36406

 A Komáromi magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre és a Selye János Gimnázium igazgatósága október 20-án ünnepélyes keretek között tartotta meg 8. tagsági összejövetelét.

Az ünnepi találkozót, mely tisztújító gyűlés is volt egyben, jelenlétével megtisztelte Domnanovics Tamás, volt bencés diák Tatabányáról, Hojka János, a Tatai Diákszövetség képviselője, valamint a dél-komáromi bencés diákszövetség tagja, Nedeczky Árpád. Jelen volt továbbá számos kulturális és civil szervezet tagja is.
A találkozó első részében Köles Vince „öregdiák” Élet-Képek című fényképkiállításának megnyitójára került sor. A kiállításra szánt képek fiáról és az unokákról készültek, valamint városunkról és családi kirándulásokról is láthatók felvételek. Köles Vincét a Gaudium vegyes kar és a gimnázium diákjai köszöntötték. A műsor összeállítója Stirber Lajos volt, aki röviden a kiváló fotós munkásságát méltatta.
Az ünnepi köszöntőket követően a Baráti Kör tevékenységéről szóló beszámolókkal folytatódott az összejövetel. Dr. Viola Pál, a Baráti Kör elnöke az elmúlt időszak tevékenységét értékelte, sor került továbbá a 2013-as év munkatervének ismertetésére, illetve annak a tagok által történő elfogadására is.
Immár hagyománnyá vált, hogy az összejöveteleken köszöntik a jubiláló öregdiákokat. Ennek apropóján Slančík Zsuzsa gratulált a 80. és 85. életévüket betöltött tagoknak.
Az alapszabályzat értelmében az Elnökség tagjait és az ellenőrző bizottságot három évre választják és 3 tagból áll. A tisztújítás során a jelenlévő tagság által megválasztott Elnökség tagjai az elkövetkező három évre MUDr. Viola Pál, Mgr. Fehér István és Mgr. Slančík Zsuzsanna lettek.
A vitában szót kért Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója, keszegh Margit, a Jókai Egyesület elnöke, valamint Pallér Péter, a Via Nova Ifjúsági Csoport képviselője.
A nap záróakkordja a Klapka Vigadóban megrendezett ünnepi fogadás volt, ami szó szerint baráti hangulatúvá tette az összejövetelt, s természetesen a közös fényképezkedés sem maradt el.
A Baráti Kör 8. tagsági összejövetelének „levezénylőjeként” úgy gondolom, méltó idézet a jövőre nézve minden jelen lévő és távol maradó tag számára Szent István Intelmeinek néhány sora: „Őseink, apáink követése a legnagyobb ékesség. Királyi elődök után járni, a szülőket utánozni isteni törvény. A szokásokat pedig, melyek a méltósággal összeférnek a kétkedés béklyója nélkül követni kell! A tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek dicséretére szert így teszel!”
Ezekkel a felemelő gondolatokkal köszönöm meg minden kedves vendégnek, öregdiáknak a jelenlétét, a Baráti Kör új Elnökségének és a tagoknak pedig kívánom, hogy Szent István szavai legyenek szemük előtt az elkövetkező időszakban is!

PaedDr. Farkas Adrianna, Felvidék.ma