35890d

Pozsonypüspökiben az önkormányzat helyi hivatala által működtetett információs központban október 3-án egy újabb, európai uniós forrásból megvalósuló program nyitórendezvényére került sor.

Pozsonypüspöki Városrész Helyi Hivatala mellett harmadik éve működik a Határokon Átnyúló Együttműködési és Vállalkozásfejlesztési Központ (rövidítve CIIC), melynek célja a határ menti régiók együttműködésének és egymáshoz való közelítésének az elősegítése. A központ szervezésében a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében indul most a „Határokon átnyúló digitális információáramlás a pozsonyi régióban” című projekt, amelynek vezető partnere Pozsonypüspöki Városrész Helyi Hivatala, a magyarországi partner Dunakiliti Polgármesteri Hivatala, és további négy magyarországi – Mosonmagyaróvár, Halászi, Hegyeshalom és Rajka -, valamint további két szlovákiai önkormányzat csatlakozott  eddig a programhoz: Somorja és Vajka.
Csanaky Eleonóra, a központ vezetője így mutatta be a központ által indított új programot: Megtapasztalhattuk, hogy a szomszédos országok lakói sokszor milyen távol állnak egymástól, keveset tudnak a másik életéről, kultúrájáról, ami sok esetben akár ellenségeskedésekhez is vezethet. A pozsonyi régióban, a határ mindkét oldalán, tízezrekben fejezhető ki azoknak a lakosoknak a száma, akik egynyelvűek, noha vegyes összetételű területen laknak. Pozsony szuburbanizációja hatására ezrek költöztek át Magyarországra, akik a magyar hivatalos közleményeket nem értik, s a nyelvi akadályok miatt nem tudnak teljes értékű életet élni. Szlovákiában, a Csallóközben viszont az őslakosok magyarok élik meg, ahová a szuburbanizáció hatására szintén szlovákok tízezrei költöznek be, hogy a hivatalos közleményeket a legtöbb esetben csak szlovákul teszik közzé. Ez a helyzet hosszú távon súrlódásokhoz vezethet. Ugyanakkor mind a szlovákiai magyaroknak, mind a Magyarországra telepedett szlovákoknak igényük van az anyanyelvi tájékoztatásra és a békés egymás mellett élésre.

A projekt kidolgozói a kétnyelvű tájékoztatás hosszú távú és átfogó megoldását célozták meg. A helyi rendeletek, formanyomtatványok stb. kitöltéséhez a lakosoknak így nem
kell tolmácsot, fordítót szerezniük, ugyancsak anyanyelvükön kapnak eligazítást az egészségügyi ellátást, a bevásárlási, beruházási, kulturális és turisztikai lehetőségeket illetően. A projekt keretében kiadványokkal segítik a turizmus fellendítését, a vízi túrákra, kerékpártúrákra kiválóan alkalmas tájvédelmi terület és a helyi látványosságok propagálásával. A turizmus fellendülésének természetesen szociális, gazdasági és kulturális fejlesztő hatása van. Az internetes televízió bevonásával ugyanakkor az audiovizuális tájékoztatást is megoldják. A cél tehát egy magyar—szlovák, szlovák—magyar adatbázis kialakítása, egy közös weboldal – a munkaelnevezése Régió -, amely az országhatár mindkét oldalán letölthető és használható lesz.

A mindegy ötven vendéget, érdeklődőt először Dr. Ožvald Erzsébet, Pozsonypüspöki polgármester asszonya és Szokoli Sándor Dunakiliti polgármestere köszöntötte. Jelen voltak a programban részt vevő önkormányzatok képviselői, és további érdeklődők is, hiszen mint elhangzott, a programhoz várják további önkormányzatok, partnerek csatlakozását.
A nyitókonferencián előadás hangzott el az Európai Unió határon átnyúló együttműködési  támogatási rendszeréről, amelyet Slovák Gyula mérnök, szakértő, projektmenedzser tartott, majd Dr. Hardi Tamás PhD, a Magyar Tudományos Akadémia győri regionális kutatóközpontjának tudományos munkatársa mutatta be egy két évvel ezelőtt lezárt projekt eredményeit, amelyben a Pozsony környékén az agglomerációt, a határtérség változásait kutatták, és reményét fejezte ki, hogy a jelenlegi programban a korábbi kutatások eredményei hasznosíthatóak lesznek.
Tóth Károly, a Fórum Kisebbségi Kutatóintézet igazgatója is a két program, az AGGLONET és a jelenlegi CBS-INFOLOW projekt közötti összefüggésekre mutatott rá, az adatgyűjtés és azok szakszerű feldolgozásának szükségességére. A program akkor lesz sikeres, ha életszerű lesz, és mindennapi, valós problémákról adatokat, információkat, igényeket és javaslatokat sikerül összegyűjteni és hasznosítani.
A konferenciát köszöntötte PhDr. Németh Gabriella, Pozsony Megye alelnöke, aki arra biztatta az önkormányzatokat Pozsony közelében, hogy minél nagyobb számban csatlakozzanak, hiszen a kétnyelvűség szorgalmazása és elősegítése az egész térség közös érdeke.
Pogány Tibor, Somorja alpolgármestere az önkormányzatok számára új feladatot jelentő illeték-rendeletek kapcsán javasolta, hogy az erre vonatkozó törvény, rendelet magyar nyelvre való lefordítása a program keretében történjen meg, ez nagy segítséget jelentene az önkormányzatoknak.
Ožvald Erzsébet, a házigazda polgármester asszony meglehetősen ingerült hangon hárította ezt a felvetést, azzal az indokkal, hogy Pozsonypüspöki magyar lakossága csak 7 százalék, tehát itt nem kötelező a magyar nyelvű tájékoztatás.
Ezért a rendezvény és az együttműködési program  margójára egy  megjegyzés kívánkozik: a térség kétnyelvű tájékoztatásának javítását tűzték ki célul, ami valóban életszerű igényre támaszkodik, és nem a jelenlegi helyzet – ami nem kötelező, azzal nem foglalkozunk – konzerválása a feladat.

Felvidék.ma

Foto: Haraszti Mária, Median

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2012/10/35890a.jpg, images/stories/_esemenyek/2012/10/35890a.jpg, images/stories/_esemenyek/2012/10/35890c.jpg, images/stories/_esemenyek/2012/10/35890d.jpg, images/stories/_esemenyek/2012/10/35890e.jpg, images/stories/_esemenyek/2012/10/35890f.jpg” width=”150″ height=”250″ title=”Nagyítható” }Nagyítható{/japopup} {iarelatednews articleid=”35739″}