35435

Dunaszerdahelyen évek óta nem volt példa arra, hogy több mint száz elsős kezdje meg tanulmányait egy alapiskolában, most két helyen is túllépték ezt a számot.

Csallóköz “fővárosában” három magyar nyelvű és két szlovák nyelvű önkormányzati általános iskola, valamint egy egyházi iskola működik. Ezekben 350 diák kezdte meg tanulmányait. A három magyar iskolába tavasszal 213 gyermeket írattak be, a szlovákokba 136-ot. A Szent János Egyház Alapiskola is magyar tanítási nyelvű, így az oda járó diákokat is figyelembe véve mintegy kétszer annyian kezdték tanulmányaikat magyar iskolákban, mint szlovákban. Miután Dunaszerdahelyen a 2011-es népszámlálási adatok szerint csaknem négyszer annyi magyar él, mint szlovák (a város 22 477 lakosából 16 752-en vallották magyarnak magukat, szlováknak pedig 4 373-an, a magyarok és a szlovákok aránya eszerint 3,8:1), elmondható, hogy továbbra is sok magyar szülő gyermekét íratták szlovák iskolába (ez persze nem dunaszerdahelyi, hanem felvidéki jelenség).
Az idén egyébként változott az iskolai osztályok számára vonatkozó szabályzat is, az iskola alapítójának javaslatára több gyermek tanulhat egy-egy osztályban, mint korábban, és ezt csak az iskolatanácsnak kell jóváhagynia, nem pedig az állami iskolafelügyeletnek, ahogy az korábban volt.

A legtöbb magyar alapiskolás a Vámbéry Ármin Alapiskolában kezdi tanulmányait, ahol az elsősök száma meghaladja a 100-at, a Szabó Gyula Alapiskolában mintegy 70, a Kodály Zoltán Alapiskolában pedig körülbelül 50 az elsősök száma. A magyar elsősök számának idei növekedése nem “beiratási szemléletváltozásnak” köszönhető, hanem annak, hogy több az iskoláskorúvá felcseperedett gyermek, mint tavaly. Növekedett ugyanis a szlovák alapiskolások száma is, sőt a Jilemnický utcai szlovák iskolában is több mint 100-an kezdik meg tanulmányaikat. Figyelmet érdemlő viszont, ahogy a magyar iskolák között a Masszi János igazgató vezette Vámbéry Ármin Alapiskola vált dominánssá az iskolai beiratkozások terén. Dunaszerdahelyen nincsenek nagy távolságok az iskolák között, nem valószínű, hogy az iskola földrajzi elhelyezkedése volna a döntő az iskolaválasztásban.
Dunaszerdahelyen az idén közös tanévnyitót is tartottak az önkormányzati iskolák, melyre a Kodály Zoltán Alapiskolában került sor. Ibolya Olivér igazgató gratulált azoknak a szülőknek, akik úgy döntöttek, biztosítják gyermekeik számára az anyanyelvi oktatást. Hájos Zoltán polgármester hangsúlyozta a tudás fontosságát, ezért meggyőződése, hogy nem az iskolaügyön kell takarékoskodni, és ezt országos szinten ugyanúgy szem előtt kell tartani, mint a településeken. “A kormánynak is máshol kell takarékoskodnia, és az önkormányzatnak is máshol kell pluszforrásokat találnia” – mondta.

Felvidék.ma, ON