35166

Az alábbiakban közöljük a Nagyszombati Érseki Hivatal új vezetőinek névsorát:

Általános helynök: Mons. Ján Pavčír
A magyar ajkú hívek általános helynöke: Ft. Kiss Róbert, eddigi gútai esperes-plébános
Irodaigazgató: Ft. Pavol Šintál, Hrnčiarovce nad Parnou eddigi plébánosa
Kancellár és szóvivő: Dr. Dušan Kolenčík, Majcichov eddigi plébánosa
Bírósági helynök: Dr. Radoslav Bazala
A katolikus iskolák és a hitoktatás püspöki helynöke: Ft. Tóth László, nádszegi esperes-plébános, a SzPK Magyar Hitoktatási Albizottságának ügyvezető igazgatója.

– általános helynök (lat. vicarius generalis): a püspököt az egész egyházmegye kormányzatában rendes hatalommal (potestas ordinaria vicaria) segítő pap (vö. 475.k. 1.§, 478.k. 1.§). – Kinevezése kötelező. Több ~öt csak különös lelkipásztori szempontok (pl. az egyhm. kiterjedése, lakóinak száma) alapján szabad kinevezni (475.k. 2.§). Az ~ tisztsége, szemben a →püspöki helynökével régi intézmény az egyh-ban. – Hivatala elnyerésének feltételei: 1. a papság (ez a hivatal lényegénél fogva érvényességi feltétel, vö. 129.k. 1.§, 475.k.); 2. a betöltött 30. életév; 3. kánonjogi v. teol. drátus, licenciátus v. legalább jártasság; 4. tanbeli kifogástalanság; 5. kellő személyes tulajdonságok (becsületesség, okosság, az ügyintézésben való jártasság) (478.k. 1.§). Mindezek az 1. kivételével csupán a megengedettséget érintik. Nem szabad kinevezni: a →penitenciárius kanonokot (vö. 508.k.), hiszen a külső és a belső fórumon való intézkedések konfliktusba kerülhetnének; olyan személyt, aki a pp-nek negyedfokú v. annál közelebbi rokona (vö. 478.k. 2.§). A CIC 1917:367.k. 3.§-a szükség esetét kivéve azt is megtiltotta, hogy az ~ plnos v. más lelkipásztori hivatalt viselő személy legyen, e tilalmat azonban a CIC átdolgozása során törölték. – A hivatal elvesztése történhet lemondással; a megbízatás idejének lejártával (vö. 186.k.; ha meghatározott időre nevezték ki); elmozdítással; automatikusan, ha a ppi szék megüresedik, kivéve ha a helynök spp. rangban van (481.k. 1.§; vö. 409.k. 2.§). A mpp. tisztségének felfüggesztése az ~ hatalmát is automatikusan felfüggeszti, hacsak nem felsztelt pp. (481.k. 2.§). – Az ~öt a végrehajtó hatalom terén azok a jogok illetik, amelyekkel maga a mpp. rendelkezik, kivéve azokat az intézkedéseket, melyek meghozatalát a pp. magának tartotta fenn, v. melyekhez a jog különleges ppi megbízást kíván (479.k. 1.§), vagyis azt mondja ki, hogy a mpp. hatáskörébe tartoznak; végezheti viszont mindazt, ami a Codex szerint az →ordinárius feladata (vö. 134.k. 3.§; 381.k.). Illetékességi területén belül külön megbízás nélkül is élhet a mpp-nek megadott →állandó felhatalmazásokkal (479.k. 3.§), vagyis nem csupán almegbízottként gyakorolhatja azokat. A mai egyházjogban az ilyen állandó felhatalmazások gyakorlati jelentősége erősen csökkent. Az ~ jogosult az olyan leiratok végrehajtására, melyeknek végrehajtója, hivatalánál és nem személyes adottságainál fogva, a mpp. lenne (479.k. 3.§). Köteles a mpp-nek előzetesen és utólag is beszámolni azokról az ügyekről, melyeket intéz, s a mpp. szándéka ellenére nem járhat el (480.k.). E.P. (Erdő 1991:276.)

– püspöki helynök: a püspököt az egyházmegye kormányzatában segítő pap. – Megbízása az →általános helynöktől eltérően nem az egész egyhm-re, hanem annak egy részére, v. csak bizonyos ügyek intézésére terjed ki. A ~ hivatala a II. Vat. Zsin. kezdeményezésére (CD 27) alakult ki (MP, Ecclesiae sanctae, 1966. VIII. 6, nr. I, 14: AAS 58, 1966, 765-766; SC Ep., Directorium, Ecclesiae imago, 1973. II. 22, nr. 202: Leges V, 6528-6529). A ~öt a mpp. szabadon nevezi ki és szabadon el is mozdíthatja. Hacsak nem spp., meghatározott időre kell kinevezni. Ennek az időtartamnak a kinevező intézkedésben szerepelnie kell (477.k. 1.§). A hivatal elnyerésének és elvesztésének feltételei azonosak az ált. helynökével, ugyanúgy a pp-kel azonos hatalom illeti, de csak az egyhm. azon részére, ill. az ügyeknek v. személyeknek arra a csoportjára, amelyek számára kinevezték. Ebben a témakörben is ki van véve illetékessége alól mindaz, amit a pp. magának v. az ált. helynöknek tart fenn. A ~ köteles a mpp-nek előzetesen és utólag is beszámolni azokról az ügyekről, melyeket intéz, s a mpp. szándéka ellenére nem járhat el (480.k.). Sz. Sz. A. (Erdő 2003:352.)

Pázmaneum, Felvidék.ma