35455b

Augusztus 31-én Sopronban került sor a JobComplex – Kezdeményezés a Magyar-Szlovák Határtérség Munkaerőpiacának Egységesítése Érdekében című projekt záró konferenciájára, amelyen bemutatásra kerültek a projekt elért eredményei.

A projekt a „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013″ keretében megvalósuló, határmenti együttműködésen alapuló munkaerő-piaci kezdeményezés, amelynek fő célkitűzése a határtérség munkaerőpiacán a munkavállalás akadályainak elhárítása és a szakmai képesítések átláthatóvá tétele, ezáltal az információáramlás javítása.
A Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara, mint vezető partner a Dunaszerdahelyi Régiófejlesztési Ügynökség, mint külföldi partner, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Győr), Nádszeg Község és a Partner 07 Polgári Társulás (Dunaszerdahely) partnersége mellett nyerte el a fent említett pályázatot.
A program az Európai Unió támogatásával a magyar-szlovák határmenti térségek közös fejlesztését célozza. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával jön létre.
A projektmegvalósítás 2011 szeptemberében vette kezdetét, három fő tevékenység köré szerveződve: European JobGuide Magyarország-Szlovákia (JobGuide HU-SK), JobPoint Magyarország-Szlovákia, valamint a JobEssay kutatás.

A JobEssay kutatásért felelős külföldi partner, Dunaszerdahelyi Régiófejlesztési Ügynökség igazgatónője, Andrássy Zsuzsanna, mutatta be a JobComplex projekt alappillérét a JobEssay-t, amely a határtérség aktuális munkaerő-piaci helyzetéről ad képet. A kutatás célja a magyar-szlovák határ menti régió munkavállalói és munkaadói igényeinek a megismerése, valamint a kiaknázatlan lehetőségek felkutatása.

A JobComplex projekt második meghatározó pillére a JobPoint Magyarország-Szlovákia tanácsadó és közvetítő irodahálózat létrehozása. A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében Magyarországon három helyszínen, Győrben, Mosonmagyaróváron és Sopronban, Szlovákiában szintén három helyszínen, Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren és Nádszegen működnek JobPoint tanácsadó irodák a magyar – szlovák határtérség munkaerőpiacának egységesítése érdekében. Az irodák feladata a munkavállalók informálása a határ menti munkavállalási feltételekről és annak lehetőségeiről, továbbá a munkavállással kapcsolatos ügyintézés felgyorsítása és szaktanácsadás nyújtása.
A JobPoint irodák kialakítása a projekt indulásával kezdetét vette és működése sikeresen folyik 2012. január 1-jétől. Varga Anikó, a projekt koordinátora előadásában elmondta, hogy a szaktanácsadás és az információnyújtás a JobPoint irodákban sikeresen folyik, az érdeklődés az irodák iránt folyamatosan növekszik. Az elmúlt időszak azt tanúsítja, hogy irodáinkra nagy igény van a régióban.
Az European JobGuide (e-JobGuide) a Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével megvalósuló projektrész. A tevékenység egy magyar és szlovák nyelven is elérhető online felület létrehozását célozta meg, amely információt biztosít szakmaképekről, szakképzésekről, a két ország oktatási rendszerének sajátosságairól és megkönnyíti a munkaadók és munkavállalók közötti információáramlást, megteremti és közvetíti a határon túli munkavállalók és helyi munkaadók között az összes szükséges információt, kapcsolatot és támogatást.
A projekt keretében kifejlesztett információs eszköz összehasonlítható adatokat tartalmaz a határtérségben leginkább keresett foglalkozások tartalmáról (főként az informatikai ágazat, a fém/elektronikai ipari, a turizmus és az egészségügy területéről), valamint az állás betöltéséhez megkövetelt szakmai képzésekről, hasznos információkat biztosít a külföldön megszerzett képesítések elismertetéséről, különös tekintettel a szabályozott foglalkozásokra vonatkozóan.
A JobGuide internetes weboldal felhasználása hozzájárul a JobPoint irodák sikeres működéséhez, a szakmák összehasonlíthatóságával, valamint a szükséges információk biztosításával.
A projektmegvalósítás igen csak sikeresnek bizonyult, a partnerek elérték a kitűzött a célokat. A projekt vezető partnere, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Horváth Vilmos úr, annak a reménynek adott kifejezést, hogy a partnerség nem szűnik meg, hanem tovább folytatja tevékenységét a határ menti munkaerőpiac egységesítése érdekében – informálta a Felvidék.mát Varga Anikó, felvidéki projektkoordinátor.

Varga Anikó, Felvidék.ma