36342

 A rajkai faluház az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója estjén példásan megtelt emlékezőkkel. Ünnepi beszédet Csáky Pál felvidéki politikus, közíró mondott.

A mintegy húsz perces ünnepi műsort a Békefi Ernő Általános Iskola 16-tagú 8. osztályos tanulói adták. Az előadott buzdító verseken átívelt az ifjúság mély beleérzéssel átélt üzenete: a hősi magyar októberi forradalom virága soha ne hulljon novemberi csend világába.
Csáky Pál az ünnepi beszédében szólt arról, hogy sehol a világon nem létezik magyar ember, aki ne emlékezne a dicső forradalomra. Hogy mi ad erőt, hogy e napon felelevenítsük emlékezetünket? – kérdezte. Első az önbecsülés. Az 1848-as forradalom leverése után a Habsburgok bölcsnek mutatkoztak kiegyezni velünk, és nagy fejlődést ért el Magyarhon, amit megszakított a világháború és szétszakították a nemzetet is. Mégis volt ereje nemzetünknek példásan összeszednie magát a végeken is, de tudjuk, hogy újra belesodortak még nagyobb világégésbe és pusztításba, amit megtetézett a bolsevik terror. Mégha el is bukott a forradalom, végül Csáky szerint Kádár halála előtt utolsó beszédében 89 nyarán elismerte, hogy a Nagy Imre útja volt a helyes út. Tehát másik mozgatónk jelenleg is az igazság legyen, ami önbecsülésünket adja. E nélkül szétesünk, mint a csorda és szomszédaink sem fognak becsülni. Legyünk büszkék önmagunkra, kiváló eredményeinkre, lássuk az olimpiai magyar szereplést. Van esélyünk, ha akarunk, ha merünk – mondta többek közt Csáky.
Végül 12 perces beszédét azzal zárta, hogy összejöttünk Rajkán ezen emlékezésen, hogy elmondjuk a világnak így, együtt akarunk élni és áld meg Isten a magyart, ne csak az ünnepeken, hanem a hétköznapokon is! A felemelő est a Szózat eléneklésével zárult .
Ezután várjuk Rajkán a tervezett folytatást : Rajka ” II. kerületéből “, Pozsonyból jött Csákynak, mint ismert közírónknak bemutatkozását is.

Október 25-én a mosonmagyaróvári sortűz halászi áldozatainak emlékműve avatásánál is Csáky Pál mondott emlékbeszédet.

Zilizi Tihamér, Felvidék.ma