nagy-magyarorszag03

Augusztus 15-20-a között kerül sor a Magyarok VIII. Világkongresszusának konferenciájára. A nemzetpolitikai jellegű Nyitókonferenciára, amelyre 1000 küldöttet várnak, augusztus 16-án, Budapesten kerül sor.

Augusztus 15-én Ópusztaszeren, a Nemzeti Történeti Emlékparkban, az erre a célra kialakított ligetben emlékfákat ültetnek azoknak a személyiségeknek, akiket az elmúlt 4 évben a Magyar Nemzetért ezüst- és aranyéremmel tüntettek ki.

A Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében sorra kerülő 11 konferencia közül a legjelentősebbnek a Világkongresszuséval azonos címet viselő nemzetstratégiai konferencia tűnik. Ennek a feladata kimunkálni egy eljövendő, a magyar nemzetet tartósan emelkedő pályára helyezni tudó, gyökeresen új nemzetstratégiát. Ennek a legfőbb eleme a magyar nemzet fogalmának új meghatározása, avagy a nemzet új, magyar fogalmának kidolgozása. Az új magyar nemzetstratégia – Jövő a Szent Korona jegyében – elfogadása a Magyarok VIII. Világkongresszusa Zárókonferenciájának a feladata, amelyre 2012. augusztus 20-án kerül sor.

Az MVSZ Elnöksége kinevezte a nemzetstratégiai konferencia szervezőbizottságának vezetőit is: Dr. Drábik János elnök, Borbély Imre (Temesvár) társelnök, Bottyán Zoltán (Magyarország) társelnök és Patrubány Miklós tiszteletbeli elnök személyében. A nemzetstratégiai konferencia várhatóan három napos lesz, augusztus 17-18-19-én.

Hamvaidnak elhozása végett… címmel önálló konferencia próbálja feltárni Petőfi Sándor halálának körülményeit, földi maradványainak felkeresése, azonosítása és méltó eltemetése végett. Az MVSZ Elnöksége módosította korábbi elgondolásait, és e konferencia helyszínéül is Budapestet jelölte meg. A konferencia főszervezői: Kiss Endre József, az MVSZ Elnökségének tagja, a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának igazgatója és Fuksz Sándor, az MVSZ elnökhelyettese, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora. E konferencia egynapos lesz.

Nem én kiáltok, a föld dübörög… címmel, Dr. Tanka Endre professzor elnökletével egynapos konferencia tárgyalja a föld, a víz, az élelem ügyét, melynek előadói között várhatóan Dr. Ángyán József professzor is jelen lesz.
In vivo címmel egész napos konferencia foglalkozik a magyarság demográfiai kérdéseivel, és katasztrofális egészségügyi állapotával. A konferencia szervezőbizottságát Dr. Dávid Tamás professzor és Dr. Horváth Szabolcs vezetik.
Mindennapi kenyerünk címmel Dr. Bajnok István vezetésével egynapos konferencia tárgyalja Magyarország egyre súlyosbodó népjóléti helyzetét. A magyar fiatalok életesélyeinek, jövőképének alakítását tűzi ki a táborozással egybekötött konferencia, amelyre Felvidék keleti csücskében, négy országhatár – Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Magyarország – közelében, Nagytárkányban kerül sor. Főszervezők: Fuksz Sándor, az MVSZ elnökhelyettese és Tokay Rozália, az MVSZ Erdélyi Országos Tanácsának elnöke, a négy évvel ezelőtti ifjúsági konferencia szervezője. A jeles előadók részvételével zajló szellemi műhely 50 résztvevőjét az MVSZ Országos Tanácsainak és megyei szervezeteinek vezetői választják ki a jelentkezők közül.
Eltörött a hegedűm… címmel egész napos konferencia tárgyalja a cigányság problémáját, különösen annak demográfiai, népjóléti, civilizációs és nemzeti vonatkozásait. A konferencia vezetője v. Zoltai László.
Folytatódik a Magyarok VIII. Világkongresszusán, négy évvel ezelőtt Bunyevácz Zsuzsa és Grandpierre Atilla vezetésével megszervezett A Fény üzenete című kulturális konferencia, amely a tervek szerint idén is egynapos lesz.
Ugyancsak folytatódik a négy évvel ezelőtt megkezdett Teleki Pál miniszterelnök halálának körülményeit vizsgáló konferencia, amelynek vezetésére az MVSZ Elnöksége Dr. Pusztaszeri Lászlót kérte fel, aki 4 évvel ezelőtt nagyra értékelt előadást tartott arról, hogy Teleki Pál miniszterelnök máig tisztázatlan körülmények között bekövetkezett halálának a vizsgálata során a korabeli (1942. április) rendőri és ügyészi hatóságok miként követték el szabály- és törvényszegések sorát.

