34572

Az utóbbi években azt tapasztalom, hogy a szlovákiai kormányzat számára az ország valahol Zsolna környékén véget ér, ezért a keleti térség az ország egyik legelmaradottabb régiója lett.

Ez a jelenség tapasztalható a gazdasági elmaradottságon túl az infrastruktúrában, az orvosi ellátásban vagy az emberek fizetésében – már akinek van munkája, mert sajnos vannak községek, ahol a munkanélküliségi arány meghaladja az 50 százalékot is. Ehhez kapcsolódik az erőteljes asszimilációs folyamat és a fiatalok elvándorlása a régióból.

Ennek az áldatlan állapotnak csak úgy vethetünk véget, ha összefogunk magyarságunk megmaradása érdekében. A megosztottság sehová nem vezet, csak tovább gyengít. Ennek tudatában a keleti régióban, az Ung-vidéken és a Bodrogközben, összhangban az MKP országos határozatával már elkezdődtek azok az eszmecserék az oktatási és kulturális intézmények, szervezetek vezetőivel, amelyek azt a célt szolgálják, hogy közös erővel megállítsuk az ijesztő asszimilációs folyamatot, a fiatalok régióból való nagyfokú elvándorlását. Ezt tekintem legfontosabb feladatomnak, összhangban az MKP regionális politikájával.

Az MKP konkrét javaslatokat fogalmazott meg a munkanélküliség csökkentésére, a foglalkoztatottság növelésére. Egy példa: tápanyagban gazdag termőfölddel rendelkezik vidékünk. Ennek ellenére külföldről behozott, sok esetben igen gyenge minőségű élelmiszer (zöldség, gyümölcs, hús stb.) kerül a boltok pultjaira. Eközben a vidéken élő emberek inkább nem művelik meg földjüket, mert a dömpingárral nem tudják felvenni a versenyt. Saját vállalkozás beindítását forráshiány miatt nem tudják megvalósítani. Vannak viszont régiók, ahol az állam külföldi beruházóknak több tízezer eurót ad támogatásként egy munkahely kialakításáért. El kell érnünk, hogy az állam a dél- és kelet-szlovákiai régióban is segítse a vállalkozások beindítását, a zöldség-, gyümölcstermesztés fellendítését, a helyi, regionális feldolgozó üzemek kiépítését. Az így kialakított munkahelyeken a régióban élő emberek biztosítani tudják majd saját maguk és családjuk egzisztenciáját. Ez jelentheti keleti térségünk gazdasági felemelkedését, egyben magyarságunk szülőföldön való megmaradását.

Mihók Gábor, az MKP Országos Elnökségének tagja