36212

A szlovák legfelsőbb bíróság a pannonhalmi bencés rend jogorvoslati kérelme alapján megszüntette az elsőfokú bíróság elutasító határozatát az oroszvári kastély visszaszerzése ügyében.

A Pozsonyi Kerületi Bíróság 2011. augusztus 9-ei ítéletében elutasította a komáromi székhelyű bencés rend több szlovákiai intézménnyel szembeni restitúciós igényét. A legfelsőbb bírósági döntés még június 5-én született meg, de csak most kerül a nyilvánosság elé. A döntés értelmében a kerületi bíróságnak le kell folytatnia az eljárást, és el kell állnia a formai hibákra való hivatkozástól. A Pozsonyi V. Városkerületi Bíróság a megismételt eljárásban is elutasította a beadványt, arra hivatkozva, hogy nincsenek benne pontosan megnevezve a perelt állami szervek, és kifogásolta a visszaigényelt ingatlanok nem pontos beazonosítását is, tehát lényegében megismételte a korábbi döntést. Hogy lesz-e újabb rendkívüli jogorvoslati kérelem, még nem ismeretes.
A bencés rend a belga Stefánia hercegnő és Lónay Elemér gróf végrendelet alapján kéri az oroszvári kastély, valamint a hozzá tartozó pannonhalmi Szent Benedek Rend – a Magyar Bencés Kongregáció jogelődje –gazdaságának és ingatlanjainak tulajdonjogát. A bencések beadványa szerint az örökségnek az a része, amely a jelenlegi Ausztria területén található, már a tulajdonukban van és zavartalanul használhatják. Az örökség másik részét, a jelenlegi Szlovákia területén fekvő oroszvári kastélyt és a hozzá tartozó birtokot azonban a 15 éve tartó pereskedés ellenére sem tudják tulajdonukba venni.
A rend a szlovák közjogi méltóságoknak többször javasolta a peren kívüli megegyezést, és a tulajdonviszonyok rendezését követő időre felajánlotta, hogy a kastélyt és az azt övező parkot a Szlovák Köztársaság reprezentációs céljaira, illetve kulturális és egyházi rendezvényekre hasznosítsa.
A pannonhalmi Szent Benedek Rend júliusban a kastély vagyonjogi kérdéseivel az Európai Unió fórumaihoz fordult. A magyar bencés kongregáció püspöke, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát diplomáciai jegyzéket küldött Robert Fico kormányfőnek. A kormány ugyanis augusztusban bejelentette, hogy állami pénzek bevonása nélkül engedélyezi „a nemzeti kulturális örökségnek számító kastély és park felújítását”. Fico szerint a munkát befektetői körök végeznék, a pénzügyminiszternek október 15-ei határidővel kellett volna bemutatnia a finanszírozási modellt, mivel azonban nem sikerült befektetőket megnyerni az elképzelésnek, a határidőt november végéig meghosszabbították.
Mint köztudomású: Szlovákia közjogi méltóságai és kormánya is a második világháborút követő, a magyarok és németek kollektív bűnösségét és teljes vagyonelkobzását kimondó Beneš-dekrétumokra hivatkozva formál jogot a magyar bencés rend oroszvári tulajdonára is.

NGYR, Felvidék.ma