A Magyarok VIII. Világkongresszusán is lesz magyar őstörténeti konferencia, amely az előző két Világkongresszuson a legtöbb előadót foglalkoztatta. A szervezőbizottságot Dr. Aradi Éva, Dr. Bakay Kornél és Dr. Varga Tibor alkotják.
Idén is lesz bi nevét viselő borászati konferencia és borverseny. A szervezőbizottság elnöke Tamás Rita (Felvidék), tagjai: Dr. Borbély Zsolt Attila, Komsa József és Radványi Viola.
Az MVSZ Elnöksége megerősítette a Magyarok VIII. Világkongresszusának főszervezői státusában az időközben Kárpát-medencei térségi elnökké választott Oláh Istvánt (Magyarország), és melléje delegálta a többi, szövetségi szinten megválasztott tisztségviselőt: Felber Zoltánt (Svájc), a Kárpát-medencén Kívüli Térség elnökét, Fuksz Sándor (Felvidék) elnökhelyettest, és Patrubány Miklós (Erdély) elnököt. A Magyarok VIII. Világkongresszusa Szervezőbizottságának tanácskozási jogú tagjai továbbá az egyes konferenciák szervezőbizottságának elnökei. A Magyarok VIII. Világkongresszusának Nagybizottságát az előbb felsoroltakkal együtt, valamennyi konferencia valamennyi szervezőbizottságának tagjai alkotják.
A szervezők a Magyarok VIII. Világkongresszusának munkálatait 1000 küldött részvételével tervezik. Közülük ötszázat népképviseleti, avagy alsóházi elv alapján választanak, újabb ötszáz főt pedig alanyi jogon, avagy felsőházi elv alapján neveznek meg.
A Nyitó-és Zárókonferencia kivételével a többi konferencián érdeklődő állampolgárok is részt vehetnek, az egyes termek befogadóképességének határáig terjedő, de nem kisebb, mint 10%-os arányban. A Világkongresszuson várhatóan részt vesz Budaházy György is. Házi őrizetének erre az időszakra történő feloldását a Magyarok Világszövetsége a bíróságtól kéri.
A Világkongresszussal kapcsolatos további tudnivalók részleteit folyamatosan közlik majd az MVSZ honlapján, amelyet átvesz a Nemzeti Hírháló is. Tekintettel arra, hogy a Magyar Állam – szemben az idén, Siófokon megrendezésre kerülő finnugor világkongresszussal – a Magyarok Világkongresszusát idén sem támogatja, a Magyarok VIII. Világkongresszusának küldöttei a részvételi költségeket maguk kell, fedezzék. Az előadók és a szervezőbizottság tagjai munkájukat ingyenesen, a Nemzetnek tett felajánlásként végzik.

“A Magyarok Világkongresszusa a legátfogóbb legitimitású magyar testület, amely 1929-ben alakult, és megtestesíti a Trianon után képviselet nélkül maradt egyetemes magyar népet. A Magyarok Világkongresszusa, annak második ülésén, 1938-ban életre hívta a Magyarok Világszövetségét, úgy, mint a Magyarok Világkongresszusának állandóan működő ügyvivő testületét. A Magyarok Világkongresszusa 1992-ben tartotta harmadik ülését, és azt követően négyévenként ülésezik. Határozatait a Magyarok Világszövetségének döntéshozó testületei kötelezően napirendjükre kell, hogy tűzzék, és elfogadó döntés esetén végre kell hajtaniuk. Határozatait a Magyarok Világkongresszusa a magyar állam számára megvalósítandó ajánlásoknak tekinti.” (Idézet az MVSZ Alapszabályából.)

MVSZ Sajtószolgálat, Felvidék.ma