34746

A zoboralji Kalász községben tartott Generációk találkozásának egyik kiemelt közéleti programpontja volt a határon átnyúló együttműködés és pályázati lehetőségek formáinak keresésére fókuszáló  önkormányzati konferencia.

A tanácskozáson megkezdték az Európai Területi Társulás – EGTC – megalakításának folyamatát a Zoboraljai Önkormányzatok Társulása, valamint a Kelet-balatoni Kistérség részvételével. A konferencián Zoboralja és a Kelet-Balatoni Kistérség, továbbá Őrbottyán nagyközség, Hejce település és Málnás község polgármesterei és meghívott önkormányzati szakemberek vettek részt. A konferenciát Ladányi Lajos, a Zoboralji Kulturális és Információs Központ igazgatója nyitotta meg, majd a két elnök köszöntője következett.  A Zoboralji Községek Regionális Társulásának elnöke, Gulka Ede,  Berencs község polgármestere és a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás elnöke, Szedlák Attila, Litér község polgármestere, országgyűlési képviselő (FIDESZ – KDNP) a Generációk Találkozásának védnöki szerepét is vállalták. Dr. Balogh Csaba, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott pozsonyi nagykövete A Regionális és kistérségi együttműködés a magyar nemzetpolitikában címmel tartott előadást.  A helyi és megyei önkormányzatok jövőjét Zachariás István, a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségének elnökségi tagja, Szepsi város polgármestere vázolta fel. Az Európai Területi Társulásban rejlő lehetőségek és tapasztalatokat Dr. Zöld-Nagy Viktória, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára ismertette.

Szabóné Kémeri Klára projektfejlesztő, területfejlesztő szakember, a VITEA Alapítvány és a Bodrogközi EGTC igazgatója az EGTC gyakorlati működéséről szólt, követendő példák bemutatásával. A VITEA Alapítvány 1998 óta működik. Célja a vidéken élő lakosság, vállalkozók, civil szervezetek és önkormányzatok támogatása. Az alapítvány javaslatára alakult meg 2004-ben a BODROGKÖZI FEJLESZTÉSI PARTNERSÉG 14 felvidéki és magyar önkormányzattal. Több közös hazai és uniós pályázat megvalósítása áll a szervezet mögött. A partnerség eddigi legnagyobb beruházása a 2006-ban, a rekordidő alatt megépített Karos – Bodrogszerdahely közti nemzetközi közút. A Partnerség hosszadalmas, mintegy 4 éves bejegyzési procedúrán van túl. 2012. áprilisában emelkedett jogerőre utódja, a Bodrogközi EGTC bejegyzése. Szintén a VITEA Alapítvány segítségével alakult meg a schengeni határnyitás éjszakáján az ABAÚJ-ABAÚJBAN Fejlesztési Partnerség, melyet mintegy 2 éves idő eltelte jegyeztek be 2010.06.11-én, mint ABAÚJ-ABAÚJBAN EGTC-t. A térségben e rövid idő alatt lezajlott két ETE-s projekt, melyben összesen 3,2 millió eurós fejlesztést sikerült megvalósítani. Emellett több kisebb és egy 2 éves uniós projektet is sikerült lebonyolítani. Jelenleg elbírálás valamint szerződéskötés előtt van egy-egy projekt. A VITEA Alapítvány szerint hasznos és érdekes a nemzetközi színtéren végzett munka. A partnerek, miközben versenyképességüket erősítve fejlesztéseket valósítanak meg közösen, megismerik egymás kultúráját és gazdaságát. Az együttműködő tagoknak magas kompromisszumkészséggel kell rendelkezniük, ugyanakkor a csapatmunka könnyebb és egyszerűbb. Amennyiben megtalálják a közös célokat és érdekeket, hosszú éveken keresztül együtt tudnak dolgozni régiójuk és közösségük érdekében.

