35986b

Ezek voltak a Magyar Honismereti Szövetség által Veszprémben megrendezett XIV. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencia témái.

A kétévente megrendezett találkozón általában 50-60 résztvevő van jelen, köztük a határon túli magyarok is.
A konferenciát köszöntötte Porga Gyula Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere is. Megnyitó beszédet Debreczen-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke mondott. Beszédében számunkra is megfontolandó gondolatok vannak. (Ide kattintva olvaható el.)
A másfélnapos konferencián nagyon érdekes, értékes előadások hangzottak el.
Dr. Gedai István a nemzeti és történelmi emlékhelyek társadalmi szerepéről és hatásáról adott elő, Dr. Töll László a kegyelet és hagyományőrzés (hadi sírok, háborús emlékhelyek) témakörét boncolgatta, Dr. Sebő József pedig a kiemelkedő egyéniségek emlékeiről, emlékjeleiről szólt a hallgatósághoz.
Elhangzottak előadások még az emlékjelek, emlékhelyek szerepéről az iskolai oktatásban, a helytörténeti tankönyvekben, volt szó az elpusztult falvak emlékjeleiről, valamint sor került a Széchenyi emlékek Európában és a nagyvilágban c. kisfilm bemutatására.
Ezen kívül bemutatták a Veszprém megyei irodalmi és történelmi emlékhelyeket, emlékjeleket, valamint Bihar megye és Nagyvárad kiemelkedő személyeinek emlékjeleit is megismerhették a hallgatók.
Az esti órákban szerzők, szerkesztők, hallgatók vitafórumán hangzottak el tapasztalatok, javaslatok, kérdések, és válaszok e nagyon fontos témakörökben.
Sajnos Felvidékről személyemen kívül senki nem vett részt e konferencián. Pedig véleményem szerint nálunk is igen fontos lenne feltárni, publikálni és bemutatni, s főleg élővé tenni az egyre szaporodó, vagy még fel nem tárt helyi honismereti értékeket. Ehhez persze helytörténészek kutatómunkájára lenne szükség.

Dániel Erzsébet, Felvidék.ma