36065

2012. október 11-13. között immár 43. alkalommal rendezték meg Szepsiben a Fábry Zoltán Közéleti Napokat.

Ennek keretében 11-én, csütörtökön Stószon, az író síremlékénél tisztelegtek a résztvevők. Közösen megkoszorúzták az író szülőházán elhelyezett emléktáblát is, majd Schreiber Alica kalauzolásával megtekintették a Fábry Zoltán hagyatékát bemutató múzeumot és könyvtárat.
Pénteken, október 12-én Szepsiben, a Városi Művelődési Központban, a “Kisebbség s kisebbségben” címmel valósult meg Dr. Vakles Attila, görög katolikus paróchus-esperes atya előadása a szlovákiai görög katolikus egyház és a magyar hívek helyzetéről. Az előadó formabontó előadását jó hangulatú beszélgetés követte szülőföldünk egyházainak helyzetéről, melyben aktívan részt vettek a jelenlévők.
Szombaton, október 13-án került sor a rendezvénysorozat hivatalos megnyitójára, melyet Köteles László, a Csemadok országos alelnöke tartott. Megnyitójában üdvözölte a jelenlévőket, köszöntötte a meghívott vendégeket. Egyben figyelmeztette őket az idei közéleti napok mottójára „a népfogyatkozásra”, arra, hogy a 2011-es népszámlálás a szlovákiai magyarság számára lesújtó eredménnyel zárult. Felkérte a jelenlévőket, hogy vegyenek aktívan részt a közös gondolkodásban, szülessenek olyan gondolatok, amelyek a szlovákiai magyarság felemelkedést szolgálják.
Ezután Zachariaš István, Szepsi város polgármestere üdvözölte a jelenlévőket és üdvözlő beszédében elmondta, hogy az idei téma, súlyos téma, valamint elégedettségét fejezte ki, hogy már 43. alkalommal rendezték meg a Fábry Zoltán Közéleti Napokat.
Első programpontként került sor a “Nyelvében él a národnostná menšina” a kétnyelvűséget bemutató kiállítás megnyitására. A kiállítást Orosz Örs, a Fórum Kisebbség Kutató Intézet tudományos munkatársa mutatta be. A kiállítás a Csehszlovákiában, illetve Szlovákiában alkalmazott kétnyelvűség történetével, a nyelvhasználati jogokkal és azok vizuális megjelenésével foglalkozik, melyet a jelenlévők megtekinthettek. Az előadó rámutatott arra, hogy a huszonegyedik század Szlovákiájában tiltottnak vagy természetellenesnek tűnő nyelvhasználati szokások kilencven éve még teljesen hétköznapi dolognak számítottak.
Az ekecsi vasútállomás magyar feliratának történetét bemutató videófelvétel levetítése után vette kezdetét a rendezvény következő része. A következő előadások a “Népfogyatkozás” helyzet a népszámlálások után, előadássorozat és nemzetközi tanácskozás a szlovákiai és a kárpát-medencei magyarság helyzetéről.
Ezután Köteles László „Szepsi, kisváros az etnikai határon” című előadását hallgathatták meg a résztvevők. A számok vetületében kaphattak rálátást a történelmi Felső-Magyarország etnikailag legtarkább régiójának a fejlődésére. A németek, magyarok, ruténok, szlovákok több évszázados együttélését, a németek magyarok kitelepítése, elhurcolása a napjainkig megmérgezte. Ehhez járult hozz, egy az iparosítással összefüggő aktív szlovák rátelepítés, mely a valamikor színtiszta Szepsi városában a magyarság arányát 29 százalékra zsugorította.
A következő előadásban a népszámlálási adatokat taglalva, Kolár Péter, a Thália színház volt igazgatója osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.
A “Népfogyatkozás” témában Gyurgyík László, szociológus közölt nagyon sok érdekességet a közönséggel. Bemutatta Szlovákia etnikai térképét és az elmúlt 100 év alatt a magyarok számának és arányának alakulását, ismertette a magyar és szlovák lakosság számának alakulását 1921 és 2011 között, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy milyen különbség van a népszámlálási adatokban a magyar nemzetiségűnek valló személyek és a magyar nyelvet használó személyek száma között. A számok mellett a tényezőkre is kitért, hogy miért is fogyunk. A magyarságfogyás okai ként ismertette a szlovákiai magyar nemzeti kisebbség lélekszámát meghatározó tényezőket, melyek véleménye szerint a népmozgalmi események – természetes szaporodás, vagy fogyás, vándorlási különbözet, a nemzetváltási (asszimilációs) folyamatok két relációban – kisebbségi-többségi (magyar-szlovák) reláció, valamint a kisebbségi-kisebbségi (magyar-roma) reláció és a rejtett (a népmozgalmi statisztika által nem rögzített) migráció. Másodsorban a magyarságfogyás oka ként a népszámlálási módszerek (körülményeinek) illetve a népesség kisebb-nagyobb részének a népszámláláshoz való viszonyulásának változásait, a lekérdezés körülményeit (anonim lekérdezés, a nemzetiségek nyelvén is közzétett adatlapok, a feltüntetett nemzetiségek listájának módosulása), valamint a lakosságnak a cenzushoz való viszonyulását (növekvő válaszhiány, nem adekvát válaszok) jelölte meg.
A szünetet követően még három előadásra került sor. “Magyarként Romániában” címmel a kolozsvári  Kötő József, az RMDSZ képviselője taglalta az önvédelmi stratégiájukat Erdélyben. Elhangzott véleménye szerint megmaradásunk érdekében az alapértékekben nincs alku. A jelenlévők a Magyarországi Német Önkormányzat képviselőjétől hallgathatták meg a “Németként Magyarországon” című előadását, melynek keretén belül még az etnobiznis fogalma is előkerült. Utolsó előadásként, Ravasz Ábel beszámolója és vetítése keretén belül megismerkedhettek a jelenlévők azokkal a feltételezésekkel, melyek szerint bár a 2011-es népszámlálás végeredménye szerint 450 ezer köré csökkent a szlovákiai magyar közösség létszáma, jó okunk van feltételezni, hogy ez az adat jelentősen alulbecsüli a valóságot.
Az előadásokat követően Fábry Zoltán mellszobrának megkoszorúzására került sor, amikor a szepsi magyar szervezetek képviselői tiszteletüket fejezték ki az író emléke előtt. Végezetül a magyar himnusszal zárták a 43. Fábry Zoltán Közéleti Napokat.
Köteles László, főszervező szerkesztőségünk kérdéseire válaszolva elmondta, hogy: sikeresnek értékeli a rendezvényt melyen olyan rálátást nyerhettek a résztvevők az aktuális problémáinkról, melyek ebben a formában még nem fogalmazódtak meg. Sajátosnak jellemezte a hivatalos szervek hozzáállását a Közéleti Napokhoz, hiszen az idén a szervezésre egy cent támogatást sem, sőt a meghívásra választ sem kaptak az Nemzetiségi Kormánybiztosi Hivataltól. Így az Alapszervezet saját erejéből valósította meg az ország keleti felén egyedül álló hagyományos színvonalas rendezvényét!

A rendezvényen készült képek képgalérinkban tekinthetők meg.

BB, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35961″}