36003

 170 éve áll az ifjúság nevelésének és oktatásának szolgálatában az iskola. Kevés olyan patinás oktatási intézmény lelhető az országban, mint az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium, amely már a 19. század közepétől szolgálja a város és a régió ifjúságát.

 Az anyanyelvi oktatás fontos bástyája, a műveltségszerzés fellegvára, a magyar identitástudat strázsája az intézmény. Fennállásának immár 170 esztendeje alatt különböző viharokat élt át (mint ahogy ezt Kovács Ferenc, az iskola öregdiákja a Diákok a viharban c. könyvében megírta), sokszor volt veszélyeztetve önálló léte, megkérdőjelezve létjogosultsága. Dicséret illeti a szervezőket, hogy az ünnepségsorozat központi ünnepségét, az ünnepi gálát pont az intézmény születésnapján, 2012. október 2-án rendezték meg. Az est szónokai – Tóth János, a komáromi Sellye János Egyetem rektora, Pischinger Gejza polgármester, Peternai Zsuzsanna igazgatónő és Milan Belica, a Nyitrai Kerületi Önkormányzat elnöke egyaránt kiemelték, hogy az intézmény sikeresen túlélte a történelmi viharokat, és eredményes oktató-nevelő munkát folytatott a múltban is, jelenleg is, és a jövője iránt sem merülhet fel semmilyen kétség.

A százhetven év alatt négy épület adott otthont ennek a patinás intézménynek: a jelenlegi szakközépiskola a Fő tér közelében volt az első, majd a jelenlegi szlovák gimnázium épülete, ezután együtt a magyar iskolával a Czuczor Gergely utcában, majd újra a gimnázium épülete következett, és 2002-től pedig a Nyárhíd utcai iskolaépület. A költözködéseket első ízben a tanulói létszám emelkedése, a főgimnáziummá fejlődés, másodszor és harmadszor a kényszer, negyedszer pedig az önállósási törekvés indokolta. Az épületeknél viszont lényegesebb, fontosabb mutató a bennük folyó oktató-nevelő munka színvonala, a közösségi lét, az alkotóműhely jelleg, a végzett diákok érvényesülése az egyetemeken és az életben. És ezen a területen sikeres az ünneplő intézmény: végzős diákok százai sikeresen állják meg a helyüket az életben, a munkahelyeken, a tudomány, a kultúra és a közélet számos területén. És az ünnepi esten fellépő egykori diákok is azt bizonyították, hogy örömmel térnek vissza abba az alma máterbe, ahol egy családias közösségben négy vagy nyolc éven át jól érezték magukat, és megfelelő útravalót kaptak az életbe.
A Pázmány Péter Gimnázium az Érsekújvári járás egyetlen önálló magyar tanítási nyelvű középiskolája. Önállósulása 2004-ben némileg megosztotta a nyilvánosságot mindkét oldalon. Sokan sajnálták a patinás épületet, melyet elhagytak, kételkedők is voltak, hogy hogyan és miből lehet majd egy üresen hagyott iskolaépületet (Nyárhíd utcai) berendezni és korszerűen felszerelni olyan segédeszközökkel, hogy megfeleljen az intézmény a kor követelményeinek. De az iskola talpra állt, fokozatosan kiépítette szaktantermeit, fejlesztette oktatási segédeszközeit, és mára már olyan szintre emelte, mely lehetővé teszi az önmagukat folyamatosan továbbképző pedagógusoknak a legkorszerűbb oktatási módszerek alkalmazását. A térség látványosan fejlődő iskolája lett az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium! Isten éltesse sokáig a 170. születésnapján!

Kiállítás a Pázmány Péter Gimnázium történetéből
A 170. évforduló jegyében egy gimnázium történetéről szóló kiállítással is ünnepelt a Pázmány Péter Gimnázium. Száraz Magdolna és Mojzes Ildikó által rendezett kiállítást szorgos gyűjtőmunka előzte meg. Ismerősök, rokonok, öregdiákok, tanárok által féltve őrzött dokumentumok – bizonyítványok, leckekönyvek, tabló- és osztályképek, régi érettségi tablók, értesítők, évkönyvek és emlékkönyvek teszik érdekessé és hitelessé a kiállítás anyagát, melyet a megnyitón a gimnázium épületében, október 1-én Száraz Magdolna tanárnő mutatott be. A kiállítás a Pázmány Péter Gimnáziumban 2012.október 15-ig tekinthető meg 8.00 és 14.00 között.

Száz Ildikó felvétele
Száraz Dénes, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35962,36004″}