berenyi 0816

Berényi József, az MKP elnöke nyilatkozik a szlovákiai magyarság jövőjével kapcsolatban tárgyalássorozatról a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, a Most-Híd és a Magyar Koalíció Pártja vezetői között.

Közel két hónap telt el, hol tart az egyeztetés, milyen eredmények születtek?
– Nem árulok el titkot, ha elmondom, nagyon nehéz tárgyalásokat folytatunk. Az elmúlt két évben bizonyos értékrendi kérdésekben nagyon messze került egymástól a két párt, tehát a Most-Híd és az MKP, ezért nagy türelemmel kell keresni a közös pontokat. Mivel a tárgyalások távolról sem értek véget, konkrét eredményekről nem tudok beszámolni. Azért sem, mert abban állapodtunk meg partnereinkkel, hogy részeredményekről vagy a lezáratlan kérdésekről menet közben nem fogunk tájékoztatni, én pedig nem szeretnék szószegő lenni. Annyit talán még hozzá tehetek: a nyár folyamán rengeteg helyen megfordultam, sok emberrel tudtam kötetlen beszélgetést folytatni. Azt tapasztalom, hogy azokon a vidékeken, ahol a magyarok fogyása a legnagyobb és szinte már szórványsorsban élnek, az elvárás a megállapodás, a magyar egység kialakítása. De részükről is igény az, hogy csak az értékek mentén keressük a közös fellépés lehetőségét, illetve az, hogy a felmerülő kérdésekre reális válaszokat adjunk, reális cselekvési tervet nyújtsunk az emberek számára.

– Említette, hogy a nyár folyamán sok helyütt járt, sok emberrel találkozott. A népszámlálási adatok ismeretében az MKP Országos Tanácsa még tavasszal fogalmazta meg azt a célt, hogy közösségépítő munkába kell kezdeni fogyásunk megállítása érdekében. Ezeken a rendezvényeken ez a felhívás mennyire rezonált, netán arra reagált az MKP tagsága egy-egy műsoros est vagy családi nap megszervezésével?
– Ez régiónként változik. Vannak térségek, ahol az önépítés folyamatosan zajlik, ahol egészen konkrét rendezvényeket is tartanak ennek elősegítésére. De bevallom, vannak régióink, ahol ez nem prioritás és nem foglalkoznak a kérdéssel. Én azt hiszem, a jelenlegi szlovák kormányzat tevékenysége, a kialakult politikai közeg rá fogja döbbenteni az embereket, hogy a magyarság elsősorban önmagára támaszkodhat, saját erejére építhet csak, ha eredményeket akar elérni. Azt szokták mondani: minden rosszban van valami jó. A jelenleg uralkodó kormányzat egyre nyíltabban mutatja meg sajátosan szlovák jellegét, ami végül összefogásra fogja ösztönözni a magyar közösséget. Persze, ez egy hosszú folyamat.

– Lehet ezt úgy érteni, hogy nemcsak kulturális és oktatási téren kell önkormányzatiságra törekedni, hanem például gazdasági szempontból is? Egyébként az MKP Országos Tanácsa ennek is hangot adott legutóbbi ülésén.
– El kell jutnunk oda, hogy egymásra találjon közösségünk minden rétege, azaz az értelmiségiek, a vállalkozók, a kétkezi munkából élők, vagyis valóban mindenki. Természetesen, e folyamatok lassan érlelődnek, de látható előremozdulás abban, hogy az emberek a merészebb témákhoz is nyitottabban állnak hozzá, mint a korábbi években, mert látják a realitásokat. Például azt, hogy a kormány megalakulása után az első kihelyezett ülését Rimaszombatban tartja, mert elismeri, ez a régió valóban komoly segítségre, állami beavatkozásra szorul. De az eredmény az, hogy amelyik településen magyar polgármester van – mindegy, milyen pártszínekben indult vagy éppen független –, azok a községek, falvak semmilyen támogatást nem kapnak. Vagyis csak a Rimaszombattól északra fekvő településeknek jut pénz, a többi ezt a kormányt nem érdekli. Aki ezt véletlennek gondolja, vagy nem látja, vagy nem akarja látni a valóságot. Ez is bizonyítja, hogy önerőre támaszkodva, ha úgy tetszik, egymás kezét fogva kell keresnie a megoldásokat a szlovákiai magyaroknak, ha egyről kettőre akarunk jutni. És tudatosítani kell, hogy nem szabad megijedni az úgynevezett meredekebb témáktól, mert azok nem problémagerjesztők, ellenkezőleg, problémamegoldók.

– Közben zajlott a pártélet is, hiszen alapszabály-módosító kongresszusra készül a Magyar Koalíció Pártja. Hol tartanak az előkészületek?
– Alapszervezeteinkben megtartották a küldöttállító taggyűléseket, az országos elnökség pedig javaslatot dolgozott ki az alapszabály módosítására, amelyről a járási konferenciákon már részletes vitát folytathatnak tagjaink. A járási konferenciák épp a napokban, augusztus 17-én kezdődnek, biztos vagyok benne, hogy élénk viták lesznek, s nemcsak az esetleges névváltoztatásról, hanem arról is, miként nyisson a párt az aktív, tennikész és a közösségben elismert emberek irányába, legalább is erről győztek meg eddigi beszélgetéseim tagjainkkal. Vannak nyitott kérdések, de elnökként szerintem hibát követnék el, ha a járási konferenciák előtt nyilvánosan állást foglalnék a javasolt több megoldás közül bármelyik mellett, mert azt joggal tarthatnák nyomásgyakorlásnak. Így most csak annyit: szakmailag megalapozott, nyílt és őszinte tárgyalásokat kívánok járási szervezeteinknek, szerveinknek, hogy az MKP alapszabály-módosítása valóban lehetőséget teremtsen egy dinamikus, modern és népszerű párt építéséhez. (mkp.sk)
RF