34959A Statisztikai Hivatal közzétette a tavaly májusi népszámlálás településekre lebontott adatait. A Magyar Koalíció Pártja komáromi helyi szervezete aggodalommal állapítja meg, hogy községeinkben, városainkban általános tendencia a magyarság számarányának csökkenése.

Közösségünket vélhetően a természetes fogyás mellett sújtotta az elvándorlás és az elmúlt évtizedben felgyorsuló asszimiláció is. Nincs ez másképp városunkban, Komáromban sem. A tíz évvel ezelőtti népszámláláson még hatvan százalék feletti arányt ért el a magyarság, a most közzétett adatok szerint ez kevéssel 54 százalék alá csökkent. Ugyanakkor feltűnően sokan, a város össznépességének több mint tíz százaléka, nem vallott be semmilyen nemzetiséget. Ez a tény elgondolkodtató, felveti azt a kérdést, hogy a népszámlálás során az adatok rögzítése és feldolgozása megfelelő módszertan szerint történt-e? A népszámlálási adatsorból egyidejűleg kitűnik a szlovák nemzetállam elbizonytalanító, a többségi nemzetbe való beolvadást elősegítő politikája. Aligha képzelhető el, hogy a hétköznapjainkat jellemző asszimilációs nyomás – a második világháború utáni jogfosztásokat felidéző állampolgársági törvény – nélkül, közösségünkhöz tartozó polgárok ezrei óvakodtak volna bevallani nemzetiségüket.
A Magyar Koalíció Pártja komáromi szervezete továbbra is eltökélt abban, hogy városunk magyar közössége a jövőben is megőrizhesse nyelvi és kulturális önazonosságát, egyetértésben élve Komárom más nyelvű polgáraival. Hiszünk abban, hogy az elkeserítő demográfiai tendenciák ellenére a jövőben közösségünk belső kohéziója erősödni fog, gátat szabva ezzel az asszimilációs folyamatnak. A gyökeres megújuláson áteső MKP ennek a közösségi kohéziónak a kovácsa szeretne lenni.

MKP komáromi helyi szervezete

Felvidék.ma