszervezetből már 6 faluban nem működik, ill. kettőben meg sem alakult a szervezet. Van olyan alapszervezet, amely azt írta le papíron, hogy: „amennyiben meghiúsul a PÁRKÁNYI TV működésének lehetősége, úgy mi nem kívánunk a Csemadok szervezetébe tartozni, vagyis a vezetőségi tagok lemondanak funkciójukról. Elszomorító, hogy egy kulturális élet ápolásáért, fennmaradásáért küzdő szervezet munkája holmi hatalmi és pénzügyi harcokról szóljon. Meggyőződésünk, hogy a megkezdett tevékenységünket mi ezután is folytatjuk, ha kell, akár egy különálló polgári társulás létrehozásával is.” – írja az egyik alapszervezet. Csak azt nem tudják még, hogy a polgári társulásoknak messze nincs olyan támogatottságuk, jó hírük, mint a közel 65 éves Csemadoknak. Próbáljuk őket meggyőzni, hogy ne hagyják el a Csemadokot.

A megalakult területi választmány megbízott ügyvivője Dikácz Zsuzsanna lett, megbízott ügyintézője Danczi József , a gazdasági ügyvivője Leszkó Ildikó. A vezetőség tagjai pedig az alapító 10 alapszervezet elnökei. Mindezen tisztségeket az őszi konferenciáig szavazták meg, ott majd a hivatalos választások is megtörténnek. A kezdeményezés az Alapszabály 6. cikkelyének első bekezdése értelmében indult el, tehát nem Alapszabály ellenes. A résztvevők kidolgoztak egy működési tervet is, sőt ez évi programtervet is, melyet az alapszervezetekkel együtt valósítanak meg.

Az alakulásról szóló jegyzőkönyvet a megbízott ügyvezető, a határozatokkal, működési tervvel, és az alapszervezetek tagsági határozataival együtt elküldte az országos elnökségi tagoknak, azzal a reménnyel, hogy megértéssel és támogatással járulnak hozzá, hogy az érsekújvári járásban ne széledjenek szét a Csemadok szervezetek, hisz az érsekújvári alapszervezet is többéves problémával küzd, s ha a magyar falvak szervezetei is széthullnak, valamennyien felelősek leszünk érte.

Dániel Erzsébet, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”33654″}