A Zoboralji Községek Regionális Társulása a Nyitrai kerület északkeleti részén található mikrorégió községeinek, önkormányzatainak összefogásán alapuló szervezete. A régió területén mintegy 21 000 lakos él kb. 20 000 hektáros területen. Tagságát 15 község alkotja, melyek Nyitrai járás mellett az Aranyosmaróti és Érsekújvári járás területén húzódnak. A regionális társulás célja, hogy képviselje Zoboralja magyarajkú lakosságának érdekeit, nem csupán önkormányzati, de regionális szinten is. A társulás tevékenysége szorosan összefügg a tagközségek igényeivel, elvárásaival valamint a lehetőségeivel. Míg az alakulás utáni években elsősorban az önkormányzatok módszertanával az önkormányzati szervek községeken belüli együttműködésével, a külső kapcsolatok létrehozásával és nem utolsó sorban a kapcsolatcsere gyakorlásával foglalkozott, addig a jelen a kultúra, a sport és természetesen a nemzeti kisebbség megőrzésére irányul községeinkben. Az együttműködés egyik legkiemelkedőbb és legnagyobb területet felölelő példája a Zoboralji Községek Regionális Társulása Gazdasági és szociális fejlesztésének programja, amelyet 2005–ben fogadott el a régió. A program stratégiai célja a lakosság számára elősegíteni a gazdasági helyzet javítását, emelni a szociális és egészségügyi gondoskodás színvonalát, valamint koordinálni a társasági- kulturális- és sportesemények szervezését. A Zoboralji Községek Regionális Társulása a kilencvenes évek elején alakult, a társulás első, alakuló közgyűlése 1992. október 27-én zajlott. A zoboralji községek közti kapcsolat intézményesítését egy külső kapcsolat kibontakozása is sürgette. A Kelet-Balatoni Kistérség községeinek csoportulása, Balatonalmádi városával az élen baráti, testvértelepülési kapcsolatok kiépítését szorgalmazta az akkor hivatalosan még nem működő zoboralji társulással. A szoros baráti kapcsolat és együttműködés immár két évtizede tart a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása és a Zoboralji Községek Regionális Társulása között. Az egyes tagközségek között élő testvértelepülési kapcsolat alakult ki. Az önkormányzatok több téren is együttműködnek: intézményi, kulturális, sport és oktatás terén, valamint szorgalmazzák a gazdasági kapcsolatok kialakulását és közös szakmai kiállítások, rendezvények szervezését is.

A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása: A Balaton északkeleti csücskében található a Kelet-Balatoni kistérség 11 településével, mely számos sportolási, kulturális, szórakozási és rekreációs lehetőséget nyújt az idelátogatók számára. A „Balatoni napkelet” túraútvonalon keresztül bebarangolható gyalogosan és kerékpárral egyaránt a térség, annak számos épített és természeti örökségei mentén. Néhány látnivaló az út során: Református Erődtemplom Balatonalmádiban, Árpád-kori templom Litéren és Felsőörsön, Radnóti Emlékház Szentkirályszabadján, Törökház Alsóörsön, tatárlikak, védett növényritkaság, a tátorján Balatonkenesén, mámai templomrom Balatonfűzfőn, Panoráma Kilátó Balatonvilágoson, Makra-völgy Csajágon, Fa harangláb Küngösön, pincesor és tájháza Balatonfőkajáron. A kistérség tagtelepülései: Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonvilágos, Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér, Szentkirályszabadja.(3 város, 8 község) A kistérség lakosságszáma meghaladja a 29 000 főt, központja Balatonalmádi. A többcélú társulás közösen lát el alapfokú közoktatási feladatokat, szociális és gyermekjóléti feladatokat, gyógypedagógiai programokat (logopédia és gyógytestnevelés), emellett belső ellenőrzési feladatokat és mozgókönyvtári feladatokat is. Több sikeres pályázatot tudott megvalósítani 2007-től: Megyei Szülőföld Program, Komplex Kistérségi Táboroztatási Program, Közkincs Program, Balatoni Napkelet gyalogos túraútvonal kialakítása, Közösségi busz beszerzése, Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakítása, LEADER Program keretében Mobil színpad és fedés beszerzése, TÁMOP 5.2.5/A program keretében Iskolai szociális munka és mentálhigiénés segítő hálózat kiépítése. A Kistérség a Zoboralji régió 15 településével 20 éve ápol szoros, baráti kapcsolatot, így törekszenek a kulturális, népi hagyományőrzésre, Magyarországhoz fűződő identitástudat megőrzésére, és a fiatal generációk bekapcsolására a két kistérség között létrejött együttműködésbe.

{iarelatednews articleid=”34740,34710″}