35409

George E. Pataki volt kormányzó, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány és az Amerikai Magyar Koalíció levelet küldött a 2012. szeptember 1-jén Kassán az alkotmányos jogaikért tüntető felvidékiekhez:

A Fico-kormány által meghozott és 2011 nyara óta alkalmazott állampolgársági törvény alapján eddig a szlovákiai magyar közösség 25 tagjától és 271 egyéb „nemkívánatos személytől” vették el akarata ellenére a szlovák állampolgárságot. Ez a törvény ellentétes a Szlovák Alkotmánnyal, amely világosan kimondja: „Senki nem fosztható meg akarata ellenére a Szlovák Köztársaság állampolgárságától.”

Szeptember 1-én, a Szlovák Alkotmány napján a Magyar Emberi Jogok Alapítvány, az Amerikai Magyar Koalíció és New York állam volt kormányzója, George Pataki az 1,4 milliós amerikai magyar közösség számos tagjával együtt tiltakoznak a jogsértés ellen. Teljes közösséget vállalnak mindazokkal, akiket akaratuk ellenére állampolgárságuktól megfosztanak, megfélemlítenek, vagy megbírságolnak a szlovák hatóságok, – csupán amiatt, mert ők, mint valamely nemzeti kisebbség tagjai felvették annak az országnak az állampolgárságát, amellyel közös kulturális örökséget ápolnak.
Augusztus 10-én George Pataki egy olyan programot nyitott meg, amelynek célja, hogy amerikai magyar fiatalok egy Kárpát-medencei körút során erősödjenek meg magyar identitásukban. Ugyanezen a napon egy köztiszteletnek örvendő, egész életét a komáromi diákok oktatásának szentelő középiskolai tanárt, Fehér Istvánt törölték a szlovák állampolgárok jegyzékéből, – figyelmen kívül hagyva ezzel ellentétes, több alkalommal is világosan kifejezett szándékát. Más felvidéki magyarok, mint például a száz éves, többszörösen kitüntetett általános iskolai tanárnő, Tamás Ilonka hasonló méltatlan támadások célpontjai.
Mi, amerikai magyarok hisszük, hogy bármely etnikai csoportba tartozó egyénnek biztosítani kell a lehetőséget, hogy akár kettős állampolgárság révén is kötődjön ahhoz az országhoz, amelyhez kulturálisan tartozik. Emiatt semmiféle diszkrimináció nem érheti. Teljesen természetes és jogos a szlovákiai magyarok azon kívánsága, hogy felvegyék a magyar állampolgárságot. Az amerikaiak abban hisznek, hogy a kisebbségek erős kapcsolata az anyaországgal nem gyengíti, hanem gazdagítja a társadalom egészét. Nincs ésszerű indok arra, hogy a szlovák-magyar kettős állampolgárságot hazafiatlannak, fenyegetőnek vagy megosztónak bélyegezzék, – kivált két olyan szomszédos ország esetében, amelyek a NATO-ban, az Európai Unióban és számos egyéb fórumon egymás szövetségesei. Az állampolgári hűség büntetéssel és korlátozásokkal való kierőszakolása elfogadhatatlan. A zaklató szellemiségű törvényből eredő indulatok visszafordíthatatlan károkat okoznak.
Ma, a Szlovák Alkotmány Napján arra szólítjuk fel a szlovák Alkotmánybíróságot, hogy érvénytelenítse ezt az antidemokratikus törvényt, és akadályozza meg a kormányt a végrehajtásában – az Alkotmány szövegének megfelelően. Szorgalmazzuk, hogy a szlovák kormány a jövőben helyezze előtérbe a tisztelet, az elfogadás, az etnikai sokszínűség és a regionális stabilitás értékeit, és biztosítsa, hogy minden szlovák állampolgár egyenlő bánásmódban részesül a szülőhazájában.

George E. Pataki korábbi kormányzó, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány és az Amerikai Magyar Koalíció

2012. szerptember 1-jén elhangzott Kassán, az Alkotmánybíróság épülete előtt. Felolvasta Gubík László.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35407,35397,35396,35386,35365,35270″}