34334b

“Esterházy János akár a mai visegrádi négyek egyik jelképe is lehetne” – fogalmazott Zsidó János plébános a mírovi megemlékezésen, melyen a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség delegációja képviselte Felvidéket.

Esterházy Jánosra, a csehszlovákiai magyarság két világháború közötti vezető politikusára emlékeztek június 9-én a morvaországi Mírovban a csehországi magyarok.
Az idén immár 15. alkalommal megtartott emlékünnepséget a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, valamint a helyi önkormányzat rendezte közösen. Az ünnepségen elhangzott szónoklatok méltatták Esterházy János személyiségét és életművét.
A mírovi koszorúzást megelőzően Olmützben a Szent Vencel-székesegyházban szentmisét mutattak be Esterházy János tiszteletére, amelyet Zsidó János esperes-plébános celebrált.
“Esterházy János akár a mai visegrádi négyek egyik jelképe is lehetne. Apja magyar, édesanyja lengyel volt. Ő maga a csehszlovák, majd a szlovák parlament képviselője volt, s Csehországban halt meg” – jelentette ki Zsidó János. Leszögezte: Esterházy mindig kiállt magyarsága és keresztény hite mellett, élete példa lehet mindenki számára.
Esterházy Jánost a második világháború után letartóztatták, majd a csehszlovák hatóságok átadták a szovjet titkosszolgálatnak. A szlovák Nemzeti Bíróság 1947-ben halálra ítélte, a vád szerint a fasizmussal való együttműködésért. A szovjet hatóságok 1949-ben visszaadták Esterházyt a csehszlovák hatóságoknak. Elnöki kegyelemben részesült, életfogytiglani büntetést kapott. Az 1955-ös általános amnesztia során büntetését 25 évre csökkentették, de ebbe nem számították be a szovjet fogságban eltöltött időt.
A súlyosan beteg Esterházy a mírovi várbörtönben halt meg 1957. március 8-án. Mivel 2007 őszig nem volt köztudott, hogy hol van eltemetve, illetve hogy hová kerültek a hamvai, a csehországi magyarok 1998-ban magyarországi segítséggel jelképes síremléket állítottak neki a helyi rabtemetőben, ahol azóta minden tavasszal emlékünnepséget tartanak.
Cseh történészek – az Esterházy család kérésének eleget téve – kiderítették, hogy a morvaországi Mírov várbörtönben 1957-ben elhunyt Esterházy János urnája a prágai Motol temető közös sírjában található. A motoli emlékműre tavaly ősszel felkerült Esterházy János neve is, s azt vezető magyarországi politikusok, illetve a csehországi magyar szervezetek már több esetben is megkoszorúzták.
A Motol temető emlékművén elhelyezett Esterházy-táblát cseh és szlovák részről több támadás is érte. Esterházy Jánost mindeddig ugyanis sem Szlovákia, sem Csehország nem volt hajlandó rehabilitálni, így a néhai politikust hivatalosan, papíron továbbra is háborús bűnösként tartják nyilván – áll a Kokes János által jegyzett MTI tudósításban.
A megemlékezés alkalmával a csehországi és szlovákiai magyar szervezetek, a prágai magyar nagykövetség képviselői, valamint a magyarországi magyarok koszorúkat és virágokat helyeztek el a mírovi egykori rabtemetőben lévő jelképes síremléknél. 
A jelképes Esterházy sírnál az 1. sz. gr. Esterházy János vezetőképző cserkészcsapat zászlajával álltak díszőrséget, ahol a három nemzet – lengyel, cseh, magyar – zászlaját is felvonták. A díszőrséghez csatlakozott a Rákóczi Szövetség képviselője is. A megemlékezőket Rákóczi Anna, az emlékünnepségek főszervezője, a Cseh-és Morvaországi Magyarok Szövetsége ostravai alapszervezetének elnöke köszöntötte. Az ünnepi beszédet Buczkó István ideiglenes ügyvivő, tanácsos mondta Magyarország prágai nagykövetségének képviselőjeként. Részt vett a megemlékezésen Ján Janku cseh cserkészvezető, gr. Esterházy János egykori rabtársa. Az ő kezei között távozott Esterházy János az élők sorából. Felvidékről jelen volt Csémi Szilárd, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnöke és Gál Erik, a 1. sz. gr. Esterházy János vezetőképző cserkészcsapat parancsnoka, vezetőképző vezetőtiszt, valamint Zsidó János cserkésztiszt, féli esperes-plébános. Virágokat és koszorút helyezett el a síremléknél a Csehországi Politikai Foglyok Konföderációja és az ostravai lengyel konzulátus képviselői, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, Csémi Szilárd és Gál Erik a koszorú elhelyezést követően cserkésztisztelgéssel tisztelgett. A megemlékezésen közreműködött az osztravai Csalogányok énekkar Rákóczi Anna vezetésével, akik a magyarok Világhimnuszát adták elő. 
Mírov község is törődik a Csehország területén álló egyetlen Esterházy-emlékművel. A budapesti székhelyű Esterházy János Emlékbizottság és a Rákóczi Szövetség ezért 2007-ben Esterházy János Emlékérmet adományozott Mírovnak. Az idei megemlékezést is megtisztelte jelenlétével Lubomír Pejchal, Mírov község polgármestere.

A megemlékezés képriportja a Képgalériánkban tekinthető meg.

Ugyanebben az időben Felvidéken is emlékeztek 2012. június 9-én az Esterházy szobor- és emlékpark felavatásának 7. évfordulójára Búcson. A hagyományos évenkénti Esterházy-ünnepség keretében idén a helyi könyvtár Esterházy János nevét vette fel. 

Fotó: SZMCS, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”34110,33963,34310″}