32792

A Magyar Koalíció Pártja három hét múlva, szeptember 22-én Füleken tartja alapszabály-módosító közgyűlését, tisztújítás az év végén várható. Az OT szeptember 8-án ülésezik.

Az 1998-ban a három magyar elődpártból (Együttélés, Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és Magyar Polgári Párt) alakult MKP alapszabályát még egy olyan parlamenti pártra alkották, mely a magyar egység politikai pártjaként érdemben gyakorlatilag egyedül pályázott a felvidéki magyar választók képviseletére. Az alapszabályt ugyan módosították néhányszor, de az inkább csak csiszolgatás volt, sőt, többnyire olyan körülmények között, amikor a párt kormányon volt. Mint ismeretes, 2009-ben a két évvel korábban elnöki tisztségéből leváltott Bugár Béla létrehozta a Most-Híd vegyespártot, megbomlott a magyar egység, és 2010 júniusa óta az MKP-nak nincs képviselete a szlovák parlamentben. Politikai tevékenységét így elsősorban a helyi önkormányzatokban, a megyei parlamentekben és az Európai Parlamentben tudja megjeleníteni.
Az MKP Országos Tanácsa legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy az idén két közgyűlést tart. Az elsőn új alapszabályt alkotnak, majd azt követően kerül sor – már az új alapszabálynak megfelelően – a teljes tisztújításra. A párt helyi és járási szintű gyűlései, konferenciái most finiselnek, érkeznek a javaslatok az alapszabályra vonatkozóan, véleményezik az elnökség tervezetét is. Várhatóan megváltozik a párt elnevezése(ám úgy tűnik, az MKP rövidítés megmaradhat), egyszerűsödik a tagfelvétel is, és az alapszabály megalkotásánál valószínűleg figyelembe veszik a 2011-es népszámlálási adatokat is. 

Mi várható ezen a téren az MKP-ban? – kérdeztük Mihók Gábortól, az MKP Országos Elnökségének tagjától?
“Úgy vélem, az MKP alapszabály-módosító kongresszusának két alapvető üzenetének kell lennie. A Magyar Koalíció Pártja elnevezésből a “koalíció” kifejezés – sajnos – már érvényét, aktualitását vesztette, hiszen az egységes magyar politizálás sajnálatos megbontása után már nem beszélhetünk koalícióról. Úgy gondolom, célszerű a párt nevét is megváltoztatni. Több javaslat van, amelyekből ezidáig a Magyar Közösség Pártja dominál, de természetesen, ettől eltérő elnevezés is születhet. Az MKP új, módosított alapszabályát véleményem szerint a maximális nyitásnak kell jellemeznie. Nem szabad „bezárkózott“ politikát folytatni, elsősorban a fiatalok felé kell perspektívát nyújtanunk, hogy vállaljanak szerepet a felvidéki magyar közösség politikai érdekképviseletét felvállaló pártban. Természetesen a megfelelő tapasztalatra is szükség van, ezért kell megtalálnunk a megfelelő ötvözetet a fiatalos dinamizmus és a kellő politikai tapasztalat között. Amennyiben ezt sikerül megcselekednie a párt kongresszusának, úgy gondolom, van jövője a felvidéki magyar etnikai alapú politizálásnak” – mondta Mihók Gábor.

Az MKP célja olyan alapszabály létrehozása, amely lehetővé teszi a szlovákiai magyar közösség hatékony érdekképviseletét. A beérkezett javaslatokat az MKP Országos Tanácsának hétvégi, szeptember 8-ai ülésén összegzik.

Felvidék.ma (on)