35503

Kassa Fő-utcájának egyik ékessége az Immaculata-szoborcsoport, mely az egykori vesztőhelyen áll. Ez nyilvánvalóan a szemléltető oktatást biztosító látványosság volt a néhai sziget északi részén.

„Ha nem azokat a politikai nézeteket valljátok, melyek éppen aktuálisak, akkor úgy karóba húzathatunk titeket, mint az itt megkínzott szerencsétleneket.” – hirdette a vesztőhely mindenkori használója.

Ma azonban más látványosságra hívogatják az embereket. Színpadot építenek a szoborcsoport előtt a Fő utcán. Kezdődik a Közép-európai Színházak Fesztiválja, mely már tavaly is több mint 10.000 embert vonzott a Fő-utcára. Szeptember elején tartják. Ahogy a munkások a kábeleket húzták a délelőtti órákban, letörték Gábriel arkangyal bal kezét.
II. Rákóczi Ferenc alkotmányvédő szabadságharca után emelték a Szeplőtelen Szűz (Immaculata) szoborcsoportot. Flachenfeld Viktorin egykori kassai postaprefektus kezdeményezésére állították. Maga a prefektus a közeli ferences templomban alussza örök álmát. Tornyossy Tamás céhmester volt az építője. A szobrok egy részét – Szent Józsefét a Kisjézussal, Szent Sebestyént és Szent Lászlót – Griming Simon (?-1759) kassai polgár és képfaragó készítette. Tetején a Madonna, feje körül csillagkoszorúval látható 15 m magasban. Egy háromszögű obeliszken (felhőoszlopon) trónol, melyet angyalkák és felhőcskék díszítenek. 1720-23 között készült el a szoborcsoport. 1723. október 3-án avatták. Az emlékművet több feliratos érclap díszítette, melyek 1954-ig maradtak helyükön. A pestist, éhínséget és háborút ábrázolták.
Az emlékművet vasrács veszi körül, melynek kőoszlopain Szent Erzsébet és Szent Borbála díszíti. Homlokzati részén, a két szélen Szent Mihály és Szent Gábriel arkangyal őrködik, közöttük Boldog Margit és Szent Erzsébet. Ezeket Hild Lipót soproni szobrász készítette 1908-ban.
Valamikor ezen a helyen, meghatározott időpontokban ájtatosságokat tartottak.
Kevesen tudják, de a szoborcsoport talapzatában Szent Bálint ereklyéje nyugszik.
A szoborcsoport fémrészei hiányoznak. Szent Lászlónak nincs koronája és az országalmáról is hiányzik a kereszt, Gábriel meg nem tudja leszúrni az ördögöt, mert nem adták vissza kopjáját. Ugyanis az 1996-98-as restaurálás után elfogyott a pénz és azóta a szobrok némileg groteszk módon állnak a hiányosságok miatt. Most Gábriel a bal kézfejét is elveszítette. Nem túl jó ómen egy város számára, mely Európa kulturális fővárosa lesz nemsokára.

Balassa Zoltán

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2012/09/35503-1.jpg, images/stories/_esemenyek/2012/09/35503-2.jpg, images/stories/_esemenyek/2012/09/35503-3.jpg” width=”200″ height=”200″ title=”Nagyítható” }Nagyítható{/japopup}