ima-120

Az „Ima a papokért” elnevezésű közösség nemrégiben a Szentatyáért felajánlandó imára hívott fel minden szlovákiai hívőt, mivel Bezák érsek leváltásával kapcsolatban tiltakozási hullám indult meg XVI. Benedek döntésével szemben.

Az imában engesztelnek mindazokért az átkozódásokért és szidalmakért, amelyekkel a Szentatya személyét illetik, de azokért is felajánlják imáikat, akiktől ez származik, hogy szívükbe béke valamint a Jézus Krisztusba és Egyházába vetett bizalom költözzék.

A Pázmaneum Társulás ezzel kapcsolatban megállapítja: A Szentszék Apostoli Nunciatúra által kiadott nyilatkozata és a Szlovák Püspökkari Konferencia közleményei Bezák érsek leváltását illetően megfelelően tájékoztatnak a Szentatya döntéséről és annak előzményeiről. Bízunk abban, hogy a felvidéki magyar papok és hívek döntő többsége nem hagyja magát megtéveszteni a Bezák érsek ügyét az Egyház és annak látható feje, a Pápa elleni támadásra kihasználni akaró erők által. Nyilvánvaló, hogy ezek az erők állandó mediális nyomás révén torz információkkal akarják fokozni a zavarkeltést az Egyházban – s ehhez belülről is asszisztálnak számukra egyes, nem az Egyház javát, hanem eddigi kiváltságaikat féltő személyek.

A Pázmaneum Társulás a Bezák érsek ügyében végzett vizsgálatot a felelős egyházi szervek tájékoztatása alapján lezártnak tekinti, s bízik abban, hogy amennyiben az szükségesnek bizonyul, a megfelelő intézkedések az üggyel kapcsolatban az egyházmegyei szervezet alsóbb szintjein is mielőbb megtörténnek az Egyház Szlovákiában is megkezdődött megtisztulási folyamatának érdekében.

Mindezek fényében a Pázmaneum Társulás közös imára hívja fel a szlovákiai magyar egyházközségek papjait és híveit:

Egyházközségeinkben imaláncot alkotva közösen imádkozzunk július 25-én, Szent Jakab apostol ünnepén Szentatyánkért, XVI. Benedek pápáért valamint a köztünk Jézus Krisztus szándéka szerint Jó Pásztorként működő püspökökért és papokért, Egyházunk egységéért, megtisztulásáért, s benne a felvidéki magyar katolikus közösségért, magyar papi, szerzetesi hivatásokért és főpásztorért! Egyházunk és Szentatyánk iránti szeretetünk és hűségünk imaláncával kötözzük meg a köztünk ólálkodó Sátánt és bízzunk Krisztus Urunk szavaiban: „Te Péter vagy, és én erre a sziklára fogom építeni Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta” (Mt 16,18).

Pázmaneum, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”34790,34734,34723,34617″}