35365

A hivatalok tovább folytatják a kettős állampolgárok zaklatását, minden eszközt megragadnak, hogy ellenük fellépjenek, pénzbírságot is kiróttak. Ezért mielőbb érvényteleníti kellene az alkotmányellenes szlovák állampolgársági törvényt. Ennek érdekében Tamás Ilonka néni, Dolník Erzsébet, Gubík László, Boldoghy Olivér, Fehér István és Kassai Gyula is részt vesz a kassai Alkotmánymeneten.

A kettős állampolgárság intézményét szorgalmazó munkacsoport tagjai menetet szerveznek az Alkotmánybíróság épülete elé szeptember 1-jén, a Szlovák Alkotmány napján. A menet 2012. szeptember 1-jén, szombaton 14.30-kor indul a Szent Erzsébet Dóm elől, ahonnan a Fő utcán át az Alkotmánybíróság épülete elé vonulnak. Délután 15.00-kor egy csendes, méltóságteljes tüntetés veszi kezdetét a taláros testület székhelye előtt.
A kettős állampolgárságukat nyíltan vállalókat a hatóságok továbbra is zaklatják.

Kassai Gyula, lévai református lelkész megkeresésünkre elmondta, hogy a decemberi és januári felszólítások után, amikor három ízben a személyi igazolványát kérték be, az elmúlt néhány hónapban két alkalommal is felszólította a lévai rendőrség az útlevele leadására. „Egyik alkalommal sem tettem eleget a felhívásuknak. Augusztus elején (6-án) újabb levél érkezett a lévai rendőrségtől, amely határozatban mondja ki útlevelem érvénytelenítését és annak azonnali bevonását rendeli el. A levélben felszólítanak, haladéktalanul szolgáltassam be útlevelemet. A határozat visszavonhatatlan és ellene a közigazgatás szintjén már nem lehet panaszt emelni, erre csak bírósági úton, 30 napon belül van jogorvoslati lehetőség. A bírósági jogorvoslati lehetőségtől függetlenül az útlevelemet haladéktalanul, azonnali hatállyal be kell szolgáltatnom a rendőrségnek. Először is az útlevelemet a mai napig nem adtam le és ezután sem fogom leadni. Úgy döntöttem, hogy tovább folytatom a küzdelmet és nem hátrálok meg, ha nincs lehetőség a közigazgatás szintjén küzdeni az alkotmány adta jogokért, akkor ezt bírósági úton fogom megtenni” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Kassai Gyula. Mint megtudtuk kéthete a jogi képviselő segítségével elkészítette a bírósági beadványt, amit a nyitrai kerületi bírósághoz be is nyújtott. Ebben a kerületi bíróságtól kérik, hogy vizsgálják meg a lévai rendőrség határozatának a törvényességét és érvénytelenítsék az útlevele azonnali bevonásáról szóló határozatot.
„Ez a hadjárat tovább fog folytatódni, amíg az alkotmánybíróság nem dönt, és nem érvényteleníti az alkotmányellenes szlovák állampolgársági törvényt. Ezért magam is részt kívánok venni a szeptember 1-i békés alkotmánymeneten, amelyen alkotmányos jogainkért fogunk szót emelni” – közölte a Felvidék.ma-val Kassai Gyula. Hozzátette: „Másokat is arra buzdítok, hogy jöjjenek el Kassára! Ne engedjük, hogy jogainktól megfosszanak bennünket, hanem együtt küzdjünk az igazságért!” – szögezte le Kassai Gyula.

A lévai Dolník Erzsébet is ott lesz Kassán. „Úgy hiszem, az a minimum, hogy mindaddig hallassuk hangunkat, amíg megnyugtató módon nem rendeződik a kettős állampolgársággal kapcsolatos felháborító, abszurd helyzet. Feltételezem, hogy nem ez a megmozdulásunk lesz az utolsó, de nem szabad feladnunk a küzdelmet azokért a jogokért, melyek minden állampolgárt, a Szlovákiában élő magyarokat is megilletnek” – véli Dolník Erzsébet. A tüntetéssel kapcsolatban továbbá elmondta, hogy „nyomatékot adunk annak a meggyőződésünknek, hogy a Szlovák Alkotmánybíróság kötelessége lenne mielőbb dönteni arról a beadványról, melyben a parlamenti képviselők egy csoportja kéri, hogy vizsgálja meg, az állampolgárságról szóló törvény összhangban van-e a Szlovák alkotmánnyal”.
Dolník Erzsébet is bekérették a rendőrségre, hogy adjon magyarázatot, miért nem adta le az útlevelét. „Mivel az útlevelem érvényessége még 2004-ben lejárt, ezt leadtam, a személyazonossági igazolványomat továbbra sem vagyok hajlandó leadni. Ezt most nem is kérték” – szögezi le Dolník.

A komáromi Boldoghy Olivér is elmondta, hogy az ő ügyében sincs előrelépés. Azóta is küldözgetik a leveleket, amelyeket viszont Ő nem vett át. A kassai alkotmánymeneten mindenképpen részt vesz, mert mint nyilatkozta „Egy olyan országban, amelyik nem tiszteli a saját alkotmányát, ahol olyan törvényeket léptethetnek életbe, amelyek hatálya pontosan az ellenkezőjét eredményezi az alaptörvényben foglaltakkal, ahol embereket tehetnek tönkre olyan intézkedésekkel, amelyek szöges ellentétben vannak az alkotmányos renddel, nos ott senki, de senki nincs biztonságban! A szlovákság sem! Én nem szeretnék egy ilyen országban élni, ezért megyek el szeptember elsején Kassára, hogy határozottan hangot adhassak véleményemnek” – mondta a Felvidék.ma-nak Boldoghy Olivér.

