36515

Tovább fogyhat a felvidéki magyarság szociológusok szerint. Vajon Robert Fico szalámi-taktikájának áldozatává válik-e a kisebbségi kérdés Szlovákiában – tették fel a kérdést a Heti Hírmondójában A. Nagy László kisebbségi kormánybiztosnak.

Amennyiben nem sikerül rendezni a kisebbségi kultúrák támogatásának ügyét, A. Nagy László lemond posztjáról. Ezt múlt hét elején jelentette be Bugár Béla, a Most-Híd elnöke. Akkor nyolcszázhoz közeli pályázat volt elbírálva és alá is írva. „Az ígéret az, hogy november végére az összes pályázat, nemcsak aláírt lesz, hanem ki is fizeti a kormány” – nyilatkozta A. Nagy László. És ha ez nem történik meg, akkor valóban lemond – mondta, mert úgy véli, hogy őt a kormány szolgálatába küldő Most-Híd pártnak sem érdeke, hogy asszisztáljon egy olyan kormánypolitikához, mely saját ígéretét, a status quo-t sérti meg. Hozzátette: Ebben az esetben majd a szlovák kormánynak kell találni saját köreiből, saját pártjából olyan személyt, aki képes ezt a politikát folytatni, másrészt meg kell találnia a munkatársakat is, akik hajlandók szakértőként velük együtt dolgozni. Én úgy látom, hogy tekintettel a múlt heti miniszterelnöki ígéretre, felgyorsultak a munkálatok, sőt november végére én kihirdetem a következő esztendőre vonatkozó kulturális pályázatokat.
A kisebbségi kulturális támogatások mellett pl. a magyar nyelvű vasúti feliratok ügye is azt mutatja, hogy a kormánybiztosi tevékenység nem igazán hatékony. Hogy mi az oka ennek, s miért nem sikerül előrelépni a fontos ügyekben A. Nagy így reagált: a status quo, a kultúra finanszírozásának kérdésében azt jelenti, hogy ebben az évben, ugyan úgy, mint a tavalyi esztendőben a szlovákiai nemzeti kisebbségek egy milliárd kétszázötven millió forint támogatást kapnak meg. „Ezt a támogatást ebben az évben maradék nélkül megkaptuk, igaz késéssel. A másik status quo azt jelenti, hogy a másik kérdésben, a kisebbségek jogállásában, ha nem következik be Szlovákiában romlás, a bérekhez képest, akkor ez is helyt áll ebben az esztendőben, sőt beindult a júliusban hatályba lépett kisebbségi nyelvhasználati törvénynek az érvényesítése. A harmadik kérdés az, hogy a kisebbségi biztos, illetve a kisebbségek jogi megítélésében lesz-e romlás, vagy sem. Ebben a pillanatban nem történt meg hátralépés, romlás. Azonban van probléma, a késlekedésben, ennek pedig az az oka, hogy áprilisban volt Szlovákiában kormányváltás, a kisebbséget képviselő fő állami hivatali pozíció megváltozott, korábban miniszterelnök helyettes volt” – magyarázta A. Nagy László, akit gyakorlatilag minden fontos jogkörétől megfosztottak. Ő azonban a problémát abban látja, a szlovák kormány június 15-én nevezte ki őt kormánybiztossá, a tényleges jogköreit pedig október elsején kapta meg. Azért történt ez a késlekedés, mert a hatásköri törvényt a szlovák parlament csak szeptember közepén fogadta el, a köztársasági elnök pedig szeptember harmincadikával írta alá.
Adódik viszont a kérdés, hogy milyen jogköre maradt így a kisebbségi kormánybiztosnak. A. Nagy Lászlónak saját megítélése szerint három területen van érdemi jogköre. „Az egyik a kisebbségek jogállásának elbírálása, ellenőrzése területén, a másik a kisebbségi kultúra finanszírozásának területén, a harmadik pedig a kisebbségi nyelvhasználati törvény érvényesítése, életbe léptetése, ellenőrzése területén. Mind a három jogkörben a miniszterelnöknek szuverén pozíciója volt, mivel én nem vagyok kormánytag, én együttműködő alanya vagyok a kormányhivatalnak. Az én eszközöm az, hogy egyrészt a munkatársaim készítetik elő a kisebbségi kultúrára szánt jelentős összegű támogatást” – tette hozzá A. Nagy László.
Végül a 2011-es népszámlálás adataira reagálva, hogy mit lehet tenni, hogy a népességfogyás folyamata legalább lassuljon vagy megálljon, ezt válaszolta: Azokat az elemzéseket, amelyek készültek a népszámlálást megelőzően is, de a népszámlálást követően is, életbe kell léptetni. Ennek legalább három vagy négy sarkalatos pontja van. Első dolog, hogy a magyar nemzet nemzetpolitikájának kell megváltoznia határon belül és határon túl is. Nem egyedül a szlovákiai magyarság az a Kárpát-medencében, amely jelentősen csökken. Ami a szlovákiai magyar vonatkozást illeti, jelentőssé kell tenni a változást azokon a földrajzi területeken, ahol a szlovákiai magyarok élnek. Ez jelentős gazdasági, infrastrukturális fejlesztéseket igényel, és modernizálni kell ehhez kapcsolódóan a szlovákiai magyar oktatásügyet is, a szlovákiai magyarokat érintő szociális politikát. Ezek együtt azok, amelyek az életkörnyezetet biztosítják a szlovákiai magyarok számára. Ha nem lesz a szlovákiai magyaroknak olyan életérzésük, hogy Szlovákiában nem biztosított egyéni és nemzeti jövőjük, akkor ez demográfiai fogyásban is, ami tényleges demográfiai fogyást is jelent, tehát a natalitás is fog csökkenni, másrészt pedig ténylegesen fog csökkenni az asszimiláns magyaroknak a száma is, hisz nem fognak találni igazán megélhetést, sem otthon szűkebb környezetükben, sem tágabb környezetükben…

A műsor teljes terjedelmében itt tekinthető meg.

Duna Tv, Felvidék.ma