35410

Kiáltvány elfogadásával ért véget szerptember 1-jén Sepsiszentgyörgyön az Igazság Napja elnevezésű demonstráció. A tüntetésen, mely szolidaritást vállalt a kassai Alkotmánymenettel mintegy harmincezren vettek részt. (+ Üdvözlőlevelek)

A résztvevők az egyházi vagyon maradéktalan visszaszolgáltatását és a visszaállamosítási kísérletek beszüntetését követelték. A demonstrálók tiltakoztak egyben a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása ellen. A szervezők szerint a tüntetésen mintegy harmincezren vettek részt.
Romániának teljesítenie kell az európai csatlakozáskor vállalt kötelezettségeit, és vissza kell szolgáltatnia az egyházak elkobzott vagyonát – hangoztatta Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a tüntető tömeg előtt elmondott beszédében.
Tőkés László hozzátette: egyetért Pap Gézával, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével abban, hogy a Mikó-ügy politikai megrendelésre, titkosszolgálatok közreműködésével született az erdélyi magyarság megfélemlítése érdekében. “Ne hagyjuk magunkat megfélemlíteni, mert erre megy ki a játék!” – mondta Tőkés László. Az EP-képviselő szolidaritásáról biztosította a székelyföldi tüntetéssel egy időben zajló kassai alkotmánymenet résztvevőit, ugyanakkor leszögezte: szükség esetén Erdély más városaiban is utcára fog vonulni a magyarság, ha jogsérelem éri.
“Ne bántsák az erdélyi magyarok múltját, és ne rabolják el a jövőjét! – így fogalmazta meg Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a Sepsiszentgyörgyön, szombaton rendezett demonstráció üzenetét, amelyen – a szervezők becslése szerint – csaknem harmincezer ember tiltakozott a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása és a restitúciós bizottság meghurcolása ellen.
Az EP-képviselő szolidaritásáról biztosította a székelyföldi tüntetéssel egy időben zajló kassai alkotmánymenet résztvevőit, ugyanakkor leszögezte: szükség esetén Erdély más városaiban is utcára fog vonulni a magyarság, ha jogsérelem éri.
Kelemen Hunor beszédében kifejtette, azért gyűltek össze a tüntetők Sepsiszentgyörgyön és azért támogatják őket még százezrek és milliók, mert az erdélyi magyar közösség múltja és jövője forog kockán.
“El a kezekkel az egyház tulajdonától, el a kezekkel az egyház vagyonától! Azért vagyunk itt több mint huszonötezren, hogy együtt kiáltsuk világgá: ne vegyétek el azt, ami a miénk! Ne tegyetek igazságtalanságot egy egész nemzeti közösséggel!” – fogalmazott az RMDSZ elnöke.
Kelemen Hunor rámutatott, hogy az utóbbi két évtizedben több mint nyolcszázezer hektár közbirtokossági erdőt kapott vissza az erdélyi magyar közösség, egyházai pedig több mint ezer ingatlant, de több száz ingatlan sorsa még mindig bizonytalan. Az erdélyi magyar közösség erejére, elkötelezettségére és összefogására lesz szükség ahhoz, hogy megállítsák a “visszaállamosítás kísértetét” – hangsúlyozta az RMDSZ elnöke.
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspök-helyettese olvasta fel a kiáltvány szövegét, amelyet a jelenlévők három “igen” kiáltással fogadtak el. A dokumentumban a demonstrálók tiltakoznak a buzaui bíróság június 29-én első fokon hozott ítélete ellen, amely három-három év letöltendő, illetve felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a román egyházi visszaszolgáltatási bizottság tagjait, a Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatását megsemmisítette és negyedmillió eurónyi kártérítés befizetésére kötelezte a református egyházat.

