35633

 Folyamatosan érkeznek be a petíciós ívek a Selye János Egyetem Rektori Hivatalába. Az aláírásgyűjtés kitolódik, továbbra is várják a támogató aláírásokat. Az ünnepélyes tanévnyitót szeptember 17-én tartották.

A petíciós ívet aláíró polgárok kérik, hogy a komáromi Selye János Egyetem neve és egyetemi besorolása megmaradhasson. Valent Ákos, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke jelképesnek, de jelentősnek értékeli az aláírásgyűjtést, mert ugyan 250 000 ezer aláírást nem vagyunk képesek összegyűjteni, de minden egyes aláírással kifejezzük, hogy azok a kritériumok, amelyek alapján az egyetemet értékeltek, igazságtalanok – hangsúlyozza Valent Ákos.
Valent Veronika, a SJE HÖK Kommunikációs Bizottsága nevében a Felvidék.ma-nak elmondta, hogy az ívek összeszámlálása még folyamatban van. „Legutóbb szeptember 14-én Komáromban 120 egyetemista gyűjtötte az aláírásokat szinte egész nap. A komáromi borkorzón ugyancsak jelen voltunk. Egyetemünk minden polgárát megkértük, hogy gyűjtse és postázza az íveket” – tette hozzá Valent Veronika.
Az ívek összegyűjtésében az MKP, a Via Nova Ics és a Szövetség a Közös Célokért területi irodái is részt vesznek.
A komáromi Selye János Egyetem az egyetlen önálló, magyarul oktató felsőoktatási intézmény Szlovákiában. Első akadémiai évét 2004 szeptemberében nyitotta meg. Az egyetem újonnan létrehozott intézményként a belső és külső infrastruktúráját, a személyi és műszaki feltételeit a kezdetektől fokozatosan építi és formálja. Az egyetem komplex akkreditációba való besorolása a mindössze négyéves létezése alatt kifejtett teljesítménye és a sokéves tradícióval rendelkezdő felsőoktatási intézmények számára kialakított kritériumok alapján való értékelése a Selye János Egyetem szempontjából elhamarkodott, előnytelen és diszkriminatív volt – fogalmazták meg a petícióban.
Amennyiben a Selye János Egyetem besorolását módosítják és a névváltozást eszközölik, úgy az eddig dinamikusan fejlődő intézményt ez megállíthatja a fejlődésében. Így az egyetem jelen formában való megmaradása mindannyiunk közös érdeke. Ezért a petíciós bizottság tagjai (Hortai Éva, Tóth János, Valent Ákos, Zakar Piroska) ezúton is újra kérik a felvidéki polgárokat, hogy aláírásukkal támogassák az egyetemi besorolás megmaradását.

Az íveket a Szlovák Kormányhoz juttatják el. Az új határidőről a petíciós bizottság később tájékoztat, addig folyamatosan várják az aláírt íveket a következő címre:
Univerzita J. Selyeho v Komárne – Selye János Egyetem
Rektorát – Rektori Hivatal
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno

A petíció innen is letölthető.

A Selye János Egyetemen szeptember 17-én ünnepélyesen megkezdődött a 2012/2013-as akadémiai év. Az egyetemnek összesen 2028 hallgatója van. A Tanárképző Karon 1038, Gazdaságtudományi Karon 911, a Református Teológiai Karon 79 egyetemista folytatja tanulmányait. Alapképzésre összesen 1395, mesterképzésre 604, doktori képzésre 29 hallgató iratkozott be.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35402,35602,34538,34576″}