35413

2012. augusztus 24-én Komáromban megtartotta ülését a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács (SZMÖT) mint Előértékelő Bizottság. 3 napirendi pont került megvitatásra.

Az ülésen a SZMÖT képviseletében megjelent Dr. Bohony Pál, a SZMÖT elnöke, Szalay György, STU Bratislava, Szőcs Ferenc, SAV Bratislava, Élesztős Pál, STU Bratislava, Molnár János, SJE RTK, Németh Margit, KATEDRA alapítvány, Morvai Tünde, TéKa, elnök, Pathó Gábor, Diákhálozat, oktatásügyi alelnök.
A BI MÁSZ képviseletében Harsányi Zoltánné, a BI MÁSZ igazgatóhelyettese, valamint Kuhár Eszter Kata, a BI MÁSZ, pályázati referense, a TéKa képviseletében Bajcsi Ildikó, a Szövetség a Közös Célokért képviseletében pedig Ujpál Beáta, tanulmányi referens vett részt az ülésen.

Az ülésen 3 napirendi pont került megvitatásra:
1) 2012/2013-as tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar ösztöndíjjal támogatott nappali munkarendű doktori képzésre benyújtott pályázatok értékelése és az eredmények jóváhagyása
2) 2012/2013-as tanévben magyarországi ösztöndíjas felsőoktatási előkészítő képzésre beérkezett pályázatok és a felvételi eredmények értékelése és jóváhagyása.
3) 2012/2013-as tanév őszi szemeszterére meghirdetett magyarországi, miniszteri ösztöndíjas felsőoktatási intézmények nappali munkarendű teljes szemeszteres részképzés vagy részképzős tanulmányút pályázatainak értékelése és az eredmények jóváhagyása

Az ülés kezdetén Dr. Bohony Pál üdvözölte a résztvevőket, majd az Előértékelő Bizottság nyolc jelenlévő tagja a pályázati anyag és az Ujpál Beáta, tanulmányi referens által előkészített, a pályázatokat feldolgozó rögzítő táblázatok segítségével értékelte a beérkezett pályázatokat.

Az első kategóriában 4 fős keret állt rendelkezésre. Két pályázó adott be érvényes pályázatot.
Hanusz Zsuzsanna, bölcsésztudományi területen tánctörténettel foglalkozik, az 1840-es pozsonyi társasági életről, a csárdás szerepéről publikált.
Mathédesz Ludovít, bölcsésztudományi területen régészeti tevékenységet, kutatást folytat, még nem publikált, jelenleg magyar-szlovák ásatásokon dolgozik Oroszvárnál.
Az Értékelő Bizottság nyolc tagja mindkét pályázót egyhangúlag ösztöndíjra javasolta.

A második kategóriában a 2012/2013-as tanévre meghirdetett felvidéki ösztöndíjas keretszám 13 fő. A felsőoktatási előkészítő képzésre 9 érvényes pályázat érkezett. A július 17-én megrendezett budapesti felvételin heten vettek részt. Két pályázó nem jelent meg, mivel közvetlen felvételt nyert az általa választott felsőoktatási intézménybe. A megjelent pályázók mindegyike sikeres vizsgát tett és a feltételeknek megfelelt.
A 8-tagú Bizottság valamennyi pályázót egyhangúlag ösztöndíjra javasolta, név szerint: Balogh Enikő, Lázár Laura, Pathó Krisztina, Darabi Richárd, Molnár Tamás, Őszi Patrícia és Sárközy Barbara.

A harmadik kategóriában, a felvidéki részképzős ösztöndíjas keretet 50 hónapban állapították meg, míg a pályázók 56 hónapra jelentkeztek.
A részképzésekre 19 érvényes pályázat érkezett, 10-en teljes szemeszteres részképzésre, míg 9-en egyéni részképzős tanulmányútra jelentkeztek, de közülük 7 fő mindkét kategóriában pályázott.
Dr. Bohony Pál elnök úr javaslatára a Bizottság 7 fő teljes szemeszteres részképzésre pályázó (összesen 35 hónap), valamint 5 fő egyéni részképzős tanulmányútra pályázó (összesen 15 hónap) kiválasztásában foglalt egyhangú álláspontot.
A teljes szemeszteres részképzésnél egyhangúlag elfogadásra javasolt pályázók névsora: Czibula Ádám, Bárczi Tibor, Bóna Zoltán, Macsalaiová Denisa, Dolník Attila, Danisová Katarína, Tóthová Simona.
Az egyéni részképzős tanulmányútnál az egyhangúlag elfogadásra javasolt pályázók: Antalicz Anikó, illetve Hajdú András, akik csak tanulmányútra pályáztak, valamint Lőcse Mária, Szabó Tibor és Kaszová Csilla, akik mindkét kategóriában benyújtották pályázatukat. Tekintettel arra, hogy a BI munkatársai tájékoztatása alapján a meghirdetett teljes részképzési keret (300 hónap) várhatóan nem kerül kihasználásra, a Bizottság az utóbbi 3 pályázó esetében egyhangúlag javasolja, hogy amennyiben felszabadul 3×2 hónap, az egyéni részképzős tanulmányútról kerüljenek át teljes szemeszteres részképzésre.

SZAKC-Komárom, Felvidék.ma