36389

Presbiteri konferenciával egybekötött egyházmegyei közgyűlést tartottak október 21-én Dunamocson. A rendezvényen, melyen többek között döntöttek a közalapi támogatások felterjesztéséről is, több mint kétszázan vettek részt a komáromi egyházmegye gyülekezeteiből.

Az alkalom, melynek a dunamocsi református templom adott otthont, Dr. Szénási Lilla martos-ímelyi lelkipásztor igehirdetésével vette kezdetét. A gyülekezetek tisztségviselői számára meghirdetett konferencián Dr. Kocsev Miklós, a Selye János Egyetem Református Teológia Karának tanára “Vonzó és élhető gyülekezetmodellek – presbiteri szerepvállalással?” címmel tartott tartalmas előadást. A szeptember végén megalakult Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetségről Fekete Vince, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnoka adott részletes és kimerítő tájékoztatást a megjelenteknek. Dobai Sándor esperes a Reformata honlapnak nyilatkozva elmondta, hogy az egyházmegyében a Presbiteri Szövetség nyolc éve már formálisan megalakult, de szükség van annak újraszervezésére. Annak ellenére, hogy a konferencián erről nem esett szó, de bízik abban, hogy hamarosan, legkésőbb év végéig sor kerül erre is, amely buzdítja majd a presbitereket és gondnokokat a felelősségteljesebb szolgálatra a gyülekezetekben. Reméli azt is, hogy még ebben a választási ciklusban elkezdődhet az érdemi munka is ezen a területen.

A konferencia után került sor Molnár László búcsi lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző és Gál Sándor egyházmegyei gondnok vezetésével az őszi egyházmegyei közgyűlésre. A napirendi pontok között szerepelt a közalapi támogatást megpályázó egyházközségi kérvényekről való döntéshozatal. Az idén csak két gyülekezet részéről – a szentpéteri és a deáki – érkezett részletes költségvetést tartalmazó pályázat a tervezett munkálatokhoz való hozzájárulás céljából. A közgyűlés küldötteinek döntése alapján az első helyre került a szentpéteriek negyvenezer euró összeggel megvalósítandó beruházása. A rossz állapotban lévő templom tetőzetét szeretnék rendbe tenni, de az egyházközség anyagai forrásai nem fedezik teljes mértékben az ezzel járó költségeket, ezért lenne szükségük a kiadásokhoz való hozzájárulásra. Második besorolást kapott a deákiak pályázata, akik 14 ezer eurós költséggel tervezik a templomuk tornyának felújítását. A közalapi támogatások összegét a közalap kuratóriuma határozza meg.

A közgyűlésen szó volt Básti Péter lelkipásztor által benyújtott kérvényről is, melyben kérte a képesítésének hatályban tartását. Az egyházmegyei küldöttek határozatban támogatták a kérést, de arról végleges döntést a Zsinati Tanács hoz. Ugyancsak támogatást nyert a deáki egyházközség kérelme is, akik indítványozták, hogy a Vágsellye és a Galánta melletti községekben élő reformátusok szórványgyülekezetként hozzájuk tartozhassanak. Szintén zöld utat kapott a Kalocsainé Lami Alexandra diakónus lelkipásztor által benyújtott szándéknyilatkozat is, amely egy egyházmegyei diakóniai nonprofit szervezet életre hívását célozta meg.

A közgyűlés Rácz Elemér marcelházai lelkipásztor imádságával és a dunamocsi kultúrházban megtartott szeretetvendégséggel zárult.

A Komáromi Református Egyházmegyében már gyakorlattá vált, hogy az őszi egyházmegyei közgyűléseket presbiteri konferenciával kötik kötik össze. Az általában 150-200 résztvevővel zajló rendezvényeknek korábban Bátorkeszi, Hetény és Dunaradvány adott otthont.

Reformata, Felvidék.ma