35094

Szeretettel hívják a Mária-tisztelőket BACSFA-Szentantalra a Kisboldogasszony-főbúcsúra 2012. szeptember 8-ára és 9-ére.

Szeptember 08-án, szombaton 12.00 órakor fogadják a zarándokokat, az ünnepélyes rózsafüzér, gyónási lehetőség 14.00 órakor kezdődik, a megyitó szentmisére, melyet Ft. Naszvadi Sándor, nagymagyari esperes-plébános celebrál három órakor kerül sor. Majd közös keresztút a Kálvárián, ünnepi esti dicséret a templomban, ünnepi koncelebrált szentmise – Főcelebráns: Őexc. Dr. Cserháti Ferenc, esztergom-budapesti segédpüspök, szentségi körmenet, szentségi áldás és ereklyetisztelet, szentségimádás a templomban és éjjel Szentmise a rendkívüli formában: Dr. Józsa Attila, galántai esperes-plébános van programon. A szentmise után csendes szentségimádás lesz reggelig.
Másnap, szeptember 09-én, vasárnapnap reggel fél nyolckor kezdődik a szentségi áldás. Aznap szlovák nyelvű szentmisére kerül sor: Ft. Marián Libič, somorjai káplán vezetésével. Délelőtt lesz ünnepi reggeli dicséret a templomban, ünnepi koncelebrált szentmise – Főcelebráns: Őexc. Dr. Varga Lajos, váci segédpüspök, valamint a szentmise után Úrangyala imádság és ereklyetisztelet a templomban.

A részletes program és bővebb információ az Eseménynaptárunkban.

Felvidék.ma