35580

Az MKP Gazdasági és Régiófejlesztési Tanácsa (MKP GRFT) 2012. szeptember 12-én Vágtornócon ülésezett. A részletekről és az elfogadott nyilatkozatról portálunkat Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke tájékoztatta:

Az MKP GRFT nyugtalansággal szemléli Szlovákia államháztartásának alakulását ebben a költségvetési évben.  Az adóbevételek jelentős késésének és lecsökkenésének következtében a kormány feltehetően a tervezettnél jóval magasabb hiánnyal zárja majd az évet, a hiánycélt nem tudja betartani. Fontos jelzés ez a számára a gazdaság teljesítőképességének erőteljes visszaeséséről.   Éppen ezért a következő év állami költségvetésének meghatározásánál az MKP GRFT arra inti a kormányt, hogy az iparosok, kis- és közepes vállalkozók adó- és járulékterheinek megnövelése, a megállapodás alapján dolgozók járulékterheinek megnövelése, a szerényebb jövedelemmel rendelkező családok, a középosztály, szociálisan rászorulók és a nyugdíjasok adó- és járulékterheinek jelentős megnövelése, vagyis a kereslet lecsökkentése helyett összpontosítson a gazdaság felpörgetésére, az állami kiadások lefaragására, a közbeszerzéseknél tapasztalt visszaélések kiküszöbölésére, vagyis a fokozott takarékosságra.
Nem érthetünk egyet a gépkocsik regisztrációs illetéke bevezetésén túl a cirkulációs illeték tervezett bevezetésével sem. Az elektronikus közúthasználati díj a fuvarozókra eddig is hatalmas csapást mérő hatása mellett elutasítjuk az elektronikus közúthasználati díj tervezett kiterjesztését a személygépkocsikra. Ehelyett a szociális jellegű kiadásokat kellene ésszerűsíteni oly módon, hogy szociális segély csak a közmunka elvégzése után járjon és ezen a területen a visszaéléseket valamint az ésszerűség határán túlmutató igazságtalanságot kell haladéktalanul visszaszorítani.
A kormánytól elvárjuk, hogy a közigazgatás területén végre hozzálát a források kiegyensúlyozott bebiztosítására a közigazgatás minden területén. Míg az állami költségvetés éves kiadásai a gazdasági válság ellenére az elmúlt öt évben 50 százalékkal megnövekedtek, addig a megyei és a helyi önkormányzatok eredeti hatásköreire szánt források stagnáltak, esetenként lecsökkentek. Kiegyensúlyozott, a hatásköröknek megfelelő pénzügyi háttér kialakítására ösztönözzük a kormányt, miközben elvárjuk tőle, hogy a közigazgatás reformját e szempontok figyelembe vételével ültesse át a gyakorlatba.
A súlyos aszály következtében a mezőgazdaságban tevékenykedők hatalmas károkat szenvedtek el. Éppen ezért a kormánytól elvárjuk az aszálykárok haladéktalan megtérítését vagy enyhítését, a gazdák és a gazdaságok kárpótlását. A mezőgazdasági termelés feltételei a Csallóközben és Dél-Szlovákia más kistérségeiben a szárazságnak és a szélsőséges időjárásnak köszönhetően a szemünk láttára az utóbbi évtizedben alaposnak megromlottak, ezért az EU következő 7 éves programozási időszakában a dél-szlovákiai termőföldek csatornahálózattal való ellátására kell összpontosítani. A kiváló dél-szlovákiai termőföldeken kutatási, fejlesztési és innovációs mezőgazdasági, élelmiszeripari bázisokat kell létesíteni, ahol a jövő kihívásainak megfelelő kultúrnövények válfajait lehetne kinemesíteni.
A helyi gazdaságfejlesztés előmozdítása érdekében azt javasoljuk a mezőgazdasági miniszternek, hogy ne torpanjon meg, kezdeményezze a közbeszerzési jogszabályok alapos módosítását a helyi élelmiszeripari termékek és alapanyagok térnyerése érdekében a közétkeztetésben és a közellátásban.  Javítsuk ezzel az őstermelők és a gazdák piaci lehetőségeit. A piaci térnyerés esélyeinek megnövelésére javasoljuk regionális érdekeltségű gazdakörök létrehozását.
Elutasítjuk a Szlovák Vasúttársaság regionális vasúti személyszállításának további leépítését, a szárnyvonalak némelyikének megszüntetését. A leépítés folyamata hat éve tart, a kormány szándéka szerint folytatódni fog. Pedig az EU közlekedéspolitikát érintő stratégiai terve a vasúti személy- és teherszállítás előtérbe helyezésével számol a közúti szállítás kárára. Sokat sejtető, hogy Szlovákiában ellentétes folyamatot és szándékot tapasztalunk, ezért felszólítjuk a kormányt, tartsa be az EU Fehér Könyvébe foglaltakat, fogadja el az EU közlekedéspolitikai stratégiáját, helyezze előtérbe a környezetkímélő közlekedési formákat.