34091

Gazdag program várja mindazokat, akit június 1-jén, péntek este hat órakor betérnek az 1890-ben épült homonnai református templomba.

A látogatókat a református és az evangélikus gyülekezet gondnokai köszöntik, majd a homonnai református gyülekezet ökumenikus énekkara az Ekumena ad egy harminc perces koncertet. A pályini gyülekezet Joel gospel együttese pedig új hanghordozóját mutatja be. 20.00 és 21.00 óra között a hívek részt vesznek a Szűz Mária tiszteletére szentelt görög katolikus templomba megszervezett rendezvényen, majd 22.00 óra után másfél órán keresztül Biblia olvasására kerül sor a vezérfonal szerint, közben az evangélikus és az új szlovák református énekeskönyvekből a legszebb énekeket, dicséreteket és zsoltárokat éneklik a megjelentek. A záróimádság után lehetőség nyílik személyes bizonyságtételre is.
A szervezők egy kiállítást is terveznek erre az alkalomra. Megtekinthető lesz a Károli Gáspár fordításában és Gustáv Doré illusztrációjával gazdagított nagyméretű Biblia, a Képes Szent Biblia, a Rákóczy család Bibliája, egy német és egy cseh ökumenikus kiadású Szentírás, református és evangélikus énekeskönyvek, valamint úrvacsorai kelyhek és keresztelési kancsók.
Kortörténeti fényképek is láthatóak lesznek a templom építéséről, de I. Ferenc Józsefnek a homonnai gyülekezetnek irt eredeti levele, valamint az 1880-ból származó presbitériumi jegyzőkönyv és az 1880-tól 1941-ig vezetett pénztári könyv. A protestáns testvéregyházak homonnai egyesítéséről 1880-tól napjainkig címmel – a református gyülekezet krónikájának bemutatásával – Csontos Árpád és Csontos Valéria tart előadást. 

Reformata, Felvidék.ma