35763

Marián Kotleba, a Mi Szlovákiánk Néppárt (ĽS-NS) vezére szeptember 29-én 12 órakor készül érvényt szerezni tulajdonjogának, ami a párt honlapján elérhető információk és plakátok szerint a pártvezér résztulajdonában lévő telkeken álló építmények elbontását jelentheti.

Az akció meghirdetése során annak szervezői attól sem riadtak vissza, hogy visszaéljenek Krasznahorkaváralja település hivatalos címerével, amiért Peter Bollo, a település polgármestere már feljelentést tett. Marián Kotleba levélben kérte a rendőrséget, hogy biztosítsa a terepet az adott napon. Robert Kaliňák belügyminiszter szeptember 18-án közölte: a kérvényt némi késéssel kapta kézhez, mivel Kotleba azt nem az Országos Rendőr-főkapitányságnak címezte. „Még a rendőr-főkapitányság címét sem tudta helyesen leírni, a kérvényben is több pontatlanság, helyesírási hiba volt” – mondta a belügyminiszter. A rendőrség ettől függetlenül válaszol rá, és megteszi a szükséges óvintézkedéseket is.
A Facebook közösségi portálon ma délig 662 személy jelezte, hogy részt vesz a pártvezér szeptember 29-ére, 12 órára bejelentett megmozdulásán, és majdnem ezer ember talán visszajelzést adott a több mint tizenkétezer meghívottból az eseményre.

Vladislav Sirotka, az idei időközi parlamenti választások során 0,11 százalékot elért Roma Unió Pártja (Strana rómskej únie na Slovensku) szóvivője szerint válsághelyzet alakulhat ki Krasznahorkaváralján szeptember 29-én. Az ügy kapcsán František Tanko, a Szlovákiai Roma Unió Pártjának (SRÚS) elnöke már korábban jelezte: legalább kétezer roma készül Krasznahorkaváraljára szeptember 29-én, hogy megvédje a telepet.

Gunár Lajos helyi vajda úgy véli, hogy “Kotleba bontási engedély híján nem dózeroltathatja le a romák házait. A telken nem valamiféle kunyhók állnak. Három kőházról van szó, melyeknek van alapja, nem valami hulladékról” – mondta a vajda. Viszont továbbra is kérdéses, hogy az építmények a törvény értelmében lakóháznak minősülnek-e.

Peter Bollo, Krasznahorkaváralja polgármestere szerint a településen vegyes a hangulat. „Kotleba csak felszítja az indulatokat. Idejön, felbujtja az embereket, és elmegy, de a probléma nem oldódik meg” – nyilatkozta a polgármester.

Az akció rengeteg aggályt vet fel, semmilyen problémát nem old meg, ráadásul további feszültségeket idéz elő helyi és országos szinten is – írja állásfoglalásában a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala. A Nyilatkozatot alább változatlan formában olvashatják:

“Azt ugyan nem tudni, hogy a szlovák radikális mozgalom törvénytelen magánakciójáról van-e szó, vagy a részleges földtulajdonos a bontási engedély birtokában szánta el magát cselekvésre, de az köztudott, hogy a hasonló bevatkozásoknak megvannak a maga eljárási szabályai. A rendezetlen tulajdonjoggal bíró telkeken álló építmények elbontásához hatósági hozzájárulás szükséges. Vajon Kotlebáék rendelkeznek ilyen hivatalos beleegyezéssel? Megjegyzendő, hogy a rendezetlen földterületeken, engedély nélkül épített épületek ügye a romatelepeken kívül sok hétvégi nyaralót vagy éppen szállodát is érint, tehát nem csak kimondottan a romákhoz kapcsolható problémáról van szó. Félő, hogy a romatelep részleges lebontása semmilyen problémát nem old meg, legfeljebb csak elodázza azokat. A lakás nélkül maradók sem távoznak a faluból, legfeljebb máshol építik fel viskóikat – szintén rendezetlen birtokviszonyok közepette –, s ha esetleg tovább is állnak, a probléma Krasznahorka helyett más településeken jelentkezik. Nem is beszélve arról, hogy ha ez az önbíráskodás precedenst teremt, akkor a jövőben semmi nem akadályozza meg a radikális, szélsőséges nézeteiről ismert Mi Szlovákiánk Néppárt aktivistáit, hogy más ürüggyel más csoportok ellen rendezzenek hasonló, célzott akciót. A rendezetlen telkek ügyét mindig etnikai hovatartozástól függetlenül, a tulajdonosok és az ott lakók számára egyaránt elfogadható módon kell rendezni, egyszerre tiszteletben tartva a magántulajdonhoz, valamint a lakhatáshoz való jogot is. A hasonló megmozdulások, de már az ezekkel való fenyegetés is csak az etnikai feszültségek felkorbácsolására, valamint a jogállamba vetett bizalom további rombolására szolgálnak Szlovákiában. Ilyen esetekben kérünk minden szervezetet, magánszemélyt, hogy erélyesen emelje fel a hangját.” Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
Az ügy kapcsán Az Amnesty International nemzetközi emberi jogi szervezet felszólította az illetékes szlovák hatóságokat: biztosítsák, hogy “tervei megvalósítása során az ingatlan tulajdonosa ne sértse az emberi jogokat”. A kilakoltatás lehetőségeit korlátozó jogszabályok kitérnek arra is, hogy ilyenre csak úgy kerülhet sor, ha a kilakoltatottak nem válnak hajléktalanná.

BB, Felvidék.ma