35540

 A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Országos Elnöksége támogatja a pedagógusok és az oktatásügyi alkalmazottak béremelést, és az iskolaügyre fordított állami költségvetési támogatás emelését követelő egynapos figyelmeztető sztrájkját – közölte Pék László elnök a Felvidék.ma-val.

Az oktatásügyi alkalmazottak, s ezen belül a pedagógusok béreinek átlaga évtizedek óta rendkívül alacsony. Az egyetemi végzettséghez kötött igényes szakmai és szervezési feladatok ellátása, a családi nevelés hiányosságaiból és a szociális problémákból adódó feszültségek lecsapódásának kezelése, a kor kihívásaira való folyamatos reagálások megtétele, és a felesleges adminisztrációval túlterhelt pedagógusi munka anyagi megbecsülése továbbra is késik. Ebből adódóan alacsony a pedagóguspálya iránti érdeklődés, egyre több nem odavaló ember kerül a pályára, míg a pedagógiai karok végzősei – az alkalmasnak mutatkozó potenciális pályakezdők – anyagi okok miatt jelentős számban jobban fizetett területeken helyezkednek el.
Tény, hogy a bérek növelése az oktatásügyi alkalmazottak magas száma miatt az állam számára jelentős költségvetési tételt jelent, de a korrupció mértékének csökkentésével, az adózások átláthatóságával, a gazdaság hatékonyabb koordinációjával, a pályázati programok, tenderek ésszerűsítésével, stb. olyan anyagi források szabadulhatnának fel, melyek töredéke elég volna a pedagógusok bérének emelésére. Sajnálatos, hogy az egészségügy mellett az oktatásügy az a másik terület, ahol a piaci viszonyokra épülő versenyszféra alig képes a lábát megvetni. Üdvözöljük az oktatásügyi alkalmazottak szakszervezetének sztrájkra felszólító kezdeményezését, viszont a megszólítottak elvárták volna, hogy a sztrájkalap időbeni létrehozásával megkíméljék a munkabeszüntetésben résztvevőket az így jelentkező adminisztratív teendőktől.
Ahhoz, hogy a pedagógusok az oktatási és nevelési intézményekben olyan munkát végezzenek, mely a tudásra épülő igényes feladatok ellátására készíti fel a diákokat, a katedrákon nem elfásult, anyagi gondokkal küzdő, alulfizetett, az értelmiségi létformát és a közösségi cselekvést nem vállaló egyéneknek, de anyagilag is megbecsült személyiségeknek kell állniuk, akik igazi egyéniségek, akik emberi tartásra nevelik diákjaikat, akik számukra példát jelentenek.
Tisztán kell látniuk mind a döntéshozóknak, mind a szakszervezeteknek, hogy az alapbérek általános emelése ma már elengedhetetlen követelmény. Látniuk kell azonban azt is, hogy elsősorban a valós és eredménnyel elvégzett munkát tükröző, a munka minőségét is figyelembe vevő pedagógusbérek serkenthetik csak a pedagógusokat az innovatív módszerek bevezetésére, ösztönözhetik a hatékonyabb munkavégzésre, az iskolák munkájának javítására. Gondoljunk itt a tanórákon alkalmazott és elvárt igényességre, a nevelési szempontok figyelembe vételére, a halmozottan hátrányos gyermekek felzárkóztató foglalkozásaira, a tehetségek gondozására, a szakkörök és a diákcsoportok keretében végzett munkára, stb. Mindehhez viszont társulnia kell annak is, hogy az állami oktatásirányítás teremtse meg a pedagógus hivatásának gyakorlásához szükséges munkakörülményeket, eszközöket, beleértve a tankönyveket és a szakmai hátteret, csökkentse az adminisztrálással járó többletterheket. Számítunk az önkormányzatok megértő hozzáállására is. Iskoláink csak így tudják teljesíteni a szülők és a társadalom részéről velük szemben támasztott elvárásokat! – álla az SZMPSZ Országos Elnökségének állásfoglalásában.

Felvidék.ma