35480

A kelet-közép-európai térség évszázadokra visszanyúló közös múltja, kulturális öröksége, különböző nemzetiségű népei befolyásolják napjainkban is a sokat kutatott és több szinten értelmezett identitásformákkal kapcsolatos kérdéseket.

A szimpózium elnevezése ebből adódóan a Duna és a kommunikáció (communication) szavak rövidítéséből ered. Mivel a Duna a világ legnemzetközibb folyója és Somorja város határával érintőleges, ezért választottuk a DUNART.com elnevezést.
A szimpózium célja olyan élő művészet és kapcsolatok létrehozása, melyek szorgalmazzák az eminens hazai és külföldi magyar művészek találkozását, egymásra találását, együtt gondolkodását a tolerancia jegyében. Így a határok és korlátok megszűnnek alkotók és a közönség között, a művészeti műfajok által és között. Több nemzet kultúrája lehet a helyszínen összesűrítve a részvevők által. Az alapvető célkitűzés kettős: az idegenekkel megismertetni a műfaj hazai művelőit, ugyanakkor a hazai művészekkel, közönséggel, kritikusokkal megismertetni a világban jelen lévő legkülönbözőbb műfajokat. A szervezők célja ápolni és bővíteni a kapcsolataikat a világ művészeti vérkeringésében való megmaradásért, hogy minél tágabb nemzetközi részvételt tanúsítsanak a kelet-európai régió helyzetének felbecsülésére. A rendezvény lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a társadalmi problémák, identitással kapcsolatos kulturális kérdések egy szélesebb, kreatív közös alkotás során kerüljenek megvitatásra.
A szimpózium egyik célja Somorja város képzőművészeti gyűjteményének megalapítása és gyarapítása. A gyűjtemény fő célja a kortárs művészek alkotásainak gyűjtése, a hagyományos megfogalmazásokon túl az újszerű médiumok alkalmazásáig, műfaji megkötés nélkül.
A szimpózium ideje alatt a művészeti platform különböző szakmai, társadalmi vonatkozású programokkal, előadásokkal egészül ki. Mindezek célja az, hogy lehetőséget teremtsünk a szakmai bemutatkozásra, ismerkedésre, a szakmai párbeszédre és ezen belül néhány, Szlovákiában és külföldön egyaránt fontos téma megvitatására. A szakmai programok kiváló alkalmat adtak arra, hogy egy-egy alkotó bemutassa munkáját és beszéljen terveiről, amelyekhez adott esetben külföldi partnereket keres.
A művésztelepen díjazásra is sor kerül: egy fiatal művész önálló kiállításban részesül, melyet a következő szimpózium nyitórendezvényeként mutatunk be.
Az ember önmagában nyitott a lelki értékek iránt. Személyiségének is ez a forrása, és ezekből táplálkozva alkotja az őt körülvevő világot. Szavaival és tetteivel megalkotja, létrehozza a maga lelkének gyümölcseit.
Korunk egyik nagy kihívása, hogy az emberi lélek által hordozott erőt megfelelő módon megfogalmazza és kifejezésre juttassa a művészet eszközeivel. Szükségét érezzük annak, hogy a lélek értékeit, gyümölcseit, mint “szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás stb.”, mint az ember személyiségének táplálékát, forrását újrafogalmazzuk kortárs művészet eszközeinek segítségével. Ezáltal szeretnénk azt a felelősséget felvállalni, hogy a képzőművészet által építő, erősítő, gyógyító hatással legyünk társadalmunkra.
A “Lélekmérleg” mottó által pontosan ezt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a belső-, lelki mérlegelésre egyre nagyobb hangsúlyt helyezzen a modern ember.
Az alkotóműhely célját egyértelműen kell kommunikálni, hogy a képzőművészet és az alkotói világ fogalmaitól távol lévők is egyértelműen értsék. Ennek érdekében a művésztelep kijelölt célja, a látható és láthatatlan motívumok megjelenítése. Látható motívum a létrehozandó alkotás, láthatatlan, lelki motívum az a kiváltandó társadalmi, közösségi hatás, ami az alkotók és a közönség belső világát építi, arra van hatással.
A kijelölt cél megvalósítása érdekében emberközelivé kell tenni a művészetet. Ennek érdekében bevezetjük a művésztelep programjába a nyílt napot, ahol szervezett gyerekcsoportok és érdeklődő felnőttek egy adott napon kommunikálhatnak az alkotókkal. Fontos számunkra, hogy a művészek munkájuk által interaktívan bekapcsolódjanak Somorja város életébe, kommunikáljanak a közösséggel.

Mayer Éva, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35440″}