35747

Új ablakok és ajtók kerültek az alsómihalyi parókia épületére a szeptemberi hónap folyamán.

Az egyházközség 5 500 eurós kiadással járó felújításához a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapja 3 400 eurós támogatással járult hozzá.
Az alsómihalyi gyülekezet presbitériuma az elmúlt év októberében határozott a nyílászárók cseréjéről. Annak szükségességét elsősorban az indokolta, hogy az épületen lévő fa ablakok és ajtók már nagyon rossz állapotban voltak, megrepedeztek, nehezen lehetett kinyitni őket vagy bezárni és ezáltal többet kellett a helyiségek fűtésére is fordítani. Az erre vonatkozó költségvetés, a tizenkét új műanyag ablak és egy teraszajtó kicserélése 5380 eurót feltételezett, majd amikor komoly tárgyalásra került sor a kivitelezővel a végleges árról, végül egy másik mellett döntöttek, amely 5 500 eurós végösszegért a bejárati ajtó kicserélését is vállalta.

A 143 lelkes gyülekezet azonban nem volt képes adakozásból fedezni az ezzel járó költségeket, ezért az elmúlt évben a zempléni egyházmegye közgyűlésén felterjesztették kérelmüket, ahol közalapi támogatásra kapott besorolást. A kuratóriumi tagok döntése alapján az idén a négyezer eurós igényelt összeg 85 százalékát, vagyis 3 400 eurót ajánlottak jóváhagyásra

A nyílászárók cseréjére szeptember közepén került sor, a munkálatokkal három nap alatt végzett is a legjobb ajánlatot tevő kivitelező. A költségek fennmaradó részét, a 2 100 eurót az egyházközség a hívek adakozásából fedezte – tájékoztatta a Reformata honlapot Györky Szilvia lelkipásztor.

Az alsómihalyi egyházközségnek a nyilvántartás szerint 143 tagja van, ebből 111 fizetnek egyházfenntartási járulékot.

Reformata, Felvidék.ma