35412

 (+ Képgaléria)  A felvidékiek küzdelmükben összmagyar és amerikai támogatottságot élveznek, a szlovákság még nem mozdul az ügyben…

A kettős állampolgárság intézményét szorgalmazó munkacsoport és az érintettek bíznak abban, hogy minél többen felfigyelnek az alkotmányellenes törvényre, s megszüntetik azt.

Gubík László: Önzetlen és méltó gesztust tettünk
A 2012. szeptember 1-jén Kassán szervezetett Alkotmánymeneten Gubík László az összetartozás gondolatait olvasta fel. Először a tengerentúli, az amerikai magyarság üzenetét ismertette. George E. Pataki New York volt kormányzója, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány és az Amerikai Magyar Koalíció az alkotmányos jogaikért tüntető felvidékiekhez levelet küldött, melyben arra hívták fel a figyelmet, hogy teljes mértékben kiállnak a felvidékiek mellett, s úgy gondolják, hogy Szlovákia az ilyen lépésekkel nem szolgálja sem a jó szövetségesi, sem a jó partneri, sem a közös európai szellemiségnek az ügyét. George Pataki, aki olasz és ír is, mindig magyar származását tartotta a legfontosabbnak, s elhatározta felveszi a magyar állampolgárságot. Pataki kiáll amellett is, hogy az itt élő közösségeket nem szabad jogaikban és életük mindennapjaiban diszkriminálni. Úgy gondolja, hogy a felvidéki magyar közösség gazdagítja mind a Kárpát-medencét, mind szlovák állampolgárként Szlovákiát, éppen ezért engedtessék meg a szlovákiai magyarok számára is, hogy amellett, hogy felveszik a magyar állampolgárságot, ne veszítsék el a szlovákot – foglalta össze Gubík László. Hozzátette, hogy a Kárpát-medence más pontjain is hasonlóan megmozdult a közösség és a jogtiprások ellen emelte fel a hangját, mégpedig Székelyföldön, ahol a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása ellen tüntetett harmincezer ember Sepsiszentgyörgyben, akiknek Kassáról is üzenetek. Ahogyan az erdélyiek is üzenetek a felvidékieknek. Kassára a Székelyföldért Társaság küldött levelet. „Nagyon reméljük, hogy az ügyüket, ahogyan a miénket is nemsokára siker övezi” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Gubík László. Elmondta: „Lényegében egy nagyon önzetlen és méltó gesztust tettünk a társadalmunk felé, ugyanis egy szlovák többségű városba jöttünk el békés módon tüntetni a jogainkért, s a számbeli többségi nemzetet kívánjuk meggyőzni arról a saját alkotmányának a napján, hogy ragaszkodjon az alkotmányához. Reméljük, hogy sikerült a szlovákság a figyelmét felhívni. Mi hangsúlyozzuk, nem egy magyar ügyről van szó, hanem mindenkiéről, aki fontosnak tartja a jogállamiságot. Bízunk benne, hogy a taláros testület, melynek épülete előtt tartottuk ma a tüntetést, napirendre tűzi végre, s alkotmányellenessé nyilvánítja az állampolgársági törvény azon passzusait, melyeket mi kifogásolunk” – szögezte le Gubík László, a rendezvény főszervezője.

