35428

Ma kinyíltak az iskolák kapui a diákok számára is, elkezdődött a 2012/13-as iskolai év. Az iskolatáskák viszont nem a tankönyvektől, hanem a gondoktól nehezek. A tanévkezdés kapcsán Fibi Sándor ny. pedagógust kérdeztük.

“Vajon meddig viselhető el, hogy a 21. század iskolájában – a tantárgyak nagy részében – tankönyvek nélkül folyjék az oktatás” – tette fel a kérdést a felvidéki magyar iskolák országos ünnepi tanévnyitóján beszédében Pék László is, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke. Mintegy egymillió tankönyv hiányzik. Ibolya Olivér, a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola igazgatója a Pátria Rádióban elmondta, iskolájukban főleg a kilencedikesek szembesülnek ezzel a problémával, Hajtman Béla az Alsóbodoki Magán Szakközépiskola pedig főleg a szaktantárgyak tankönyvhiányára figyelmeztetett. Az iskoláikban megtesznek viszont mindent azért, hogy a tankönyvhiány ellenére is hatékony oktatás folyjon. De más magyar iskolákból is hasonló helyzetjelentések érkeztek .
Dušan Čaplovič oktatásügyi miniszter  szerint októberben már lesznek tankönyvek. Októberben, noha tudják azt a tárcánál is, hogy a tanév szeptemberben kezdődik!
Valóban ilyen nagy gonddal szembesülünk? Emlékszem, 1979-ben, amikor a galántai magyar gimnáziumban kezdtem az első évfolyamot, történelemtanárunk azt mondta, ha hazamegyünk, rögtön vegyük kezünkbe a vaskos történelemkönyvet,  jól tegyük el, és jegyezzük meg, hogy hová, mert az év végén, a könyvek leadásakor még szükségünk lesz rá. De az iskolai órákon nem!

Egy jó pedagógusnak szüksége van tankönyvekre ahhoz, hogy diákjaival elsajátíttassa a tananyagot? – tettük fel a kérdést a pedagógusszakma kiváló ismerőjének, a Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola nyugalmazott igazgatójának, Fibi Sándornak.
“A kérdés megválaszolásához vissza kell tekintenünk az előzményekre. Talán ott kezdeném, hogy azok, akik évtizedek óta irányítják az iskolaügyet, totális kudarcot vallottak, – annak ellenére is, hogy működésüket sikersztoriként prezentálták-prezentálják… Ebben a folyamatban mindenekelőtt a Mikolaj vezette garnitúra „jeleskedett”.  Egy normálisan működő országban ugyanis elképzelhetetlen olyan – még az amatőrtől is sokkal gyengébb és ostobább primitivizmussal elkezdeni egy általános iskolai reformot, mint ahogyan ezt Szlovákiában megtették.  Azokban az országokban, ahol ezt értelmesen tették, ez egy aránylag hosszabb folyamat  volt – általában 4-6 év, nálunk viszont 4-6 hónap alatt „lezavarták” úgy, hogy az égvilágon senki és semmi sem volt előkészítve! Ez okozta azt a hihetetlenül nagy és általános káoszt, amely most az iskolaügyet jellemzi.  Nem kell részleteznünk, az eredmény ismert. Az iskolákból egyetlenegy alapkövetelmény tűnt el – a tudás fontossága. Ennek megfelelően ma már szinte mindenkit felvesznek bármilyen egyetemre, alapiskolában bukdácsoló tanulót gimnáziumba  stb.  A jövő pedagógusait is sok mindenre felkészítik, csak arra nem, hogyan kell tanítani. Sokan nem tankönyv nélkül, de még tankönyvből sem tudnak értelmesen és hatékonyan dolgozni! Napjainkban csak a valóban kiváló pedagógiai érzékkel rendelkezők képesek arra, hogy a diákkal az iskolában képesek legyenek megtanítani a tananyagot.  Nézzünk szét a középiskolákban, a legtöbb pedagógus diktál, mivel nincs tankönyv, memoriterként értelmezi a reáltantárgyak tananyagát is, a matematikában és a fizikában a definíciók lettek a fontosak,  a történelemben az évszámok, nem pedig az összefüggések megvilágítása, aminek megértetése, tudatosítása nélkül nincs értelmes, használható tudás!
Csak a legjobb iskolavezetők képesek arra, hogy szakszerűen vezessék a kollégákat, és tanítsák őket tanítani. A pedagógusok közül azok a sikeresek, elismertek, akiknek van pedagógiai érzékük, nekik valóban nem elengedhetetlen segédeszköz a tankönyv, hiszen arra vezetik a tanulókat, hogy egyre fontosabbnak tartsák az önálló tanulást, pl. a világháló által biztosított segítség aktív hasznosítását. A kiváló tanítók képesek tankönyv nélkül is eredményesen dolgozni, de ennek az iskolarendszernek sok-sok év kell ahhoz, hogy a helyes mederbe kerüljön! Ami  most van, az egy csődközeli helyzet. Erről valóban érdemes lenne egy széleskörű vitát kezdeményezni, hogy mindenki tudatosítsa, milyen helyzetben is van az iskolaügy…” – mondta Fibi Sándor, aki tavaly az év pedagógusa címet is elnyerte Dunaszerdahelyen.

A tankönyvek hiánya azonban csak egy az iskolaügy problémái között!  A magyar iskolákban folyamatos gondot okoz a diákok számának csökkenése is, és ez sok iskola létét veszélyezteti. Elégedetlenek a pedagógusok amiatt is, hogy a társadalomtól nem kapnak megfelelő anyagi megbecsülést, ezért a szakszervezet szeptember 13-án általános sztrájkra hívja őket.

Szlovákiában több mint 2200 alapiskolában és 780 középiskolában kezdődött el a tanítás. Közel 52 ezer elsős ment először iskolába. Idén először kerül sor az ötödikesek tesztelésére. Az oktatási tárca alkalmazkodni kíván a munkaerő-piac követelményeihez, így 171 középiskolai szakot megszüntetett, míg néhány új szak most jelent meg a kíválatban. További változás, hogy az önkormányzatok, ill. az iskolák mostantól az államigazgatási szervek kihagyásával is eldönthetik, hogy mekkora létszámú osztályokat nyissanak. Az órák közti szünetek hosszáról is az igazgatók dönthetnek a pedagógusokkal történő tanácskozás után.

Oriskó Norbert, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35405,35406,35419,35404″}