35266

Bár elsősorban műszaki beállítottságú, technokrata alkat, Melczer Gábor mégis a kultúra szolgálatába szegődött, immár másfél éve áll a zselízi Csemadok alapszervezetének élén.

A gimnázium elvégzése után a pozsonyi Szlovák Műszaki Főiskolán automatizált technikát tanult. Ezt követően programozóként dolgozott, majd vállalkozásba kezdett, először könyvelőként, majd saját papírüzletet nyitott, amelyet a mai napig sikeresen üzemeltet. Aktív részt vállalt a helyi politikában is, több választási ciklusban képviselőként segítette az önkormányzat munkáját. Nős, három gyermek édesapja.

A kultúra mindig közel állt hozzá, sokat olvas, főleg klasszikusokat, szereti a festészetet, szívesen fényképez és videofelvételeket is készít.
2009 szeptemberében részt vett a nyelvi jogainkért szervezett tüntetésen Dunaszerdahelyen, ez adott neki és még jó néhány embernek óriási lökést, hogy tenni kell valamit a zselízi magyarságért. Hatalmas lelkesedéssel indult el a zselízi félig kész Közösségi Ház épületének átépítése, és ennek meglett a gyümölcse. Sok ember önkéntes kétkezi munkájának és a téglajegyek eladásából befolyt összegnek köszönhetően elkészült az igazán modern és elegáns közösségi terem, amely szinte sohasem áll kihasználatlanul. Melczer Gábor lelkes szervezésének köszönhetően egymást váltják itt a koncertek, előadások, kiállítások, vagy akár magánakciók, családi összejövetelek is. A Csemadok udvarán pedig elég hely áll a népesebb közönséget is befogadó rendezvények számára, mint a majális, gulyásfőző verseny, gyermeknap, és még sorolhatnánk.
A Közösségi Ház összehozta a zselízi magyar szervezeteket. A Csemadokon kívül rendszeresen itt tartja gyűléseit a helyi MKP vezetősége, több rendezvényt is szervezett a Via Nova ICS, a helyi Cimbora óvoda lelkes támogatója, ill. társszervezője a Ház egyes programjainak, a Zselízi Hangok Polgári Társulás és a Rákóczi Baráti Társaság is tartott itt összejövetelt, valamint a Szövetség a Közös Célokért zselízi tájékoztató irodája is a házban található. Zselíz város polgármestere szintén támogatja a Magyar Házat, az elsők között volt, aki részt vett a felújítási munkálatokban.
Melczer Gábor és az egész Csemadok vezetőség előtt még rengeteg munka áll. Az eddigi eredményeket pályázatok nélkül, önerőből sikerült létrehozniuk. Példaértékű ez az igyekezet és lelkesedés mások számára is, hisz elanyagiasadott világunkban nem nagy divat már az önkéntes munka, a szabadidő feláldozása a közösségért.
Berzsenyi szavait idézve: “…nem sokaság, hanem lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat…”

A zselízi Magyar Házban jelenleg Nagy János László fafaragó művész Fába vésett történelem c. kiállítása tekinthető meg szeptember 11-ig.

Mézes Zsuzsanna, Felvidék.ma