A szintén komáromi Fehér István személyes okmányait is érvénytelenítette a hatóság. Esetében a rendőrség azonban tovább ment, s 33 eurós pénzbírságot rótt ki. „A rendőrségen a szlovák állampolgársági törvényre hivatkozva kérték tőlem, hogy adjam le az irataimat. Ezt én ezúttal is a szlovák alkotmányra és a vonatkozó nemzetközi jogi normákra hivatkozva megtagadtam. Emiatt megkaptam a pénzbíráságot” – mondta Fehér István. A rendőrségen még közölték vele, hogy személyigazolványát, mely a hatóságok szerint érvénytelen, bárhol és bármikor elkobozhatják tőle. „Úgy gondoltam, hogy a 15 napos határidőn belül én ezt meg fogom fellebbezni, és nem fogok fizetni, de még konzultálok jogásszal is” – mondta Fehér István. „Kassára természetesen megyek, s remélem az a menet rendesen elő is lesz készítve” – tette hozzá.

Mint ismeretes Rimaszombatban sem jobb a helyzet. Tamás Ilonka néni lánya, Anikó elhunyt. „A kettős állampolgársággal kapcsolatos törvényi rendelkezések (végrehajtási utasítások) hiányában a hivatalok “packázása” következtében húgomnak januárban összeomlott a vérkeringése és cukorháztartása, majd ezt követően a kórházban infarktust kapott. Májusban szívelégtelenség következtében ismét kórházba került, majd többször megállt a szíve. Augusztus 6-án temettük el. Januárig – a körzeti orvos nyilatkozata szerint is – teljesen egészséges volt” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Fehérné Tamás Judit.
A Tamás családnak még 2012.január 12-i keltezéssel a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala – Az emberi jogok és egyenlő bánásmód szekciója állásfoglalást küldött a kettős állampolgárság ügyében, melyben leszögezik: „Az Alkotmány 1. cikkelyének (1) bek. kimondja, hogy a Szlovák Köztársaság jogállam. Alaptörvénye az Alkotmány. Minden törvénynek összhangban kell lennie az Alkotmánnyal. A törvények összhangja az Alkotmánnyal jeleni a törvényesség alapját, és a törvényesség a jogállam lényege. Az Alkotmány 152. cikkelyének 1. mondata szerint: „A Szlovák Köztársaságban azok az alkotmányerejű törvények, törvények és a többi, általánosan kötelező előírások maradhatnak hatályban, amelyek nem ellentétesek az Alkotmánnyal.” Tehát ebből is kitűnik, hogy az állampolgárság elvesztésének esetére a törvény nem szabályozza az államigazgatási szervek eljárását. Tekintettel a hiányos jogi szabályozásra, ezeknek a szerveknek nincs jogalapjuk az eljárások lefolytatására. A hatóságok mégis zaklatják a kettős állampolgárokat az ellentörvényre hivatkozva.

A lévai Gubík László leadta az útlevelét, mert az 2012. április 19-én lejárt. „Az idézésben az szerepelt, hogy azért kérik, mert az úti okmányokról szóló törvény értelmében az érvénytelen okmányt (az enyém lejáratával vált érvénytelenné) annak birtokosa haladéktalanul leadni köteles. Nos, én az idézés után júliusban leadtam. Ennek ellenére kiszabták a 33 eurós pénzbírságot, amit kifizettem” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Gubík László. Majd hozzátette, hogy jegyzőkönyvbe kérte, hogy rögzítsék, hogy az útlevelének leadási oka annak érvényességi idejének a lejárta. „A rendőrségen közölték, hogy hasonló eljárásra számíthatok a személyi igazolványommal kapcsolatban is. Erre azt válaszoltam, hogy az 2016 augusztusáig érvényes” – jegyezte meg Gubík László, aki tagja annak a kettős állampolgárság intézményét szorgalmazó munkacsoport, mely azt szorgalmazza, hogy az Alkotmánybíróság legyen valóban az Alkotmány őre, és ne késlekedjék az állampolgársági törvény alkotmányellenes módosításának semmissé nyilvánításával. Ennek érdekében 2012. szeptember 1-jén Alkotmánymenetet szerveznek Kassára. „Emeljük fel hangunkat minden polgártársunkért, akit egy a közös Európa szellemiségével ellentétes jogszabály megfosztott állampolgárságától, vallja magát bármilyen nemzetiségűnek, és egy békés menet keretében álljunk ki alkotmányos jogainkért” – nyilatkozta Gubík.

„Minden felvidéki magyarnak ott a helye, s ez mindennél fontosabb, mert nem csak a kettős állampolgárságról szól ez a dolog, hanem a felvidéki magyarok jogbiztonságáról is…” – tette hozzá Fehérné Tamás Judit. Mint megtudtuk, ha Ilonka néni egészsége és ereje engedi, szeretne szintén elmenni Kassára, s részt venni az Alkotmánymeneten. Tamás Ilonka néni Tormay Cécile szavaival üzen a felvidéki magyaroknak: „A végzet akkor méri ki az emberi sorsokat, mikor a hazaszeretetet lelkükbe ülteti, mettől többet ad belőle, annál súlyosabb a sors, melyet kimér.”

HE, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35270″}