34693

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya, Androsits Beáta segítségével Szlovákiában tizenkettedik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 45. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2012/2013-as tanévre.

Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.
Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos forduló Szegeden vagy Miskolcon) írásbeliből és gyakorlatból áll.
Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.

A 45. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői
1. Az iskolák igazgatói 2012. december 14-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti bontásban az alábbi címen:
Andruskó Imre
Selye János Gimnázium
Ul. bisk. Királya č. 5
945 01 Komárno

2. A megbízott szervező 2013. január 25-ig elkészíti a feladatlapokat.
3. A Selye János Gimnázium 2013. február 1-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.
4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2013. február 13-án szerdán történik 13-tól 17 óráig.
5. Az iskola szaktanára 2013. február 20-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 28-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.
6. 2013. március 13-án (szerdán) 9-től 13 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.
7. 2013. április 26-tól 28-ig zajlik az országos forduló Szegeden vagy Miskolcon.

Külön köszönet Androsits Beátának, a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya ügyvezető igazgatójának és dr. Szalay Lucának, a Kémiatanári Szakosztály elnökének.
A versennyel kapcsolatos további információ a www.irinyiverseny.mke.org.hu vagy www.kokel.mke.org.hu oldalakon található.

Felvidék.ma