A kiáltvány felhívja a figyelmet arra, hogy ez a döntés veszélyes precedenst teremt, és oda vezethet, hogy leáll a restitúció, több ezer államosított egyházi ingatlan nem kerül vissza jogos tulajdonosához, és a már visszaszolgáltatott épületek is veszélybe kerülnek.
A sepsiszentgyörgyi demonstráción valamennyi erdélyi magyar történelmi egyház elöljárója – Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke, Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, Bálint-Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, és Fehér Attila, a romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházkerület főtanácsosa – is felszólalt. Beszédeikben az elődök által hátrahagyott örökség melletti kiállás és a nemzeti összefogás fontosságát hangoztatták.
A demonstráción a tüntetők “Igazságot!” feliratú, magyar, román és angol nyelvű táblákat emeltek a magasba. Az iskola épületére óriásplakátokat feszítettek ki. Az egyiken az Európa Tanács egy 1993-ban kiadott felhívása szerepelt angol nyelven, amelyben – az ország tagfelvételekor – az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatására és az anyanyelvű, felekezeti oktatás újraindítására szólítja fel Romániát. Két másik román nyelvű óriásplakát az egyháznak a Székely Mikó Kollégium épülete feletti tulajdonjogát igazolta: egy 1928-ban kiadott miniszteri bizonylat és az 1948-as államosítási jegyzőkönyv révén.
A tüntetésen az RMDSZ, az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt számos vezető tisztségviselője jelen volt. A demonstráció rendbontás nélkül ért véget, a távozók közül pedig sokan alá is írták az Igazság Napján elfogadott kiáltványt.
A sepsiszentgyörgyi tüntetésre Victor Ponta román miniszterelnök már a demonstrációval egy időben reagált. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy a román Legfelső Bírói Tanács (CSM) kivizsgálást kér a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében szervezett tüntetés kapcsán, mivel az egy bírósági ítélet ellen irányul.

hirado.hu nyomán Felvidék.ma

Az erdélyi tüntetéssel egyidőben Kassán, az Alkotmánybíróság épülete előtt megrendezett tüntetésen Gubík László felolvasta a székelyek üzenetetét és a a kettős állampolgárság intézményét szorgalmazó munkacsoport üzenetetét Sepsiszentgyörgyre. Alább ezeket közöljük:

***

„… amint lelkünk szabad, szellemünk szárnya le nem köthető, amint tanodáinkban minden kődarab mienk, tanítóink minden falat kenyere a mi saját buzgóságunk földében termett: úgy nevelésünknek és tanításunknak szabadnak kell lenni, kebelbeli ügyünknek maradni mindenha!” Mikó Imre

Drága Székely Barátaink! Kedves Honfitársaink! Magyarok!

Mély tisztelettel és sok szeretettel gondolunk Rátok a mai napon Márai városából. Mikor korunk majdan a jövőben értékeltetik, szeptember 1-je az Igazság Napjaként vonul be a jelenünket elemző történészek irományaiba.
Egy olyan napként, melyen a Sepsiszentgyörgyön megkonduló harangok összefogásra késztetik az erdélyi magyarságot.
Egy olyan napként, melyen a felvidéki magyarság békés és türelmes kiállása józan gondolkodásra és az alkotmányosság megbecsülésére kívánja serkenteni a velünk történelmi sorsközösségben élő szlovákságot.
Egy olyan napként, melyen a nemzet fővárosának vigyázó szemei a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium és a kassai Alkotmánybíróság épületére vetődvén jogot, méltányosságot és igazságot kívánnak a Kárpát-medencében.
Az igazság egyetemes fogalom. Nem ismer sem földrajzi határokat, sem nemzeti színezetet. Történelmünk legszebb napjai és legfennköltebb pillanatai épp az egyetemes igazságérzet és a magyar szabadságvágy nagyszerű egymásra találásával fogantak. Így tudtuk kiharcolni nemzeti függetlenségünket és kivívni a szabad világ csodálatát. Az egyetemes igazság figyelmen kívül hagyása, a mohó hatalomvágy és diadalittasság pedig gyakran hozták magukkal történelmünk sorscsapásait. Gondoljunk csak az egyik oldalon olyan fénylő pontjaira nemzeti történelmünknek, mint 1848 vagy 1956, míg a másik oldalon hullócsillagként zuhan a mélybe szabadságharcaink leverésének és megtorlásának vagy épp országunk megcsonkításának pillanata.
A tanulságot és a követendő utat tehát maga a történelem mutatja nekünk: Igazán nagy eredményeket csak akkor tudunk elérni, ha fellépünk nemzeti érdekeink mellett, és kiállásunk az egyetemes igazság erejével párosul. Csak az ilyen kiállás vezetheti vissza ma Erdélyben a református egyház tulajdonába a Székely Mikó Kollégiumot. Csak az ilyen kiállás töröltetheti el ma Felvidéken a hatalommal az alkotmányellenes állampolgársági törvényt. És csak az ilyen kiállás hozhatja meg holnap a Kárpát-medencében nemzeti közösségeink számára az önrendelkezési törekvések sikerét!
Sorstársi szeretettel küldjünk üdvözletünket a Felvidékről Sepsiszentgyörgybe, Budapestre és Szegedre „Erdély Széchenyije” jelmondatával búcsúzván:
„Et facere et pati fortia – Szítsd a tűzvészt, de bírd is ki!”
Kelt: Léván, 2012. augusztus 31-én
a kettős állampolgárság intézményét szorgalmazó munkacsoport tagjai nevében: Gubík László

***

Tiltakozás a hatalmi önkény ellen! – Levél a Kassán, a Szlovák Alkotmánybíróság épülete előtt tiltakozó magyarokhoz

Drága Felvidéki Magyar Testvéreink!

