34491

A külhoni magyar jogászság megerősítése, különösen pedig a magyar gazdasági jogászképzés fejlesztése céljából életre hívott Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj keretében Felvidékről 5 fő részesülhet 2012 őszétől egy éven át havi 50 ezer forint támogatásban. Pályázni 2012. július 20-ig lehet. Részletek alább.

A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott „Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitikai stratégia kerete “dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint „a jogilag gyarapodó közösség tagjai jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni.” Ez feltételezi, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében. A fenti cél megvalósításához szükséges, hogy a külhoni magyar társadalmakban megerősítsük a magyar jogászságot.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium együttműködve a külhoni magyarság szülőföldi támogatását szervező Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel, felvállalja Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét és megalapították a „Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat”, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják fejleszteni. A program irányítását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium látja el. A Budapesti Ügyvédi Kamara vállalja, hogy részt vesz a program szakmai részének elindításában, megszervezésében és megvalósításában. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosítja az anyagi forrásokat a program megvalósításához, feladata a pályázatok kezelése, később az ösztöndíj célba juttatásának lebonyolítása.

Ösztöndíjasok célcsoportja:
A szülőföldi felsőoktatási alap vagy mester szintű illetve osztatlan jogászképzésben (magán vagy állami felsőoktatási intézményben) résztvevő nappali tagozatos román, szlovák, szerb, ukrán, horvát és szlovén állampolgárságú magyar nemzetiségű hallgatók. Évente 25 új ösztöndíj kerül kiosztásra.
A támogatásban részesíthető tanévenkénti tervezett keretszámok a következők:

• Erdély: 10 fő,
• Felvidék: 5 fő,
• Vajdaság:3 fő,
• Kárpátalja:3 fő,
• Horvátország: 2 fő,
• Szlovénia: 2 fő

Nem pályázhatnak:
• a Magyarországon hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek;
• a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek;
• a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi .LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek;
• a magyarországi doktori (PhD vagy azzal egyenértékű) képzésben résztvevő hallgatók.
• más magyar állami ösztöndíjban részesülő hallgatók

Pályázati megvalósítási paraméterek:
A program keretében a pályázatot nyert hallgatók 2012 őszétől egész éves ösztöndíjban részesülnek, a hallgatókat év közben ügyvédek tutorálják. A képzési köröket a gazdasági jog és a polgári jog alkotják.
Az ösztöndíj összege: 50.000,- Ft./fő/hó – 12 hónapon át, és 2013 nyarán szakmai gyakorlaton vesznek részt egy-egy neves budapesti ügyvédi irodánál. Jelentkezni már az első megkezdett tanév előtt is lehet. Az ösztöndíjat évente újra meg kell pályázni.
Az alapítók a későbbiekben is segítséget kívánnak nyújtani abban, hogy a jól képzett hallgatók elhelyezkedjenek a szülőföldjükön (nemzetközi ügyvédi irodáknál, magyar érdekeltségű cégeknél).

A pályázat benyújtására 2012. június 21. – 2012. július 20. között van lehetőség.
Benyújtási határidő: 2012. július 20. déli 12.00 óra közép-európai idő szerint

A pályázatokat elektronikus úton (www.bgazrt.hu) vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1014 Budapest Szentháromság tér 6.

A pályázat részletes leírása és a jelentkezéshez szükséges információ ezen a linken található.
kormany.hu/Felvidek.ma

{iarelatednews articleid=”34272″}