nyugdij

A szeptember elsején hatályba lépett törvénymódosítás értelmében öt hónapra megnyílt a magán nyugdíj-takarékossági rendszer.

A jelenlegi tagok január végéig dönthetnek úgy, hogy kilépnek a második nyugdíjpillérből, mások dönthetnek a belépés mellett is. Azok, akik be kívánnak lépni a magán nyugdíjtakarékossági rendszerbe, szerződést köthetnek valamelyik nyugdíjalap kezelőjével. Azok, akik kilépnének a rendszerből, legkésőbb január végéig jelezhetik írásos kérvényben ezt a szándékukat a Szociális Biztosítónak (vagy legközelebbi fiókjának).

A szükséges űrlapot az érintettek a Szociális Biztosító honlapjáról letölthetik, vagy személyesen átvehetik annak központjában vagy fiókjánál.
A nyugdíj-takarékossági rendszer újbóli megnyitásának oka, hogy jelentős változások következtek be a befizetések terén. Míg augusztus végéig a nyugdíjjárulék (a bruttó kereset 18 %-a) felét a tagok esetében a magán nyugdíjalapnak utalta át a Szociális Biztosító, szeptember elsejétől már csak a járulék 4 %-a kerül a magánszámlára, amit a biztosított saját költségei terhére további tetszőleges összeggel növelhet. Ennek az összegét a törvény nem korlátozza, de adókedvezményt csak további 2 százalékra biztosít.
A kilépők esetében a magánalapok a befizetett járulékokat visszautalják a Szociális Biztosítónak, így a biztosított az első pillérből teljes összegű nyugdíjra lesz jogosult. Az újabb törvénymódosítás késhegyre menő parlamenti vitája során különböző számítások láttak napvilágot, melyekből többek közt kiderült: a megosztott nyugdíjbiztosítás a rendkívül alacsony szlovákiai bérszínvonal miatt csak azoknak éri meg, akik az országos átlag felett (860 euró) keresnek. S bár a nyugdíjbiztosítási rendszer harmadszori jelentős módosítását éli meg, odáig nem jutott a törvényalkotó, sem a kormányzat, hogy azt is tisztázza: a magán nyugdíjalapokból milyen szabályrendszerrel fogják folyósítani a nyugdíjakat. (Az első „kétpilléres” kifizetésekre 2014-től kerülhet sor.)

Felvidék.ma, NGYR