Szeretnék felhívni a társadalom figyelmét
Úgy a magyar, mint a szlovák közösségben nem egyértelműen világos, hogy mi is történik Szlovákiában, hogy saját akaratukon kívül veszítik el szlovák állampolgárságukat, akik egy másik ország állampolgárságát is felveszik. Ezért szeretnék, ha a közvélemény felfigyelne az alkotmányellenes törvényre. Boldoghy Olivér, az Alkotmánymenet vezetője szintén bízik abban, hogy erre a megmozdulásra felfigyel a média, a politikusok, a döntéshozók… „S főleg az alkotmánybírák is elkezdenek foglalkozni ezzel a beadvánnyal, s mielőbb döntésre viszik” – reménykedik Boldoghy Olivér. A Felvidék.ma-nak elmondta rendkívül boldog, hogy annyian elmentek Kassára. „Rendezetten, békében, méltóságteljesen zajlott az egész, fantasztikusak voltak a felszólalók, a hangulat, még az időjárás is nekünk kedvezett, s a helyi szervek is segítőkészek voltak. Nagyon szépen köszönöm a Felvidék.ma-nak, köszönöm mindenkinek a segítséget, aki részt vett ennek a megmozdulásnak a megszervezésében, s elsősorban azoknak, akik idejöttek” – nyilatkozta Boldoghy.
A kettős állampolgárság intézményét szorgalmazó munkacsoportnak ez volt az első cselekedete, hogy szeptember 1-jén újabb tüntetést szervezett. Mint Samu Istvántól, a munkacsoport vezetőjétől megtudtuk a későbbiekben tevékenységük áttolódik szakmaivá, de a mozgalmi jelleget is meg szeretnék őrizni. „Ezzel is megpróbáljuk felhívni a szlovákiai társadalom figyelmét, hogy milyen hiányosságok vannak a Szlovák Alkotmányban. A munkacsoport tagjaival, akik különböző civil szférából, politikai pártokból érkeztek egy koordinációs csoportot próbálunk alkotni, a munkacsoport erre hivatott, hogy összehangolja a különböző kezdeményezéseket. A közeljövőben a többi civil szervezettel is megpróbálunk kooperálni, és ennek a problematikának a szakmai oldalon való megoldásáról tárgyalni” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Samu István.

Az ellentörvény megszüntetését követelik
Az Alkotmánymenet első sorában az “Akarata ellenére senki sem fosztható meg a SZK állampolgárságától” feliratú kétnyelvű transzparenst a kettős állampolgárok és a petíciós bizottságból alakult kettős állampolgárság intézményét szorgalmazó munkacsoport tagjai álltak.
A száz esztendős Tamásné Szűcs Ilonka néni hősiesen kiállt, s példát mutatott kitartásból is. „Akibe a sorsa csak egy kis nemzeti érzést is ültetett, az most itt van, s tesz érte valamit” – nyilatkozta szomorúsággal a szívében, hogy kisebbik lánya már csak lélekben, s gyászszalagos fényképpel kísérhette el Kassára.
Dolník Erzsébet nagyon örült annak, hogy ennyien eljöttek, s valóban képviselik a felvidéki magyarságot. „Túlzottan nagy boldogság viszont nem tölt el, mert az lenne a jó, ha nem kellene ilyen rendezvényeken részt venni, s egyáltalán szervezni. De megpróbálunk mindannyian közösen tenni azért, hogy ezt a szerencsétlen ellentörvényt megszüntesse az alkotmánybíróság, és egy európai-szintű törvény keletkezzék” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak. Hasonlóan vélekedik Kassai Gyula református lelkész is. „Örülök annak, hogy részese lehettem ennek a tiltakozásnak, s annak is, hogy reménység fölött sokan eljöttek keletről és nyugatról. Sokan érzik azt, hogy az igazságtalanság ellen csak úgy lehet küzdeni, hogyha hangosan kimondjuk a véleményünket, és összetartunk. Én ezt az összefogást éreztem itt, hogy mindenkinek egyféleképpen dobogott a szíve, s mindnyájan azért voltunk itt, hogy ez a lehetetlen helyzet változzon. Egy útnak a kezdetén vagyunk. Hiába egy évvel ezelőtt vettem fel én is az állampolgárságot, s egy év telt el azóta, hogy az első megmozdulás volt Komáromban, de még mindig az út kezdetén vagyunk, nem látjuk még a végét, de a célt tudjuk” – szögezte le a Felvidék.ma-nak adott nyilatkozatában Kassai Gyula. A komáromi Fehér István tanár viszont vegyes érzéseket fogalmazott meg. „Végül is sikerült ez az akció, eredményét elérte, másrészt pedig nem bízom a mögöttünk lévő testület munkájában. Nem tudom elképzelni, hogy sarkára áll és meghozza azt a döntést, amit mi itt várunk tőle, hogy visszavonja ezt a szerencsétlen Fico-féle ellentörvényt, és tisztelni fogja a saját alkotmányát. Ha tévedtem, akkor elnézést fogok kérni tőlük” – mondta Fehér István.

HE, Felvidék.ma

További fényképek a Képgalériában.

{iarelatednews articleid=”35407,35397,35396,35386,35365,35270,35409,35410,35443″}