bauer edit 01

Nem tud maradéktalanul élni uniós jogaival? Mondja el véleményét! – kéri Bauer Edit EP-képviselő.

Az uniós polgárság fogalmát a tizenkét évvel ezelőtt elfogadott maastrichti szerződés vezette be és az EU működéséről szóló szerződés most a következő jogokat biztosítja minden polgárának:
 a tagállamok területén való szabad mozgás és tartózkodás jogát;
 az aktív és passzív választójogot az európai parlamenti és helyhatósági választásokon;
 bármely más EU-tagállam diplomáciai vagy konzuli hatóságainak védelmét;
 az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés tilalmát;
 jogot, hogy más uniós polgárokkal közösen polgári kezdeményezést indítson egy új uniós jogszabály meghozatala érdekében /ez an ún. Állampolgári kezdeményezés/;
 jogot, hogy a polgár petíciót nyújtson be az Európai Parlamenthez vagy panasszal éljen az Európai Ombudsmannál.

Az uniós polgárság kiegészítő jellegű, ami azt jelenti, hogy nem helyettesíti, csak kiegészíti a tagállami állampolgárságot. A jogokról és a belőlük fakadó élethelyzetekről (külföldön való munkakeresés, tanulás, letelepedés, gyógykezelés, stb.) nagyon sok hasznos gyakorlati információt talál az EU külön erre a célra létrehozott portálján (http://europa.eu/youreurope/citizens/index_hu.htm).
Az Európai Bizottság 2010-ben készítette el első jelentését az uniós polgárságról, amelyben megvizsgálja az egyes jogok érvényesítésének gyakorlati akadályait és javaslatot tesz ezek leépítésére, illetve megszüntetésére.
Az első jelentés 25 területet jelölt meg, amelyeken szükség van konkrét akadályok leküzdésére. Az Európai Unió azóta ezek közül már több intézkedést is foganatosított, konkrétan a bűncselekmények áldozatainak jogaival, a gépjárművek másik tagállamban való nyilvántartásával, vagy például az online vásárlással kapcsolatban, stb.
Az uniós polgárságról szóló következő jelentését a Bizottság 2013 szeptemberében hozza nyilvánosságra, tartalmának meghatározására azonban 2012. május 9-én egy nyilvános konzultációt indított, amely 4 hónapig (2012. szeptember 9-ig) tart és a benne való részvételre buzdít minden polgárt és szervezetet, amelynek van mondanivalója az uniós polgárságból fakadó jogok gyakorlati érvényesítését illetően.
Az érdeklődők hozzájárulhatnak a vitához az uniós bármely hivatalos nyelvén – természetesen magyarul is – az erre kialakított kérdőiv (http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch – magyarul is elérhető), vagy egy egyszerű e-mail (JUST-EUCITIZENSHIP-CONSULTATION@ec.europa.eu) cím segítségével.
Ugyan a kisebbségi jogok tagállami hatáskörbe tartoznak és ezen jogok védelme nem az uniós polgársághoz köthető jog, az EU Alapjogi Chartája alapján az Unióban tilos minden megkülönböztetés, beleértve az etnikai vagy társadalmi származás, vagy nemzeti kisebbséghez tartozás miatt történő diszkriminációt is. Az ilyen megkülönböztetésből fakadó sérelmek azonban a jelen konzultáció során csak az uniós polgárságból fakadó jogokkal összefüggésben értelemzhetők.

Egy külön fejezet lehet a szlovák állampolgárságukat elveszítettek tapasztalatainak megosztása. A kérdőívben ugyanis több kérdés is irányul az állampolgárság alapján történt megkülönböztetésre, amelyekről mindenképpen érdemes lehet beszámolni. Szeretnék ezért személyesen is megkérni minden olyan polgárt, aki negatív tapasztalatokkal rendelkezik, vagy akadályokba ütközött uniós jogainak érvényesíte kapcsán, vegyen részt a konzultációban és ossza meg észrevételeit a problémák jövőbeni kiküszöbölése érdekében. A konzultációba természetesen szervezetek is bekapcslódhatnak.

BAUER EDIT, EP-képviselő, Felvidék.ma