Amikor nekünk, magyaroknak, akik évszázadok óta őseink földjén élünk, Sepsiszentgyörgyön és Kassán egyaránt, az alapvető, emberi, kisebbségi jogaink védelmében, az utcára kell vonulnunk, akkor ezt azért tesszük, mert nem várhatunk tovább, ITT AZ IDŐ!
Sokáig, a kommunizmus közel öt évtizede alatt, majd a rendszerváltást követő két évtizeden keresztül, végtelen türelemmel vártunk arra, hogy az Európai Unióba került országainknak a többségi nemzet által irányított vezetői végre belássák, hogy az őshonos nemzeti közösségek jogait biztosító törvényeket be kell tartani, azonos életfeltételeket, esélyeket és létbiztonságot kell garantálni minden állampolgárnak.
Ezzel szemben mi, magyarok, akiknek ősei, felmenői, évszázadok munkájával járultunk hozzá a szülőföldünk, mai hazánk fejlődéséhez, rendszeres diszkriminációban részesülünk. A kommunizmus alatt elrabolt magántulajdonunk és történelmi Egyházaink vagyonának visszaszolgáltatását a többségi hatalom, jogi csűrés-csavarási eszközökkel késlelteti, magyar anyanyelvű oktatási intézményeink sorvadnak, mert azt hirdetik, hogy az anyanyelvünkön gyermekeink nem boldogulnak, mert  magyarokat büntetlenül bántalmazhatnak azért, mert magyarul beszélnek, amikor gúny tárgyává válik a magyar identitás, amikor a kettős állampolgárság egész Európában elismert intézménye miatt a Szlovákiában élő magyarokat egész Európában példátlan retorziók érik.
A nyilvánosan soha be nem vallható szándék egyértelmű: a minél gyorsabb asszimiláció kikényszerítése, melynek keretében adjuk fel a nemzeti identitásunkat, mondjunk le anyanyelvünkről, ősi intézményeinkről, forduljunk el az érdekképviseletünket ellátó, etnikai, magyar szervezetektől, úgy általában véve, fogadjuk el, hogy Európa közepén nem maradhatunk tovább magyarnak. Ha mégis, a bátor fiataljainkat elüldözik a szülőföldjükről, az érdekvédelmünket ellátó politikai-társadalmi szervezeteink érvényesülését, közösségünk érdekvédelmét ellátó szervezeteink működését minden módon akadályozzák. Addig, amíg az Európai Unióban a bankok pénzügyi hatalma általánossá válik, az őshonos kisebbségek alapvető emberi jogainak elismerése, sőt, elhallgatása terén megállt az idő! Ördögtől valónak tekintik a területi autonómiát, holott a már megvalósult autonómia-példák (Dél-Tirol, Katalónia, stb.) gazdagítják az anyaországokat és az európai kultúrát.
Szlovákiában (és Ukrajnában) az állam törvényt hozott a kettős állampolgárság elutasítására, sőt, Szlovákiában erővel elveszik azok szlovák állampolgárságát, akik a magyar állampolgárságot, törvényes keretek között, felveszik és azt nyíltan felvállalják. Holott mi továbbra is a szülőföldünkön akarunk maradni, de a többségi nemzet tagjaival azonos jogokat élvező állampolgárként.
Veletek együtt, ki kell jelentenünk, hogy ELÉG VOLT, EDDIG ÉS NE TOVÁBB! Akkor, amikor  Budapesten, Sepsiszentgyörgyön és Szegeden a magyarok közadakozásából megépült Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása ellen tiltakozunk, és megoldásként a területi autonómia fontosságát hangsúlyozzuk,  együtt érzünk Veletek, akik Kassán, az Alkotmánybíróság védelmét kéritek. A nemzetközi Jog és a magyarok Igazsága mellettetek áll!  Deák Ferenc szavaival köszöntünk benneteket: Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De amiről a Nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges!

György-Mózes Árpád, elnök és Éhn József, alelnök

***

{iarelatednews articleid=”35373″}