34894

A lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium szervezésében tizenhetedik alkalommal került sor a Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozójára.

Július 8. és 11. között a Szívvel és lélekkel (református egyházművészet és hagyomány) témakörben sorra kerülő rendezvényen negyven középiskola és hat intézmény közel 180 képviselője vett részt.
A találkozó nyitóistentiszteletén Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok és a miskolci Lévay József Gimnázium igazgatója találó szójátékkal köszöntötte az egybegyűlteket: „Szívvel és lélekkel” /„ívvel és élekkel”. Beszédében kiemelte, hogy a református közösségek szolgálatában az ívek a tartósságot, az állandóságot, a korszakokat átívelő szilárd küldetéstudatot, az élek pedig a határozott és céltudatos vállalást és példaadást fejezik ki. Ezen ívek és élek mentén kell haladniuk a református iskoláknak is, ha értékeket akarnak közvetíteni a mai világban.
Léván, július 8-11. között a Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák XVII. Találkozóján összesereglett 40 iskola és 6 intézmény közel 180 résztvevője töltött el négy tartalmas napot, a gazdag magyar és református múlttal rendelkező szebb napokat is megélt felvidéki városban. Kassai Gyula helyi lelkész elmondta, hogy a lévaiak ma is szívvel és lélekkel (ívvel és élekkel) küzdenek a megmaradásért és a gyarapodásért, mégpedig a 2009-es református egységet vállaló debreceni találkozó mottóját is maguk előtt tartva: „Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!”
Az idén a legkisebb magyar középfokú intézmény fogadta a református középiskolák tanárait (igazgatókat, lelkészeket) és diákjait, valamint a magyar református intézmények küldötteit. A rendezvény lehetőséget adott arra, hogy a házigazda intézmény bemutathassa az iskola életét, a felvidéki magyarok és reformátusok sajátos helyzetét és küzdelmeit és a magyar református egyházművészet értékeit is.
A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel és köszöntötték a résztvevőket Répás Zsuzsanna a KIM helyettes államtitkára, Steinbach József dunántúli püspök, Fazekas László a SZRKE püspöke, Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok, Fekete Vince a SZRKE főgondnoka, Kiss Pál a barsi egyházmegye esperese és Édes Enikő a felvidéki református iskolahálózat elnöke.
A vasárnapi nyitóistentiszteleten Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, a szerdai záróistentiszteleten pedig Steinbach József dunántúli püspök hirdették az igét. A délelőtti programok a reggeli áhítatokkal kezdődtek, amelyeket Kiss Pál nagysallói lelkész, a barsi egyházmegye esperese és Tóth Zoltán garamlöki lelkészek tartották. A gimnázium épületében csoportos foglalkozásokra és szekcióülésekre került sor. Volt igei vezetés, kézművesség, robotika, irodalmi- és ének csoport, valamint séta a Kálváriára. A résztvevők megtekintették az Atlantisz nevű tudományos kiállítást, a Barsi Múzeumot és a lévai várat. A rendezvényen több értékes előadás is elhangzott. A debreceni P. Szalay Emőke és munkatársai a református egyházművészetről tartottak előadást. A tudományos munkacsoport tagjai már 17 éve mérik fel a Kárpát-medencében élő református egyházközségek istentiszteleti életének tárgyi értékeit, amelyek egyházművészeti szempontból felbecsülhetetlen és gazdag református hagyományt hordoznak magukban. Novák Margaréta a Barsi Múzeum régésze és történésze Léva történetéről tartott előadást, a felvidéki reformátusok 90 éves történetét pedig A. Kis Béla a Kálvinista Szemle szerkesztője ismertette.
Két kiállítást is megtekinthettek a résztvevők: a gimnázium dísztermében az egyházművészeti előadás keretében nyílt fotókiállítást, valamint a református templomban a búcsi Szobiné Kerekes Eszter által készített népviseleti babákból összeállított válogatást.
A délutáni kirándulások alatt a résztvevők ellátogattak Selmecbányára, Borfőre, Hontvarsányba, Garamszentbenedekre, Malonyára és a felüdülésre vágyók a közeli Margita-Ilona fürdőhelyre.
Az esti programok a kultúra és a szórakozás jegyében teltek el. A nemrég felújított lévai zsinagóga adott otthont a Kincső Néptáncegyüttes által vezetett táncháznak, Écsi Gyöngyi és a Garammenti Néptáncegyüttes fellépésének, a tatai gimnázium mellett működő, Márkus Gábor által vezetett színtársulat pedig Moliere: A tudós nők című vígjátékát mutatta be a közönségnek. Az utolsó este kellemes, hangulatos együttléttel zárult. A gimnázium teraszán a nagykálnai polgármester, Éhn László úr támogatásának köszönhetően ízletes gulyást fogyaszthattunk el.
A tartalmas találkozó kopjafaállítással, valamint a Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák XVII. Találkozója zárónyilatkozatának kihirdetésével zárult. A gimnázium udvarán álló kopjafát Nagy Mátyás felsőpéli fafaragó készítette, amelyre felkerült a találkozó jelképe mellett az alkalom központi igéje is: Jer. 32,38-41. Steinbach József dunántúli püspök az összetartozást és a reménységet hangsúlyozva áldotta meg a kopjafa előtt álló közösséget. Az istentiszteleten Győri József, a Debreceni Református Kollégium igazgatója bejelentette, hogy a következő találkozót a két nagy múltú debreceni református gimnázium (a Dóczy Gimnázium és a Református Kollégium Gimnáziuma) közösen szervezi meg. Az előző találkozó házigazdája a kiskunhalasi református gimnázium igazgatója átadta azt a vándor kopjafát, amelyet a következő találkozóig a lévai gimnazisták fognak őrizni. A Czeglédi Péter Református Gimnázium igazgatója Kluch János köszönetet mondott mindenkinek a találkozó megszervezésért és remélte, hogy emlékezetes marad mindnyájunk számára a Léván megrendezett találkozó – tájékoztatta a Reformatát Kassai Gyula lévai lelkipásztor.
A rendezvényt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap egyházépítői kerete négyezer euróval támogatta.

Reformata, Felvidék.ma