35309

A Rákóczi Szövetség 2012. augusztus 27. és szeptember 1. között 24. alkalommal rendezte mega Kárpát-medencei Főiskolás Táborát.

A szentendrei rendezvény céljául tűzték, hogy lehetőséget biztosítsanak a leendő Kárpát-medencei magyar értelmiség kapcsolataink kialakítására és megerősítésére, valamint a Kárpát-medencei magyar egyetemi szervezetek együttműködésének segítését.

A táborban jelenlévő felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, vajdasági és anyaországi főiskolai, illetve egyetemi hallgatók az alábbi nyilatkozatot fogadták el:

1. Köszönetünket fejezzük ki a Rákóczi Szövetség huszonnégy évnyi rendületlen és kitartó munkájáért, melyet magyar identitásunk megtartásának és a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok elmélyítésének szentelt. Reméljük, hogy a Rákóczi Szövetség értékteremtő munkájának folytatásához a mindenkori magyar kormányzat és a gazdasági szféra lehetőségeihez mérten hozzájárul.
2. Elengedhetetlennek tartjuk hangoztatni a közelmúltban lezajlott Kárpát-medencei helyhatósági és parlamenti választások eredményeinek ismeretében, hogy a határon túli magyar közösségek képviseletei akkor járnak el felelősen, ha együttműködnek, és nem osztják meg erőiket. Éppen ezért felszólítjuk a határon túli magyar pártokat, hogy a magyar közösségeket érintő döntő pillanatokban helyezzék a meglévő nézeteltéréseik fölé az összefogást, és közös fellépésükkel segítsék elő a magyar érdekérvényesítést!
3. Meggyőződésünk, hogy a magyar kultúra értékeinek megőrzésében és továbbörökítésében az ifjú generációknak kulcsszerepet kell vállalniuk. Tudjuk, hogy a Rákóczi Szövetségre ebben a feladatban fontos partnerként tekinthetünk. Célként egy öntudatos magyar közösséget kell megjelölni, mely büszkén felvállalja hovatartozását, az anyanyelvhasználat terén pedig bátran él jogaival. Reméljük, hogy az ifjúsági szervezetek tevékenységéhez a mindenkori magyar kormányzat lehetőségeihez mérten hozzájárul.
4. Kötelességünknek tartjuk felhívni a figyelmet az elmúlt évben lezajlott Kárpát-medencei népszámlálások eredményeinek tudatában arra, hogy a határon túli magyar közösségek megmaradásának érdekében fokozottan nagy hangsúlyt kell fektetni a határon túli magyar iskolaválasztási kampányra. A Rákóczi Szövetség ilyen irányú erőfeszítéseit elismerjük, és a beiratkozási programját támogatjuk.
5. Reméljük, a Rákóczi Szövetség hagyományaihoz hűen jövő évben is megszervezi a Kárpát-medencei ifjúság számára ezt a hiánypótló találkozót, ezáltal is hozzájárulva nemzeti összetartozás-tudatunk erősítéséhez.

Felvidék.ma, FN

{iarelatednews articleid=”35309″}